Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ZEKAT


Zekât, İslâm’ın beş şartından biridir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Mal ve paranın İslâmi hükümlere göre temizliğinin ve helâlliğinin korunması için senede bir, kırkta birinin veya % 2,5 oranındaki kısmının muhtaçlara verilmesi demektir.

Zekât, aynı zamanda cömertliktir. Her ne kadar verilen maldan azalıyor gibi görünse de artma, arttırma, çoğalma ve berekettir. Zira Cenab-ı Hak, cömertlerin en cömerdidir.

Cenab-ı Hak, zekâta o kadar çok önem verir ki Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde, namazla birlikte olmakla kaydıyla da 30 yerde zikredilmiştir. O halde zekâtımızı malımızla ve canımızla vermeye gayret edelim.

Namaz, dinin direğidir ve bedeni ibadetlerin asli mümessilidir. Zekât da mali ibadetlerin mümessil-i aslisidir. İkisine de hâkim olan ruh, Allah'a ibadetle yaklaşır. Şu halde zekât verirken daha cömert davranalım ki Rabbimizin bize ihsan ettiklerini bizler de dağıtalım. Sonra halimize ve bize verdiği nimetlere şükredelim.

Zekât, elindeki malın cinsine göre verilir. Buğday, hurma, büyük ve küçükbaş hayvan, para, altın ve gümüş üzerinden hesaplanarak verilir. Âlimler, âlim yetiştirmekle; sanatkârlar da usta yetiştirmekle ilimlerinin ve ustalıklarının zekâtını verirler. (Mü'minun 4)

Zekâtın kimlere verileceğini Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor: "Sadakalar, zekâtlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe, 60) Bu ayet-i kerimeyi iyi okursak hem maddi yönden hem de manevi yönden ihtiyaç sahiplerine zekât verileceğini anlarız. Maddi yönden varlıklı olabiliriz belki ama ilim yönünden maneviyatımız fakirse biz de zekâta muhtaç olabiliriz.

Zekât, çoğalma ve berekettir fakat aynı zamanda cinsi cinsine olmalıdır. Şu halde para verip karşılığında maneviyat alamazsın veya maneviyat verip karşılığında para alamazsın. Bu da maneviyatın zekâtıdır. Allah, böyle kulların maneviyatlarını arttırır.

İnsanın vücudunda her azasının zekâtı vardır. Örneğin, gözün zekâtı kusur görmemek, elin zekâtı cömert davranmak, dilin zekâtı yalan konuşmamak ve Hakk'ı zikretmek, boğazın zekâtı helal yemek, yüzümüzün zekâtı Hakk'ın karşısında secdeye varmak, bedenin zekâtı halkın hizmetinde olmak, güzel işlere vesile olmak ve çoluk çocuğunun nafakasını kazanmaktır. Bu misalleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Fakat bunları 3 ana başlıkta toplarsak;

1. Nefsin zekâtı

2. Kalbin zekâtı

3. Ruhun zekâtı

NEFSİN ZEKÂTI

Kişi, bütün sıfatlarını ve azalarını Allah'ın istemediği hallerden korur. Bundan büyük mutluluk duyar. Allah'a ibadet adına her şeyi yapmaya gayret eder, fakat bunların karşılığında hep Cennet beklentisinde olur, Cennet arzular. Dualarında hep Allah'tan Cennet’ini ister. Yani hep bir beklenti karşılığı içinde ezaya sabreder, cefaya katlanır.

KALBİN ZEKÂTI

Allah için herkesi sevmektir. Ahde vefa göstermektir. Böyle kullar için Cenab-ı Hak "Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır." diye buyurmaktadır. (Rad, 20) Herkesi sevmek çok kolay gibi görünse de uygulaması çok zordur. Herkesi kusurlarını görmeden sevebilmek, iyi-kötü diye zannımıza göre tavır koymak, kolay bir iş olmamakla beraber tahammül ve sabrımız neticesinde Hakk’a ve kendi gerçeğimize giden yolumuz daha kestirme olur.

RUHUN ZEKÂTI

Nefsin zekâtı % 2,5, kalbin zekâtı % 100 olursa ruhun zekâtı da bundan daha fazla olmalıdır. Çünkü bu makam, sevgi makamıdır. Bu makam, can-ı gönülden hizmet makamıdır. Bu makam, Hakk’a kulluk yapmak değil, kul olma makamıdır. Bunu biraz açarsak sevgi makamı aslında aşkın makamıdır. Aşkta, rağmen sevmek vardır. Bu sevgide ne bir beklenti ne de bir pazarlık olur. Bu sevgi karşısında akıl mat olmalıdır ki kişi aşk-ı Sübhan’a ulaşsın.

Hakk’a kul olmak demek artık her şeyini Hak adına yapmak demektir. Artık affedilen değil affeden, alan değil veren, sevilen değil seven, huzur bozan değil huzur veren olacaksın. Hakk’ı arayanlara yol gösteren rehber, karanlıkta kalanlara ışık, karamsarlara ümit olacaksın. Hakk’ı halkta seyredip halkla gönülden dost olacaksın.

Rabbim bizleri zekâtın şuuruna erenlerden eylesin. Bu uğurda Allah cümlemizin gayretini arttırsın. Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun.Enver EFE
İstanbul, 22.03.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ