23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TASAVVUF’U ZAMANIMIZA VE HAYATIMIZA NASIL UYGULARIZ?


Çağımızda insanlar, modern hayatın getirdiği internet, haberleşme, ulaşım ve dijital yaşam gibi pek çok alanda teknoloji ve çağdaşlığın nimetlerini yakalamış olmakla birlikte, ciddi bir hızlılık içine girmişlerdir.

Sanki bir yere yetişmeliymiş hissini veren bu aciliyet durumu ve koşuşturma, kişilerin kendi başlarına kalarak durma, duyma, düşünme, idrak etme ve özümseyerek ilerleme şanslarını yok etmektedir.

Bunun doğal bir sonucu olarak tüm dünyada türlü şekil ve metodolojide ruhaniyeti ve ruhçu öğretileri benimseyen akımlar ortaya çıkmıştır. (spirütializm, mistizm vs) Ancak bu akımlarda, iman ve inanç altyapılarındaki eksiklerden dolayı (pasiflik ve metodsuzluk) insanın nereden başlayacağı ve nereye ulaşacağı pek bilinmez. Vuslat gerçekleşmez, vahdete ulaşılmaz. Dolayısıyla bir menzil sorunu mevcuttur.

Yani; pasif bir şekilde 'benim kalbim temiz' ya da ‘şu anda çok huzurluyum’ demeye değil, dininin manasına uygun kulluk ve ibadet etmek isteyen Müslümanın nefret, hased, riya, kin gibi bâtıni hastalıklarını tedavi eden tasavvuf ilmine ihtiyacı vardır.

Amellerin niyetlere göre değer kazandığı bir dinde, niyetlerin ihlâslı olması için gerekli olan batını, mânevi ilme ihtiyacı vardır. İhlâsı gaye edinen insanı, ihsâna ve tevhidi birliğe ulaştırmayı ilke edinen hâl ilmine ihtiyacı vardır.

Ancak bu aşamada; yukarıda da belirtildiği üzere iman ve fıkıh altyapısının da önemini özümsemeli ve öncelemeliyiz. Takva sahibi bir müminin, tasavvufta yaptığı yolculuğu, zorlukları kolay, uzakları yakın hale getirir. Bu minvaldeki seyri sülük, talibini doğru sonuçlara götürmeye kafi gelecektir.

Bu bağlamda, İmam Rabbani Hazretleri’nin de dile getirdiği gibi tasavvuf yoluna girmenin temelinde, İslâmiyet’in itikadi konularında îmânı kuvvetlendirmek esası yatar. Böylece îmân, düşünerek anlamak zorluğundan kurtularak, görmüş gibi sağlam olur. Yani iman-ı mutlak olur.

Kısaca inanmak yerine, etraflıca, derin bir idrak ile zanlardan ve ikilikten kurtulmakla, iman-ı mutlak hasıl olur. Bir diğer deyişle kişinin îmânı kamil olur, olgunlaşmış olur.

Böyle bir tasavvufi yola müntesip olmanın bir diğer faidesi ise fıkıhda bildirilen (şer’i şerif) vazîfeleri yapmakta kolaylık elde etmek ve nefs-i emmâreden ileri gelen güçlükleri bertaraf etmekdir.

Abdülkadir Geylani Hazretleri: “Kendini izdivaya çekmeden önce iyice oku öğren. Daha sonradan aklına bir şey takılır, kendini ibadete veremezsin. Ey kişi, biz biliriz ki Allah'tan başka hiçbir şey yoktur.” diye buyurmuşlardır.

Pek çok kişi ya fıkıh hakkında pek bir şey bilmeden tasavvufa yöneldiklerinden ya da tasavvuftan bihaber fıkıh öğretilerine katıldıklarından hedeften ve asliyetten uzaklaşmalar yaşıyor. İnandıklarını ve sevdiklerini karşı tarafa da zorla inandırmaya ve sevdirmeye çalışmalarının nedeni tasavvufi bir idraklerinin olmadığındandır.

Tasavvuf dünyamızın derin ve zorlu fakat son derece lezzetli dünyasında bizlerden hiç bir zaman himmetlerini eksik etmeyen, Hak yolcularına kılavuz olan bütün meşayihi kiram hazaratını, buradan saygıyla, hürmetle ve muhabbetle anmaktayiz. Himmetleri üzerimize hazır olsun.

Rabbim cümlenizden razı olsun;

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun…Mustafa AYALTI
İstanbul, 20.10.2014
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ