Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

17 Haziran 2024
10 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


T A K V A


Takva; sözlükteki anlamı ile "vikaye" yani gayet iyi korunup sakınmaktır. Tasavvufî olarak ise Allah'ın emrini tutup azabından korunmak, nefsî cezaya müstahak kılacak şeylerden sakınmaktır.

Takva, şeriatta iki manada kullanılır. Birinci mana; kişinin ahirette zararlı olabilecek her türlü şeyden sakınması ve korunmasıdır. Bu manada kişinin ibadeti de kendisine çeki düzen vererek haram ve helallere dikkat etmesi de Allah’tan korktuğu içindir.

İkinci mana; kulun, gönlünü Hak'tan gafil kılacak her husustan sakınmasıdır. Bu hal üzere olan kişi, Allah'ın cennetine girebilmek için ibadetlerine daha da özen gösterir. Nefsinin arzu ve isteklerini mümkün mertebe frenlemeye çalışır. Nitekim Cenâb-ı Hak: “Ey iman edenler, Allah'tan gerektiği gibi korkup sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.” diye buyurmaktadır. (Bkz. Âl-i İmrân,102)

Tarikattaki takva ise; kulun bütün mevcudiyeti ile Hakk'a yönelmesi, Hak'tan bir an bile gafil olmamasıdır. Fakat kişinin kendi kendine Hakk'a yönelmesi çok zordur. Bunun sebeple kendisine, ahlakı ve yaşantısı Kur’an üzere olan nâtık-ı Kur’an sahibi bir mürşid bulmalıdır. Kişi, ancak bu sayede "emr-i bil ma’ruf nehyi anil münker" ile hidayete erer ve takva sahibi olur.

Kişi, Hakk'a ulaşmayı arzu ediyorsa muhakkak bir mürşid-i kâmilden inâbe almalıdır. Bu sayede Hak ile batılı ayırabilecek bir anlayışa sahip olur. Ancak bu hususta kişinin mürşidine tam bir teslimiyet ile bağlanması şarttır. Nitekim Allah “Doğru yolu bulanların ise başarılarını arttırır ve onları takva sahibi yapar.” diye buyuruyor. (Bkz. Muhammed, 17)

Cenâb-ı Hak “Kim Allah'tan korkar ve sakınırsa Allah ona bir çıkış imkânı sağlar ve ummadığı, hesaplamadığı bir cihetten onu rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter.” diye buyuruyor.(Bkz.Talâk, 2-3) Demek ki kişinin nefsi ile vicdanı arasında her ân tetikte olması gerekiyor. Kişinin gün içerisinde karşılaştığı her türlü hal ve harekette öncelediği hep Rabbi olmalıdır ki takvanın olgunluğuna erişebilsin. Nitekim Cenâb-ı Resûlullah bir hadislerinde: "İnsanların birbirlerine üstünlüğü ancak takva iledir." diye buyurmuşlardır.

Takva sahibi olan kişi nefsinin kötü sıfatlarından arınmaya başlar. Artık onda gurur ve kibir olmaz. Nitekim ehlullah: "Kibir ve gurur insanın beline bağladığı taş gibidir. Onunla ne uçabilirsin ne de yüzebilirsin." diye buyurur.

“Nefsinin terbiyesi ile meşgul olanların gönüllerine Allah bir sıcaklık verir de onları kendisine doğru çeker.” (Bkz. Şûrâ,13 - Meryem,96) Bu ayet bizim için büyük bir müjdedir. Bizi gayrete getirecek, bizi heyecanlandıracak, bize özümüzü bildirecek bir mükâfattır. Bizi Hakk'ın sevgisine, ilâhî aşka götürür.

Hakikatteki takva ise yokluk âlemidir. Fenâfillah âleminden, bekabillah âlemine hicret etmektir. "fe semme vechullâh (vechullâhi)” ayeti hükmünce Hakk’ın nuru o insandan açığa çıkmaya başlamıştır. (Bkz. Bakara, 115)

Hakk'a âşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyü deyü (Yunus Emre)


Artık o kulun gönlü, dünyada kendisini Hak'tan uzaklaştıracak hiç bir şeye meyletmez. Gönlünde Hak'tan başka hiçbir şeye yer vermez. Zira O'nun ef'âli de, sıfat'ı da, zat'ı da Hakk'a nispet olmuştur. "O artık kendi nefsinden hiç bir şey konuşmaz. (Bkz. Necm,3) O, Hakk'ın tecellilerinde hayır veya şer diye bir şey düşünmez. Hiç bir şeyden korkmaz, mahzun da olmaz. (Bkz. Yûnus,62)

Dest'i kudretle yazılmış yüzüne ayat'ı Hakk
Gönlümün tahtında sultanımdır Allah Huu deyen (Niyazi Mısrî)


Yokluk âlemi demek, bedenin toprak olup çürüyüp gitmesi demek değildir. Yokluk âlemi kulun gönlünde “ben, benim, bana” kavramlarının yer bulmaması demektir. O gönülde Hak'tan gayrı hiç bir şeyin olmaması demektir.

Bundan sonra bir de marifette takva vardır ki burası ehlullah, veliyullah makamıdır. Bu makamdan da ancak ehlullahın bizlere anlattığından anlayabildiğimiz kadar bilgi sahibi oluruz.

Mevlâ’m, bizleri gönül ehli olanlarla haşr eylesin.

Mevlâ’m, bizlere gönül ehli olanlarla birlikte mürşidimizin gönlüne girmeyi nasip eylesin.

Rabbim, bu yolda say ve gayretlerimizi arttırsın.

Rabbim, yâr ve ayânımız olsun.Enver EFE
22.04.2014 İstanbul
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Biz sana Kevser’i
(bol ni’met, ilim ve büyük şeref) verdik.
(KEVSER-1)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ