Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TOPRAK DEYİP GEÇME


Ülke, vatan, yurt anlamlarına da gelen toprak kelimesini zahiri manada tahlil ve tetkik ettiğimizde; yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü doğal kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan arzın yüzey bölümü, ekime elverişli arazi, tarla, kara parçası anlamlarına geldiğini görmekteyiz.

İlm-i hakikat bağlamında zevk ettiğimizde ise, toprak; madenlerin, bitkilerin, hayvanların, insan bedeninin ve gönlünün elbisesidir.

Hicr Suresi, Ayet-26’da “Andolsun biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.” diye buyuran Allah (cc.)’un bu ayeti kerimesinin bizlere yansımasının tezahürü ile yazımıza başlamakta fayda vardır.

Maneviyatı ya da ruhaniyeti itibariyle ilahi bir varlık olan insan, bu yönüyle secde edilecek bir varlıktır. Allah (cc.), Bakara Suresi, Ayet-34’de “Meleklere ‘Adem'e secde edin’ demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu.’’ buyrulmaktadır. Söz konusu bu ayet-i kerimenin inzal olmasının sebebi; Allah (cc.), insanların bu ilahi yönüne vurgu yapmak istemesidir.

Bu manada; zahiri âlemde insanla muhatap olunduğunda, onun her iki yönünün de dikkate alınması gerektiği bize anlatılmaktadır. Toprak deyip geçmemek lazım; toprak, her türlü jeolojik faktörlerin meydana geldiği bir arz sistemi olduğu gibi, en önemlisi de toprak; İnsanın ten bedeninin sentez olduğu bir yerdir. Zira, Allah (c.c), Taha Suresi 55’inci ayet-i kerimesin de buyurduğu üzere, “Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine oraya döneceksiniz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız” emri ilahisi açıkça bunu ifade etmektedir.

İslâmiyet çerçevesinde öncelikle insan neslinin ve cümle canlıların topraktan yaratılmış olduğu beyan edilmektedir. Yukarıda arz ettiğimiz, Hicr Suresi, 26’ncı ayet-i kerimesinden de anlaşılacağı üzere, toprak mukaddes bir varlıktır. Abdestini alması için su bulamayan bir Müslümanın, toprakla teyemmüm etmesi toprağın temiz ve mukaddes bir varlık olduğunu ifade eder.

Toprak, Allah (cc)’ un sonsuz kudretiyle yoğrulmuş, mükemmel bir şekilde işlenmiş ve bundan bir insan bedeni teşekkül ettirilmiştir. İlahî nurun tecellisiyle can bulmuş olan ve eşref-i mahlûk özelliği taşıyan insan, canı ile (Ruh ile) ve teniyle başlı başına âlemlere denk bir mahlûktur.

Dervişin evi olarak bilinen gönül, bir yönüyle fanidir. Başka bir yönüyle de bekaya taliptir. Gönlün fani yanı topraktan vücut bulmasıyla alakalıdır. Bekaya talip yanı ise, Allah aşkı dışındaki her şeyi terk ederek olgunlaşmasıyla alakalıdır. Toprak, cismani varlığın yapı taşıdır. Aynı zamanda da Can’dan (Ruh’tan) ayrıldıktan sonraki mekânıdır. Ceset, Ruh’un kendisini terk etmesiyle birlikte toprağa rücu eder. Maddî yanımızın toprakla yoğrulup yine toprakta parçalanacağını ifade eder.

Cüneyd-i Bağdadî: “Kâinatın temelinde öncelikle nur-u Muhammedi vardır. Daha sonra ise Anasır-ı Erbaa yani ateş, hava, su ve toprak bulunmaktadır” diye buyurmuşlardır. Ateş, hava, su ve toprak yaratılmış her türlü eşyanın yapı taşlarını oluşturmaktadır. Onlardan da sırasıyla maden, bitki, hayvan ve insan halk edilmiştir.

Tasavvuf felsefesinde toprak, madde âleminin temelini oluşturmakla birlikte nefsin dört mertebesini de sembolize eder. Nefs-i emmare; ateşe, nefs-i levvame; havaya, nefs-i mülhime; suya, nefs-i mutmainne; toprağa benzetilmektedir.

Ehil olmuş ehli ihvan, pek çok yönüyle topraktan feyz almalıdır. Hakikatine vakıf olan, Allah’ın rızasından başka muradı olmayan bir ehli ihvan, elbette toprak gibi mütevazı olmalıdır ki Rabbinin sevgisine mazhar olabilsin. Hakikatine arif olmuş bir ehli ihvan toprak gibidir, fena olan her şey ona atılabilir; fakat o, sadece güzel şeylerle mukabele eder. “Toprak yeryüzü gibidir, üzerinde iyi de kötü de yaşar” diyen Cüneyd-i Bağdadi, dervişi tevazu konusunda toprağa benzetmekle kalmamış; hoşgörüde, cömertlikte ve sabırda da toprak gibi oluşunu hatırlatmıştır.

Ehl-i Hakikatte “Bekabillah” adı verilen bir makam ki oraya ancak “Mahv” yoluyla ulaşılmakta ve bu makam doğrudan doğruya toprağı hatırlatmaktadır. (Mahv: yok olma, yok etme, ifna olmak anlamındadır.) Zira toprak, her türlü varlık üzerinde dolaştığı halde zerre kadar bir şikâyette bulunmaz ve her daim tevazu sahibidir. Pek çok kere üzerinde durduğumuz gibi Ehli ihvan da her haliyle toprak gibi mütevazı olmalıdır ki mahviyet gibi zor bir işi başarabilsin.

Sabırda toprak gibi olan Ehli ihvan, sevdiğinin karşısındaki hali ve mertebesi ile de toprak gibi olmalıdır. Toprak nasıl ki her varlığın üzerinde dolaşmasından incinmezse âşık da sevdiğinin karşısında incinmekten ve incitmekten, dargınlıktan da bi o kadar uzaktadır. Ehli ihvanın içindeki tarifi imkânsız aşk duygusu, benliğinin yok olmasına neden olmalıdır. Sıradan insanlar gurur ve kibir sahibiyken o, sadece sevdiğine duyduğu ilahî aşkı sayesinde, alınganlıktan ve küskünlüklerden uzaklaşacaktır.

Velhasıl-ı kelam, hakikat ehli olan bir kişinin, kendisine reva görülen her türlü eziyete sabrederse, toprak gibi her türlü feyzin, bereketin ve güzelliğin kaynağı haline geleceği aşikârdır.

Hülasaten; İnsan, âlemin küçük bir modelidir. Onun maddî varlığının esasını toprak, manevî varlığının esasını ise ruh oluşturur. Bu anlamda toprak, alçakgönüllü olmanın ve bereketin sembolü olarak gönüllerimizde yer almalıdır. Ve böylece belki de, sadık yârimizin kara toprak olduğunu asla unutmamış oluruz...

Merhum Âşık Veysel Şatıroğlu’nun iki dörtlüğü ile sohbetimizi noktalayalım:


“Hakikat ararsan açık bir nokta,
Allah kula yakın kul Allaha,
Hak'kın hazinesi gizli toprakta,
Benim sadık yârim kara topraktır.

Bütün kusurlarım toprak gizliyor,
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor,
Kolun açmış yollarımı gözlüyor,
Benim sadık yârim kara topraktır.”

Rabbim, bizleri de ilahi aşk ile yanıp tutuşanlardan eylesin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
AKÇAY, 21.09.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ