Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

12 Nisan 2024
3 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


VAR OLMAK MI, YOK OLMAK MI?


Varlık ve yokluk kelimelerini zahiri manada tahlil ve tahkik ettiğimizde; varlığı, yokluğun karşıtı olarak var olan her şey olarak tanımlıyoruz. Bir oluşuma karşıt bir materyal olarak, değişmeden aynı kalan ve herhangi bir mekânda bir yer işgal eden kalıcı olan gerçekleri “VARLIK’’ diye tarif edebiliriz. Yokluğu ise varlığın karşıtı olarak bulunmama durumu, adem, ademiyet, fakirlik, yoksulluk gibi anlamlara gelen kelimelerle tarif etmemiz mümkündür.

Aslolan ‘’Varlık ve Yokluk’’ kavramını hakikat yönüyle değerlendirmeye tabii tutmak olduğu gibi, bizler varlığın ve yokluğun neresinde olduğumuzu ve bu iki kavramın önemini Rabbimin himmetleriyle arz etmeye gayret edelim. Her zaman olduğu gibi bu yazımıza da bir ayet-i kerime ile başlamakta yarar görüyorum. Rabbim tefekkürümüzü artırarak devam ettirsin inşallah.

Allah (c.c.) Zümer Suresi Ayet 54’te ’’Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.)” diye buyurmaktadır.

Varlığın birliği anlayışına istinaden; insan ile Allah'ı birbirine yaklaştırmanın kesin prensibinin "zikir" olduğunu ve zikrin olmazsa olmazlarımızdan olduğunu ne tefekkürümüzden ne de gönlümüzden çıkaralım.

Zikrin güzellikleriyle hem hal olmanın getirisini arz etmemiz gerekirse; Vahdaniyet deryasında seyrettiğimiz hiçbir varlığın Allah’tan ayrı münferit bir varlık olmadığını, kendimizin diye bildiğimiz varlığımızın dahi Cenab-ı Hakk’a ait olduğunu, diğer bir ifade ile Cenab-ı Hak’ta fani olabileceğimizin ifadesidir “ZİKiR’’.

Temel varlık Allah'tır. Allah bütün evreni, kâinatı kaplamıştır. Tektir, öncesiz ve sonrasızdır, sonsuzdur. Yaratıcıdır.

Değerli dostlar, Hakikat ehli şu önemli hakikat prensiplerini asla unutmamalı ve bu prensiplerin yaşamının bir parçası olduğunu bilmelidir:

1. Bütün işlerin, eylemlerin ve fiillerin kaynağının Cenab-ı Allah olduğunu, insanların ise bu eylemlerin icrası için bir araç durumunda olduğunu bilmelidir. Bundan anlaşılan şu olmalıdır: İnsan kendisinin diye bildiği iradesinin, Hakk’ın iradesi olduğunu asla unutmamalıdır.

2. Bütün varlıkların Allah’tan olduğuna, görünen bütün varlıkların Allah (c.c)’ın birer mazharı olduğuna iman edip, gerçekte var olanın ve görünenin Cenab-ı Hakk’ın zahir olmasından başka bir şey olmadığını ve aynel yakin mertebesinde tesbit ve görme ile orantılı olduğunu bilmelidir.

3. İnsanda görünen bütün nitelikler yani sıfatlar, Hakk’ın birer görüntüsüdür. Bu üç ilke; fena fillahın mertebesi olan Tevhid-i Ef'al, Tevhid-i Sıfat, Tevhid-i Zat mertebeleri kavramlarıyla, nitelikleriyle ve nicelikleriyle birlikte Sultanlarımızca bizlere her daim sunulmaktadır. İşte yok olmanın sırrı bahse konu bu üç kavram içerisinde gizlidir.

Gönlünü masivalardan arındıran bir ehl-i ihvan, artık gönülden dışarı çıkmaya, evrene açılmaya, evrende görünen ilahi varlığı kavramaya başlamalıdır. Gerçekte gönül, bütün âlemlerin en olgunu olan bir makamdır. Kişinin, gönlünde Allah (c.c)’ın varlığını görebilmesi için arz edeceğim üç ilahi ilkeye daha vakıf olması gerekmektedir. Bunlar sırası ile cezbe, muhabbet, sırr-ı ilahi olarak arz etmemiz mümkündür. (Cezbe; coşkunlukla kendinden geçmeye sebep olan bir manevi lezzetin tadır.)

Bunlardan birincisi bütün varlıklardan yüz çevirip Cenab-ı Hakk’a yönelmektir. İkincisi Âlemde görünen bütün varlıkların Cenab-ı Hakk’ın birer aynası olması ve her birinin Allah’tan olması nedeniyle sevgimizi, şefkatle ve aşkla sunmaktır. Üçüncüsü de ilâhi gizeme varmaktır. Bu ilkeleri uyguladıktan sonra, son aşama olarak da Allah'a vuslat gelir. Ve böylece Allah’ın özünden başka bir özün bulunmadığı sonucuna vararak, kendi varlığımızın yokluk olduğuna iman etmek en büyük sadakatımızdır, teslimiyetimizdir, samimiyetimizdir.

Hülasa olarak; Cenab-ı Resulullah Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde: "Kim Allah’a kavuşmayı severek arzu ederse Allah da onu kendisine kavuşturmayı severek arzu eder. Kim Allah’a kavuşmayı hoş görmezse(Arzu etmezse) Allah da onu kendisine kavuşturmaz." diye buyurmaktadır. Arz ettiğim Hadis-i Şerifin hakikatine ulaşabilmek için, Cenab-ı Allah bir Hadis-i Kutsilerinde buyurduğu üzere;"Mutu kable en te mutu.’’ Hadis-i Kutsi gereğince ‘her kim ölmeden önce ölme sırrına ulaşır’ diğer bir ifade ile varlığını Hakk’ın varlığında yok ederse bedeninde hapis olan Ruh kıblesini ALLAH`a çevirir ve o kişi vuslatını gerçekleştirmiş olur. Böylece varlığını Hakk’ın varlığında yok etmiş olur.

Değerli dostlar; Mehmet KARAKUŞ’un bir ilahisi ve Âşık ESRARİ’nin bir dörtlüğü ile sohbetimizi tamamlayalım inşallah.


Varlık Sen’sin yokluk Sen’sin,
Verip alan yüce Rabb’im.
Kalplerdedir gizli yerin,
Sen Allah’ımsın ilahi Rabb’im.

Âli’nin Sırrına Ereyim Dersen,
Mürşid-İ Kâmile Varın Erenler.
Gönül Kabesine Gireyim Dersen,
Ol Bahri Ummana Dalın Erenler.

Rabb’im cümlemizi, Hak varlığından ayrı bir varlık olmadığımızın farkındalığı ile mutu kable en te mutu sırrına erenlerden eylesin

Rabb’im, Vahdaniyet deryasında zerreden kürreye her ne varsa Hakk’tan ayrı bir varlık olmadığını bilmeyi ve yaşamayı bizlere nasip etsin ve hiçliğimizi fehmedenlerden eylesin.

Rabb’im cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabb’im cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 05.01.2016
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin.
(Bkz. Ahzab, 56)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ