06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM


Asıl adı Hezekiel-Hazkil olan Zülkifl As. Elyasa As.’a mü’minler huzurunda kefil olunca Zülkifl adıyla anılmaya başladı. Zülkifl As. daha sonra peygamberlikle görevlendirildi. (Sad-47,48)

Bu devirde putlara tapan israil kralı Yehoaş, halkını da putlara tapmaya zorluyordu. Zülkifl As. birgün krala: “Putlara tapmaktan vazgeçin, zira üzerinize öyle bir azap gelecek ki, İsrail Devleti perişan olacak ve 100 yıl kendini toparlayamayacak.” Dedi.

Zülkifl As.’ın bu sözlerine kimse inanmadı. Güçlü bir devlet olan Asurlulara her yıl vergi ödeyerek, Asurluların himayesinde yaşayan İsrailoğullarına ertesi yıl vergi memurları gelince, vergi vermeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Asurlular, İsrail Devletine saldırarak binlerce kişiyi kılıştan geçirdiler. Kalanların üçte biri Asya’ya sürgüne gönderildi. Diğer üçte bir kısmı orada yaşayan Asur’lu halka köle olarak verildi. Zülkifl As. ve bir kısım mü’minlerin de içlerinde bulunduğu diğer üçte bir kısım ise kaçmayı başararak Yahuda devletine sığındılar. Yahuda kralı Yoaş, Zülkifl As.’a iman ederek devletinin Asurlulardan korunması için ona her türlü yetkiyi verdi.

Zülkifl As. altın putları eritip para bastırdı. Bu para ile şehrin surlarını sağlamlaştırıp, yeni silahlar yaptırdı. Üç sene zarfını Yahuda devleti kuvvetlendi ve zapt edilmesi güç bir duruma erişti. Zülkifl As. bu süre zarfında, halkı imana davet görevini Yeremya adında üstün ahlak ve fazilet sahibi bir zata vermişti.

Bu arada Zülkifl As. Yena isimli bir hanım ile evlendi ve Minşa adında bir oğlu oldu.

Nihayet Asurlular büyük bir ordu ile Yahuda devletine saldırdılar. Ancak ordu şehrin yakınlarına geldiğinde, büyük bir kasırga ile helak oldu. Asurlular daha sonra Medyalılar ve Babillilerle (Geldaniler-Keldaniler) ile birleşerek daha büyük bir ordu ile Yahuda’ya saldırdılar. Bu defa da ordu açlık, suzuzluk ve veba salgını sonunda geri çekilmek zorunda kaldı.

Nihayet Babil Kralı Nebukadnessar (Buhtunnasar) ordusu ile yenide saldırdı ve bu kez Yahudalıları vergiye bağlamayı başardı. Yahuda’dan içlerinde Zülkifl As. ‘ın, Tevrat’ı ezbere bilen dört talebesinin de bulunduğu bazı esirlerle birlikte sarayına döndü. Kral esirlerden Daniel, Hananya, Mişael, ve Üzeyr adlarındaki bu dört talebenin ilim ve hikmetlerinden etkilenerek onları sarayında ağırladı ve kendilerine yanında önemli görevler verdi. Kral bir müddet bir müddet sonra büyük bir put yaptırdı ve tapınmak için bütün halkı topladı. Ancak bu dört gencin oraya gelmediklerini haber alınca gazaba gelerek, büyük bir ateş yaktırıp onlaı ateşe attırdı. Fakat ateş bu dört imanlı gence hiçbir zarar vermedi. Bu gören kral onları serbest bıraktı.

Diğer yandan Yahuda kralı Yoaş, Nebukadnessar’a vermekte olduğu vergiyi reddeince Nebukadnessar yeniden bir ordu ile Yahuda devletine saldırdı. Halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi. Hasta olan kral Yoaş’ı öldürerek, yerine onun oğlu Amatsa’yı kral olarak tayin etti. Hatta Nebukadnessar’ın Mescid-i Aksa’yı bile yerle bir ettiği rivayet edilmektedir.

Bu olay israiloğulları ve Yahuda devletinin çok uzun yıllar karanlık ve zulmet içinde kalmalarına sebep oldu. Saklandığı mağaradan bu olayları üzülerek izleyen Zülkifl A.s birkaç gün sonra Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu. (İsra,4-5,6)İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ