25 Eylül 2023
10 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
Yeni Mesaj Yaz

Şifremi UnuttumTüm MesajlarEmre Pala  25.09.2023 13:39   İstanbul

Beşer idim şaşkın oldum
Yandım belki insan oldum
Zahir nedir ki batın nedir ki
Dile gelmez bir sır oldum

Hakkın emaneti bendedir bende
Cümle alem ol sözünde
Gurbet nedir ki vuslat nedir ki
Sana çıkan bir yol oldum

Bir gönül kırdım ah bilmeden
Kurşunlar yağdı göklerden
Tabip kimdir ki kalp neçedir ki
Gelmezsen ben bir taş oldum.

Ateş oldum dumanım yok
Umman oldum sahilim yok
Kalem nedir ki kelam ne der ki
Yarım kalan bir söz oldum

Geldim dergahına yüz çevirme bana
Kapılar kapandı deme
Vücut nedir ki adem nedir ki
Varlığında bir hiç oldum...
İBRAHİM KALIN..
Enver Efe  25.09.2023 00:47   İstanbul

"Tanrıdan güç istedim, beni güçlü kılması için acılar verdi; cesaret istedim, yenebilmem için tehlikeler verdi; bilgelik istedim, çözebilmem için daha çok sorunla karşılaştım."
(Antik Yunan Tabletlerinden)
Enver Efe  24.09.2023 00:05   İstanbul

"Bana zarar verdiler düşüncesini ortadan kaldırırsan, zararın kendisini de ortadan kaldırmış olursun. (Aurelius)
* Hz. Musa as. Hz. Hızır'ın gemiyi delmesini şer olarak görmüştü; işin aslını öğrenince, arkasındaki hikmeti o zaman anladı.
*Hz. Yusuf as. kuyuya atılmasını şer olarak görmüştü; ta ki Mısır'a Sultan olunca hikmeti görebildi.
* Allah cc. Kuran-ı Kerim'inde bizlere "Sizin şer gibi gördüklerinizde nice hayırlar vardır, sizin hayır gibi gördüklerinizde nice olumsuzluklar vardır. Siz bilemezsiniz" diye buyurmaktadır.
Enver Efe  23.09.2023 00:00   İstanbul

"Bilenle bilmeyen hiç bir olur mu?" (Zümer 91) Birey Allah'ı cc. kendi tahayyülünde, kendi zannına göre şekillendirip kendi zan putuna Allah diye putperestlik yapacaktır. Veyahut da şekillendirmekten korkup şekilsiz bir zan putuna tapınacaktır. O bireyin karşısına Allah cc. Kendi Zatıyla çıksa dahi o birey tarafından kabul görmez. Çünkü kendi varlığına arif olmayanın, Hakk'ın varlığına arif olması muhaldir.
(Öylr bir sevgi ki)
Selim Bekdemir  22.09.2023 09:20   İstanbul

Bir derdim var âlemde bin dermânı neylerem
Bir cânım vardır canda yüz bin cânı neylerem

Ben bu aşka erince hayli zaman ağladım
Aradığım bulmuşam çün falanı neylerem

Ben bu aşka erelden dosta kurbandır cânım
Bî-nişândır mekânım ben mekânı neylerem

Ben bu aşka yâr oldum bir ile hem bir oldum
Hem Mûsâ hem Tûr oldum “len terânî”neylerem

Ben bu aşka düşmesem yanuban tutuşmasam
Dert oduna pişmesem ad u sanı neylerem

Gel oldu ben gâfile ayn ü şîn u kaf ile
Dersi yârdan almışam ilm-i irfânı neylerem

Gayrısından el çekip istediğim derdidir
Vermese derdin bana dü-cihânı neylerem

Ben bu derde uğradım yokluğu kâr eyledim
Hacc u zekât-sıfât armağanı neylerem

Ümmî Sinan’ın cânı dâim aşkı fermânı
Ver anın içün imânı ben isyânı neylerem

Sevgili dostlar cuma mız mübarek ola.... aşk ile.... şükür ile...
Enver Efe  22.09.2023 08:46   İstanbul

Cumanın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade edenlerden olalım İnşallah. Hayırlı cumalar dostlar.
Enver Efe  21.09.2023 00:16   İstanbul

Tevhid-i Ef'al'in bütün tanıtıları ve teklifatları adabın bi tamamıdır. Adabın iki yönü vardır. Biri zahiri, diğeri batınidir. Zahiri olan adap, beşeri hükümlerin usullerine riayet ve ahkâmı şeriate uymak ve uygulamak tır. Batıni adap ise, bireyin duygu ve düşünce boyutundaki yaşantısıdır. İhvan, zahiren hayati güzel ve pozitif haller sergileyerek yaşadığı gibi; manende duygu vr düşüncelerinde hanif, müşahedesinde ön yargısız, tefekküründe ise bir an dahi gafil olmamalıdır.
(Öyle Bir Sevgi ki)
Enver Efe  20.09.2023 00:08   İstanbul

İhvan, Hakk'ı talep edendir. Dolayısıyla bu davada samimi, garetkâr ve hanif olacak. İhvan, kendi iradesini, beklentisini, akli terkibini, şuhudunu, düşğncesini bütün varlığını Rabb'ine teslim edendir. Kendi iradesini Rabb'ine köle (kul) kılandır. Talibin veya ihvanın karşılığı budur. Salikin kendine has bir fiili olmayacak. Failimuhtar ancak Cenab-Hakk'ın kendisidir. O zaman adabın bi tamamı Lâ faile İllallah'ın yaşantısında gizlidir.
Enver Efe  18.09.2023 21:22   İstanbul

* Nefsini terbiye etmemiş insanların yaptığı hizmet, çoğu zaman Allah için değil, nefisleri içindir. (İmam Gazali)
* Toprak, eti kemiği yer ama, imanı yiyemez. (Hasan-ı Basri)
* Kanaat etmeyi öğrendikten sonra, hiç kimseye muhtaç olmadım.
* Allah'ın bir şeyi ertelemesi, reddetmesi demek değildir.
* İlmin süsü, ilim sahibinin hilmidir. (Yumuşaklığıdır) Alim olan kişi, kibirli, sert ve kaba olamaz.
* Bir müslüman, Allah'ın cc. emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah da onu o derece aziz eder. Diğer müslümanların kalbine de onun sevgisini verir.
* Namaz, Allah'ın yeryüzündeki en büyük nimetidir.
* İslâm temizdir. Öyleyse temizleniniz. Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez. H. Ş

Enver Efe  18.09.2023 09:14   İstanbul

BEDBAHTLIK ALÂMETİ:
* Kendisine ilim verilip, amelden mahrum bırakılması.
* Âmel verilip ihlastan mahrum bırakılması.
* Allah dostları ile sohbete nail olup, onlara hürmetten mahrum olması dır.
******
* Şeriat muma benzer, yol gösterir. Fakat mumu ele almakla yol aşılmış olmaz. Yola koyulmak gerekir. Yola koyuldun mu bu gidişin adı tarikattır. Maksadına ulaştın mı, o da hakikattir. (Mevlana)
* Haksızlara karşı baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. (Hz. Ali)
* Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren, kendi kusurlarını bulur ve görür.
* Taşı taşımak, münafığa Kur'an okumaktan daha kolaydır.
* Düşünmeden önce dilinin yola çıkmasına izin verme !


Enver Efe  18.09.2023 08:59   İstanbul

* Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tevbe etmek lâzımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. (Beyazid-i Bistami)
* Söz ilaç gibidir; azı tedavi eder, çoğu öldürür.
* Bir söz kulağa gelip orada kalıyor, kalbe ulaşmıyorsa, o söz dudaktan söylenmiştir. Bir söz kulağı aşıp kalbe ulaşıyorsa, o söz gönülden söylenmiştir. (Hz. Ali)
* Dostluğa yer bırakacak kadar savaş, savaşa yer bırakacak kadar dost ol. (Şadi Şirazi)
*Bedbahtlık alâmeti :
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
(ZİLZÂL -7, 8 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ