Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ZEKERİYA ALEYHİSSELAM


İsrailoğulları MÖ.590 yılında Yunus As.’ın vefatından sonra, MÖ. 529 yılına kadar Keldaniler (Geldaniler) ve Babillerin, MÖ. 312 yılına kadar İranlıların (Perslerin) MÖ.64 yılına kadar Helenlilerin, MÖ.64 yılından itibaren de Romalıların hakimiyeti altında bulunuyorlardı.

MÖ. 100 yıllarında dünya ya gelen Zekeriya As. İsrailoğullarının başkanlığını yapa ve Süleyman As.’ın soyundan gelen Berekyan’ın oğlu idi. Hz. Zekeriye dülgerlikle geçinir, diğer zamanlarında babası ile birlikte Cenab-ı Hakk’ın hizmetinde çalışır, Tevrat’ı yazıp çoğaltırdı. Yine Hz. Süleyman’ın soyundan gelen ve mü’min bir kimse olan İmran (Ümran) kızı Hanna ile evlendi. Uzun seneler çocukları olmayınca Hanna halk arasında kısır olarak kabul edildi. Zekeriya As.’ın, Hanna’nın kız kardeşi İysa (Elyesa-İzabel) ile evlenmek istemesi gerek ailesi, gerekse halk tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü Hanna kısır olarak bilindiğinden Iysa’nında kısır olabileceği düşünülüyordu. Buna rağmen Zekeriya As. 35 yaşında ilen Iysa ile evlendi.

Bu arada Zekeriya As.’ı çekemeyen bazı akrabaları onu öldürmeye çalıştılarsa da muvaffak olamadılar. Bu dönemde halen hakimiyeti sona ermiş Filistin’i Romalılar istila etmişti. Romalılar Zekeriya As.’ın babası Berekyan’a dokunmayıp onunla dost kaldılar. Zekeriya As’ın öldürülmesini isteyen akrabaları da Allah’ın bir hikmeti olarak Romalılar tarafından suçlanarak hapse atıldılar.

Çok tanrılı dinleri olan Romalılar, dinlerini İsrailoğullarına benimsetmeye çalışıyorlardı. Bu arada Berekyan vefat etti. Onun yerine İsrailoğullarına Zekeriya As. başkanlık ediyordu. 20 yıl boyunca bu görevini başarı ile sürdürdü. Nihayet Cebrail As. gelerek onu peygamberlikle müjdeledi. (En’am-85)

Çocukları olmayan İmran ve Hanna, çok yaşlanmış olmalarına rağmen nesillerini sürdürecek bir oğullarının olmasını istiyorlardı. Hanna sık sık Mescid-i Aksa’ya giderek Allah’dan kendilerine bir evlat vermesi için duada bulunuyordu.

Hazreti Allah, Hanna’nın duasını kabul etti ve Hanna hamile kaldı. Bu durum halk arasında kıskançlık ve dedikodulara yol açtı. Hanna’nın doğumu yaklaşınca koncası İmran aniden hastalanıp vefat etti. Yalnız kalan Hanna Zekeriya As.’ın yanına sığındı. Hanna bir gün Mescid-i Aksa’ya giderek:

-“Ya Rab! Karnımdakinin azatlı kul olarak (bu ibadethaneye hizmetkar olarak) sana adadım, bu adağı kabul et” diye duada bulundu. (Ali İmran-35)

Bir müddet sonra Hanna bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tekrar Mecid-i Aksa’ya giderek:

-“Yab Rab! Ben kız doğurdum adını Meryem koydum, onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan korumana bıraktım” dedi. Cenab-ı Hakk, onun duasını kabul ederek Zekeriya As.’ı Hz. Meryem’e bakmaya memur etti. Mescid-i Aksa’da Hz. Meryem’e bir oda tahsis edildi. Zekeriya As.’ın bizzat kendisi onun hizmetini üstlendi. Fakat ne zaman odasına girse Hz. Meryem’in yanında çeşitli yiyecekler görüyordu. Zekeriya As. Hz. Meryem’e bu yiyecekleri nereden bulduğunu sorduğunda, o da Allah CC. Tarafından ihsan edildiğini söylerdi. (Ali İmran-36/37)

Zekeriya As. yaşlanmış ve zürriyetini devam ettirecek bir çocuğu olmamıştı. Bir gün Rabbine niyaz ederek;

-“Ya Rab! Nezdinden bana pak bir nesil bağışla, çünkü sen niyazı işiten Zat’sın” dedi.

-Zekeriya As. mihrabda durup namaz kılarken melekler gelip;

-“Allah sana kendisinden gelen kelimeyi takdik edici, ulu, kavmin efendisi olacak, Salihlerden bir peygamber olmak üzere, Yahya’yı müjde eder” dediler. (Ali İmran-38/39)

Zekeriya As;

-“Ya Rab! Nasıl oğlum olabilir ki bana kocalık çattı karımda kısırdır” dedi.

Allah’u Teala:

-“Bu böyledir. Allah dilediğini yapar” dedi.

Zekeriya As:

-“Ya Rab! Bana bir alamet göster ki, onunla ailemin olduğunu bileyim”

- “Sana alamet şudur ki üç gün insanlar ile konuşmayıp ancak işaret ile anlaşabileceksin, Rabbini çok an onu sabah ve akşam tesbih et” (Ali İmran-40/41 – Meryem 2/10)

Iysa hamile kalınca Zekeriya As. Cenab-ı Hakkın buyurduğu gibi konuşmaz hale geldi. İşaretlerle kavmine sabah ve akşam Allah’a duada bulunmalarını öğütledi. (Meryem-11)

Rivayet edilir ki; Hz. Meryem 17 yaşına geldiğinde Zekeriya As. yardımcısı Malaki’ye Hz. Meryem’i Nasara’ya götürüp, orada akrabası olan Yusuf Naccar adındaki genç ile nişanlanmasını söyledi. Malaki söylenildiği gibi Hz.Meryem’i Nasara’ya götürüp Yusuf Naccar ile nişanlarını yaptı. Orada Hz.Meryem yalnız kaldığı bir sırada Cebrail As. gelerek ona;

-“ Meryem, Allan seni güzide kıldı, seni pak kıldı, seni alemin kadınları üzerine mümtaz kıldı. Rabbine kulluk et. Secde et. Rüku edenlerle beraber rüku et” dedi. Hz. Meryem bu emre uyup derhal abdest alıp namaz kıldı. (Ali İmran,41/42)

Daha sonra Cebrail As. ona bir insan suretinde göründü ve onu bir oğlan çocuğu ile müjdeledi. Adının İsa, lakabının ise Mesih olacağını bildirdi. Hz.Meryem;

-“Nasıl benim oğlum olur ki bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben fahişe de değilim” dedi.

Cebrail As.ona;

-“Hal dediğin gibidir. Fakat Rabbim buyurdu ki, o bana göre kolaydır. Biz onu insanlara kudretimize alamet, nezdimizden mü’minlere rahmet kılacağız, b iş olup bitmiştir, geri dönmez. Allah ona yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek” dedi. (Meryem,16/21 – Ali İmran 46/48)

Böylece Hz.Meryem hamile kaldı ve bu durumu nişanlısı Yusuf’a anlattı. İmanlı bir insan olan Yusuf Hz.Meryem’e bunları kimseye anlatmamasını öğütledi. Hz.Meryem’de hamileliğinin son günlerine kadar evde herkesten gizli olarak yaşadı. Doğum vakti yaklaşınca Zekeriya As. Hz.Meryem’i Kudüs’e çağırttı. Yusuf gece yarısı Hz.Meryem’i bir deveye bindirip yola çıktılar. Kudüs yakınlarına geldiklerinde Hz.Meryem’in sancıları arttı. Yusuf’tan kendisini yalnız bırakmasını istedi. Doğum sancısı onu bir hurma ağıcının kütüğüne dayanmaya mecbur etti. Hz. Meryem utancından;

-“Keşke bundan önce ölseydim de büsbütün unutulmuş olsaydım” dedi. O zaman aşağısından ona bir nida geldi.

-“Mahzun olma. Rabbin ayağının altından küçük bir su akıtmıştır. Hurma ağıcının kütüğünü kendine doğru salla, ondan sana taze hurma düşer, ye, iç, oğlun ile gözün aydın olsun. Şayet insanlar sana çocuğu sorarlarsa işaretle ben esirgeyen Zat’a sükut orucu adadım, bu gün hiçbir insan ile konuşmayacağım dersin” dedi.

Hz.Meryem çocuğunu alıp kavmine getirdi. Onlar;

-“Meryem, sen çirkin bir iş yaptın. Ey Harun’un hemşiresi! Senin baban fena adam değildi. Annen de fahişe değildi. Bu çocuk nedir” dediler. Hz.Meryem ise konuşmayarak eliyle sanki buna sorun der gibi kucağındaki çocuğu işaret etti. Onlar;

-“Biz beşikteki çocukla nasıl konuşalım.” Dediler. Bunun üzerine İsa As.;

-“Ben Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi, beni Peygamber kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana namazı, zekatı emretti. Beni valideme şefkati ve iyilik edici kıldı. Beni kendine karşı serkeş, bedbaht kılmadı. Doğduğum gün, öldüğün gün, diri olarak kalacağım gün, Allah tarafından bana selam olsun” dedi. Halk bu mucize karşısında sözlerinden utanarak pişman oldular. (Meryem,16/37)

Rivayet edildiğine göre Hz.İsa, Hz.Yahya ile birlikte Zekeriya As.’ın evinde huzur içinde yaşamlarını sürdürürlerken bunları çekemeyen bazı akrabaları halkı kışkırtmaya başladılar. Bu kışkırtmalar sonunda halk Romalı askerlerle birlikte bir gün, Zekeriya As.7ın evini kuşattılar. Meryem’in kötü birisi olduğunu söyleyerek onu istediler. Zekeriya As. ev halkının gizli bir tünelden kaçmalarını sağladı. Kendisi halkı yatıştırmaya çalıştı. Ancak halk onu dinlemeyerek, Mescid-i Aksa’ya hücum ettiler. Bunun üzerine Zekeriya As. avluya geçip bir ağacın içine gizlendi. Fakat hikmeti ilahi gereği elbisesinin bir kısmı ağacın dışında kaldı. Sapık halk bahçeye girince onu aramaya başladılar. Ağaç Zekeriya As.’ı tamamen gizlediği için onu bulamadılar. Bu sırada şeytan ortaya çıkarak halka Zekeriya As.’ın gizlendiği ağacı gösterdi. Halk onun elbisesini tanıyınca, büyük bir testere ile ağacı kesmeye koyuldular. Testere Zekeriya As.’a deyince, Hz. Zekeriya acı ile bir Ah! çekti. O anda Cebrail As. gelerek ona; Sabırlı olmasını yoksa Cenab-ı Hakkın peygamberliğini kendisinden alacağını bildirdi. Zekeriya As.’da Cenab-ı Allah’ın takdirine boyun eğerek Beka alemine intikal etti.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ