Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


YAKUP ve YUSUF ALEYHİSSELAM


İsmail As.bahsinde belirtildiği gibi Hz.Muhammed Mustafa SAV efendimiz zahiren Hz İshak'ın kardeşi Hz.İsmail soyundan gelmiştir.Diğer bütün peygamberler İshak As'ın oğlu Yakub As.soyundan gelmişlerdir.İshak As.'ın diğer oğlu El-is soyundan ise büyük kral ve hükündarlar zuhura gelmişlerdir.

Yaratılışları dolayısıyla El-is ve kardeşi Yakub As. birbirleri ile geçinemezlerdi.BU sebepten dolayı Hz.İshak,Yakub'u evlendirme bahanesi ile Haran'ın yurdunda dayısı Leban'ın yanına gönderdi.Yakub As. Orada peygamberlikle görevlendirildi ve atası Hz.İbrahim'in şeriatı ile görevine başladı.(Ankebut,27)

Yakub As.burarada uzun yıllar çalıştı.Dayısı Leban'ın Leyya ve Rahil adlarındaki kızları ile evlendi.Leyya'dan yedi çocuğu Dünya'ya geldi.İkinci eşi Rahil'den çocuğu olmuyordu.Bunun üzerine Rahil kendi cariyesi Belha'yı Yakub As.'a nikahladı.Belha'da üç çocuk dünyaya getirdi.Leyya'da bu durumu kıskanarak kendi cariyesi olan Zelfe'yi Yakub As.'a nikahladı.Hz.Yakub'un Zelfe'den de üç çocuğu oldu.Bütün bu çocuklar Rahil'İn kıskançlığını dahada arttırdılar.Bu sebeple Rahil pazardan çocuklu bir kadın köle satın aldı.BU çocuğada ısınamayıp çocuğu ve annesini ayrı ayrı yerlere köle olarak sattı.Yakub As.bu durumu öğrenince çok üzüldü.Her ne kadar bu ana ile çocuğu arattı isede bulunamadı.Bir kaç yıl sonra Rahil'in Yusuf ve Bünyamin adlarında iki oğlu Dünyaya geldi.Kısa süre sonra da Rahil beka alemine göçtü.

Yusuf As.'da diğer kardeşlerinden farklı olarak fevkalaede bir güzellik ile paygamberlik vasıfları zuhur ettiğindne babası,evlatları arasında en çok onu severdi.Yusuf As.12 yaşında iken bir gece rüyasında 11 yıldız ile ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü ve rüyasını babasına anlattı.Bu rüyayı tabir eden Yakub As.,Yusuf'a rüyasını kardeşlerine anlatmamasını yoksa ona bir zarar verebileceklerini söyledi.Fakat hikmeti ilahi gereği Yusuf'un kardeşleri bu rüyayı duydular ve onu öldürmeyi planladılar.Bir gün gezdirmek bahanesi ile Yusuf'u bir kuyuya attılar.Gömleğini kana bulayıp babalarına götürerek kardeşimiz Yusuf'u biz yarış yaparken bıraktığımızyerde kurt yemiş dediler.Yakub As.gerçeği bildiği halde sabredip Cenabı Hak'kın takdirine rıza gösterdi.

Bu sırada Mısır'a gitmekte olan bir kervan Yusuf'un atıldığı kuyunun yakınından geçmekte idi.Kervandakiler su almak için kuyuya bir kova indirince Yusuf'u kuyudan çıkardılar.Çok güzel bir çocuk olduğunu görünce onu Mısır'a götürüp satmayı düşündüler.Bu olayı gizlendikleri yerden takip eden Yusuf'un kardeşleri yanlarına gelip ;”Bu bizim kaçak kölemizdir”diyerek onu az bir para karşılığında sattılar.Esir tacirleri de Yusuf'u Mısar'a götürüp Mısır vezirine sattılar.Vezir Züleyha isminde bir kadın ile evliydi.Çocukları olmayan bu aile Yusuf'u kendi evlatları gibi sevip yetiştirdiler.(Yusuf,4-21) Cenabı Hak Yusuf As.'a rüya tabiri ilmini bahşetti.(Yusuf,21)Yusuf As.kemal çağına erişince yine Cenabı Hak tarafından kendisine ilim hikmet ve anlayış bahşedildi.(Yusuf,22)

Yusuf As.sarayda herkes tarafından çok sevilmekte idi.Bilhassa bütün hanımların gözü onun üzerinde idi.Bir gün vazirin hanımı Züleyha murad almak amacyla Yusuf'u odasına çağırttı.Yusuf As.Cenabı Hak'Kın uyarısı ile ona iltifat etedi.Odadan dışarı çıkarken Yusuf'u engelemek isteyen Züleyha gömleğini tutunca,gömleği arkadan yırtıldı.Tam bu sırada kapıda vezir ile karşılaştılar.Züleyha Yusuf'un kendisine saldırdığını idda ederek iftira edip cezalandırılmasını istedi.Olayın şahidi yoktu.Ancak hanımın akrabalarından zeki bir kişi durumu vezire şöyle aydınlattı.

“Eğer gömek önden yırtılmış ise Yusuf suçludur.Arkadan yırtılmış ise hanım suçludur”dedi.

Yusuf'un masum olduğunu anlayan vezirondan olayı gizlemesini rica etti.Hanımına da günahkar olduğunu ve tövbe etmesi gerektiğini ikaz etti.Fakat yinede bu olay şehirdeki diğer kadınlar arasında duyuldu.Hanımlar Züleyha'yı ayıpladılar.Bu kadın besbelli çıldırmış dediler.Bu dedikoduları duyan Züleyha Mısır hanımlarına evinde bir ziyafet tertip etti.Önlerine meyve ile keskin birer bıçak koydurttu.Onlar meyvelerini soyarken Züleyha Yusuf'u içeri çağırttı.Yusuf'un güzelliğini gören bütün kadınlar şaşkınlıklaından ellerini kestiler ve Züleyha'ya hak verdiler.Bu bir insan değil ancak güzel bir melektir dediler.Züleyha kadınlara ;”İşte kendisi hakkında beni ayıplamış olduğunuz adam budur” dedi.Eğer yine kendisini reddederse zindana atılabileceğini söyledi.(Yusuf,23-32)

Vezir ve saray halkı her ne kadar Yusuf'un suçsuz olduğunu kabul etseler dahi,dedikoduların yatışması için bir müddet onu zindana atmayı uygun gördüler.Böylece Yusuf zindana atıldı.(Yusuf,35)Onunla birlikte iki gençte aynı zindana girdiler.Gençler bir gün Yusuf'a gördükleri rüyaları anlatarak tabirini istediler. Yusuf onlardan birine affedilerek yine eski vazifesine döneceğini ,diğerinede asılarak idam edileceğini bildirdi.Onlara uzun nasihatlarda bulundu ve onları bir olan Allah'a iman etmeye davet etti.Kurtulacak olan gence de zindandan çıkınca Hükümdar'a halini bildirmesini suçsuz yere zindanda bulunduğu anlatmasını istedi.Fakat affedilip zindandanda çıkan genç,Hükümdar'a Yusuf'dan bahsetmeyi unuttuğu için Yusuf uzun yıllar zindanda kaldı.(Yusuf,36-42)

Bir gün firavun rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini,yedi yeşil başağında yedi solgun başak tarafından sarmalandığını gördü.Kahinlerden rüyasını tabir etmelerini istediğinde,hiç kimse bu rüyaya bir mana veremedi.Yusuf'un zindandan kurtulan arkadaşı bu vesle ile Yusuf'u hatırladı.Firavuna gidip rüyasını tabir ettirebileceğini bildirerek,zindanda başından geçenleri anlattı ve zindana girmek için müsaade aldı.Sonra zindana giderek Yusuf'a Firavun'un rüyasını anlattı.Yusuf rüyayı tabir ederek ;yedi yıl bolluktan sonra,arkasından yedi yıl kıtlık olacağını ,bu ilk yedi senede bol ziraat yapılıp tanelerin bozulmamaları için başaklarda bırakılarak depo edilmeleri gerektiğini ancak bu tedbirle kıtlığın atlatılabileceğini söyledi.Bu tabiri dinleyen firavun Yusuf'un zindandan çıkarılarak huzuruna getirilmesini istedi.DAvet için zindana gelen elçiye Yusuf;Suçsuzluğunun ispatı için gerekli soruşturmanın yapılarak işin gerçeği anlaşılınca zindandan çıkacağını söyledi.Bunun üzerine geçmişteki olayla ilgili soruşturma yapıldı.Herkesin Yusuf'un suçsuzluğunu itiraf etmesi üzerine Yusuf zindandan çıktı.Firavun Yusuf'u kendisine yardımcı tayin ederek,Yusuf'un arzusu üzerine hazinesinin başına getirdi.(Yusuf,43-56)Yusuf görevine başlar başlamaz kıtlık tedbirlerini almaya başladı.Halktan bedeli karşılığı ürünlerinin beşte dördünü alıp ambarlarına doldurdu.Vezirliğinin ikinci yılında kocası ölmüş olan Züleyha(Zeliha) ile evlendi(Züleyha Yusuf'dan yaşlı olduğu için,evlenirlerken Cenabı Hak'kın Züleyha'yı 17 yaş gençleştirdiği rivayet edilmektedir).Bu evlilikten Efraim ve Mişa adlarında iki oğulları ile Rahmet(Rahme)adında bir kızları oldu.

Bolluk yılları bitip kıtlık yılları başladı.Mısır çevresindeki diğer ülkeler kıtlığın birinci yılında ellerinde bulunan stokları bitirdiler.İkinci yılda kıtlık kendini hissettirmeye başladı.Ülkenin muhtelif yerlerinden halk,zahire almak için Mısır'a gelmeye başladılar.Yusuf As. gelenleri bizzat karşılayarak zahire satışını kendisi yönetmekteydi.Bu arada Yusuf'un kardeşleride zahire almak için Mısır'a gelmişlerdi.Yusuf As'ın huzuruna çıkarılan kardeşleri Yusuf'u tanımadılar.Fakat Yusuf onları tanıdı,ancak tanımamazlıktan gelerek istedikleri zahirenin verilmesini ve ücretininde yüklerin içine konulmasını emretti.Kardeşlerine;bir daha ki sefere Bünyamin'i de getirmezlerse kendilerine zahire verilmeyeceğini söyledi.Kardeşleri babalarını yanına döndüktüklerinde Yusuf'un söylediklerini ilettiler.Zahireyi indirdiklerinde ise bedellerininde iade edilmiş olduğunu gördüler.Bunun üzerine Yakub As. Bünyamin'i daha evvel Yusuf'un başına gelen hadiseden dolayı geri getireceklerine dair yemin ettirerek kardeşleri ile Mısır'a göndermeyi kabul etti.Bünyamin'i hazırladı ve ayrıca vezire sunulmak üzere bal,baharat,fıstık,badem gibi hediyelerle oğullarını Mısır'a yolladı.Oğullarına Mısır'a ayrı kapılardan girmelerini öğütledi.Onlarda babalarının sözlerini riayet ederek ayrı ayrı kapılardan Mısır'a girdiler(Yusuf,56-67)

Yusuf As. Bünyamin'i yanında alıkoymak istediğinden kardeşlerine erzak dağıttığında Bünyamin'in çuvalına altın su tası sakladı.Onlar yurtlarına giderlerken kervanı durdurup çuvalları arattırarak su tasını Bünyamin'in çuvalından çıkarttı.Devrin hükümlerine göre Bünyamin'in çuvalından çıkarttı.Devrin hükümetlerine göre Bünyamin'i yanında alıkoydu.Kardeşleri geri dönüp babalarına kardeşimiz hırsızlık etti ve vezir tarafından alıkonuldu dediler. Yakub As. onlara sizin bilmedikleriniz Cenabı Hak tarafından bana bildirilir. Siz tekrar Mısır'a geri dönün ve Yusuf ile Bünyamin'i orada araştırın diyerek onları Mısır'a yolladı.Yusuf As. bu defa onlara kimliğini açıkladı ve babasının halinden sual etti. Kardeşleri babalarının çok yaşlandığını ve gözlerininde görmez olduğunu söylediler.Yusuf As. kardeşlerine; "şu gömleğimi alın ve bunu babamın gözlerine sürün, gözleri açılacaktır.Sonra babamı ve bütün ailemi alıp benim yanıma getirin" dedi.(Yusuf, 68-93)

Kardeşleri Yusuf'un söylediklerini yerine getirdiler. Babalarının gözleri açıldı.Bütün aile hep birlikte Mısır'a geri döndüler.Yusuf As. Yakub As'ın vefatından 54 yıl sonra 120 yaşlarında beka alemine göçtü.Halkk tarafından çok sevildiğinden naaşı gömülmeyip mumyalanarak mermer bir tabuta yerleştirilip Nil nehrine bırakıldı.Yine rivayet edilir ki Musa As. Mısır'dan çıkarken tabutu da beraberlerinde götürüp kenan ilinde atalarının yanına defnetmişlerdir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ