Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


YAŞAMAK, SEVMEKMİŞ MEĞER…


Sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde, birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.’’ diye buyurmaktadır.

Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere imanın gıdası ibadet olduğuna göre; ilahi sevgi ile güçlendirilen bir iman, kulluğumuza mani olmak isteyen nefs-i emarenin esaretinden bizleri kurtarır ve sevgi sahrasına hicret ettirir. Sevgi, insanı arzın bağımlılığından ve nefsin egosundan arındırdığı gibi sema nimetlerinden de gıdalandırır.

Sevgiyle ve aşkla sema nimetlerinden gıdalanmaya başlayan hal ehli dosttan, seyr-i fillah açığa çıkmaya başlar. Böylece, Mürşid-i Kamil’in murakabesinde ve himmetleri dâhilinde, sevgiyle, aşkla Rabb’inin gönlüne giren insan artık cennetliktir. Buna mukabil zıttı ise, Allah’ın, Resulullah’ın ve Mürşid-i Kamil’in sevgisinden uzaklaşmak ise o kimsenin en büyük cehennemidir.

Allah, bir hadisi kutsilerinde de buyurduğu üzere, bilinmekliğini murat ettiği için insanı ve bütün varlıkları severek yaratmıştır. (Bakara,117 ve Enam,101). İlahi aşkın kaynağı, bahse konu hadis-i kutsidir. Çünkü Allah’ı bilmek ve tanımak ancak sevgiyle, aşkla olur. Cenab-ı Hakk’ı seven kişi onun yarattıklarını da aynı şekilde sever ve bütün varlıklarda tezahür eden Allah’ın sanatını, rahmetini ve lütfünü ibretle, sevgiyle ve aşkla temaşa eder.

“Ben dostlarımı ne kalbimle,
Ne de aklımla severim.
Olur ya kalp durur, akıl unutur.
Ben dostlarımı ruhumla severim,
O ne durur nede unutur.” ( Hz. Mevlana )

Sevgide zıtlaşmak, pazarlık, sen-ben, sevgide kin, kibir, haset, fesat olamaz. İnsanın sevgisi, İlahi sevgi olmadıkça insanda sadakat da olmaz. Malumunuz olduğu üzere, sadakat gerçek aşkın özüdür. Ehl-i İhvanın tek gayesi ve muradı; Cenab-ı Hakk’ın ve Cenab-ı Resulullah’ın sevgisine ulaşabilmek ve sevgisine mazhar olabilmektir. Hakikate vasıl olmak isteyen kişi, sevgisini ve sadakatini ispat etmek mecburiyetindedir.

Konumuza bir kıssa ile devam edecek olursak; Mecnun, Leyla’ya sevgisinden deli divane olur. Çöllere düşer. Gözleri Leyla’ya benziyor diye, çölde ceylanlarla arkadaş olur. Bir gün bulunduğu yere bir köpek gelir. Kimse bu köpekle ilgilenmezken, Mecnun köpeğe büyük ilgi gösterir. Niye böyle yaptığını sorduklarında “Siz bilmiyorsunuz; bu köpek Leyla’nın diyarından gelmiştir.” der. Neticede, Leyla’yla bir araya geldiğinde de, “Hayır, Leyla sen değilsin, benim Leyla’m başka!’’ der. Böylece Leyla’dan Mevla’yı bulur.

Sevgi merhalelerine vasıl olmanın sırlarından biri de hakikati asliyesinin arayışı içerisinde olan insanlar birinci paragrafta arz ettiğimiz hadis-i şerifin özüne uygun olarak, mutlaka aralarında selamlaşmayı yaymalı, sohbet meclislerinde nefes alıp vermeli ve bu sohbetlerin satır aralarını çok iyi okuyup değerlendirilmeliler. İcabında, durumdan vazife çıkarmalılar.

İnsan sevgiye ulaşmakla Rahman’a ulaşmayı, sevgiyi yaşamakla da Hakk’a yakin olmayı yaşayacaktır. Dolayısıyla böyle bir yaşam şekli ile hayatı gönül merkezli yaşatmış olacaktır. Böyle bir yaşam şekline sahip olan bir kul sevgi ile birleşir, sevgi ile de hem-dem olursa ilahi sevgi o kuldan zuhur eder. Aşk-ı Süphan adlı eserimizin bir bölümünde buyrulduğu üzere; Bizleri Rabbimize yakın kılacak sevgi, sevdiğimizin uğrunda can feda etmektir, sevdiğimizin uğurunda her şeyimizi vermektir. Sevgi; sevdiğimizin karşısında varlık iddiasında bulunmamaktır. Esasında kulluk da budur zaten…

Yine aynı eserimizde sevgide iki sırrın var olduğu buyrulmaktadır. Birinci sır; sevgi, seni sevdiğinde var eder, kendinde yok olursun. İkinci sır; sevgi, sevdiğini sende var eder. Her iki halde de sen yok olursun.

Bunlar yeterli midir? Elbette değildir. Öyleyse “SEVGİYİ’’ her gün yeniden talim etmeliyiz, yeniden anlamalıyız. Bizleri bu sevgiye ulaştıracak olan, bizim istikamette olmamızdır.

Sevgiye esas teşkil edecek en büyük etken, var olan tüm varlıklarda Hakk’ın varlığını ve sevgisini müşahede etmekle birlikte, her zerrede aynı sevginin tezahürünü yaşamamızdır. Çünkü ilahi sevgi bizim en çok istifade edeceğimiz değerdir. Bu sevgiyi yaşayabilmek adına bizler Mürşidi Kamil’den himmet almalı, yol ve erkân meclislerinde hizmette daim olmalı ve ahdinde vefalı, ikrarında kararlı ve sevgisinde sadakatli olmalıyız.

Bu meyanda, insanın sevgisi İlahi sevgiye ulaşmadıkça insanda sadakat de olmaz, ünsiyet de. Sevgi olmayan gönüllerde, ne Allah ne de Cenab-ı Resulullah Efendimizin aşk-ı muhabbeti hâsıl olur.

Sonuç olarak; sevginin bazı zamanlarda mat olması söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda ilahi sevgimizi o kadar yoğunlaştırmalıyız ki, sevgimizi aşka dönüştürmeliyiz. Çünkü “AŞK’’ sarmaşık kökünden geldiği için, sardığı her cismi ihata eder. İhata ittiği her cismi görünmez hale getirir. İşte o sevgi çemberinin içerisinde olan kişiden Cenab-ı Hakk’ın sevgisi, aşkı zuhur eder. Yunus Emre’ye “Bana Seni gerek Seni’’ dedirten de işte bu İlah-i Aşk’tır.

Bundan alacağımız zevk şu olmalıdır: Bazen “aşık” maşuk olmalıdır, bazen de “maşuk’’ aşık olmalıdır. Hakikati asliyesine vuslat eden ve edecek olan hakikat yolcusunun kendisinden açığa çıkacak olan İlahi Aşk budur. Nur-u tevhidi, Nur-u Muhammediye’yi hakk-el yakin mertebesinde yaşamak, sevmekmiş meğer…

Mevla’m gerçek sevgiye ulaşanlardan, gerçek sevgiyi yaşayanlardan, gerçek sevgiyi tadanlardan eylesin. Erenlerin, evliyaların himmetleri ve muhabbetleri her daim üzerimizde olsun.

Mevla’m cümlemizi sevgisinde sadık, ikrarında kararlı ve ibadetlerinde Salih olanlardan eylesin. Âmin…

Rabbim, cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim, cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 06.03.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ