Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Mayıs 2024
14 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Şehidlik


Bu yazı 'şehîdlik' üzerinde durmayı, bu vesile ile şehîdlik ve şâhidlik arasındaki yakın münasebeti hatırlatmayı hedeflemektedir.

Şehîd ve şâhid aynı kökten gelen iki kelime... Şehîd kelimesinin sözlük karşılığı bir şeye şahit olan, gören, bir şeyi tasdik eden veya şahid olunan, görülen ve tasdik edilen demektir. İslami literatürde “şehîd” anlam yüklü bir kelimelidir. “Şehit” tabiri Allah yolunda can verenler için de kullanılır. Bu tabiri ilk kez Efendimiz (s.a.v.) kullanmıştır.

“Allah (c.c), Şâhid'dir.” (Bu isim, Esmâ-i Hüsnâ'da 51. sırada zikredilmektedir.) “O Şâhid için şehîd olunmaz mı?!" diyen tasavvuf ehli şehîdlik ve şâhidlik arasında latif bir bağ kurmuştur.

Sa'dî der ki: "Ey bülbül! Aşkı, pervâneden öğren. O yandı, cân verdi ama sesi çıkmadı." (Gülistân, s.6)

Ey derviş! Hak aşkıyla ölen kimse şehîddir. O kişinin, kan parası da Hakk'a aittir. İlâhî tecellîlerin bir kısmı Allah Teâlâ'nın kibriyâsından ve azametinden kaynaklanır. Buna celâlî tecellî denir. Diğer bir kısmı ise Allah u Teâlâ'nın lûtfundan ve kereminden kaynaklanır. Buna cemâlî tecelli denir. Hak âşıklarının bir kısmı celâlî tecellînin diğer bir kısmı ise cemâlî tecellînin kurbanıdır. (Baklî, 211). Sûfî her iki tecellînin kurbânı olmayı lûtuf bilir. ‘Âşık'ı şehîd eden âşktır’ denir ama aşkın var olma sebebi de ilâhî cemâldir. Aslında âşık'ı şehîd eden cemâldir (Mevlânâ, Mesnevî V,179,1).

"Şehâdet arzusuyla yananların işidir şehîdlik! Şehâdet arzusuyla yanmak ise tam bir teslimiyet işidir" der büyükler.

Dervişin seyr-i sülûkunda görebilmenin önemli bir yeri vardır. Tevhîd'in aslı; Cenâb-ı Hakk'ı ilme'l-yakîn ve ayne'l-yakîn görebilmek, kendisini ise hakka'l-yakîn fehmedebilmekten geçer. Vuslat, görmekle noktalanır. “Bir”i gören, o ânı defalarca yaşamak ister. Özlem ve iştiyâkla o yolculuğa tekrar en başından girişmeye hazırdır. Aslında bu aşk-ı ilâhî, sûfilere göre yaratılış safhasında başlamıştır. Rabbimiz, Elest bezminde ruhları toplayıp "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda insanoğlu Rabbini tanımıştır. Tasavvufun yaptığı şey özetle o ânı insana hatırlatmak ve tekrar yaşatmaktır ki kişi kendisini ve kendisine ilişkin Allah'ın hilkatten murâdını bilebilsin. Bu durum insanın Allah'ın varlığına, birliğine şâhid olma çabasıdır. Şahîdlik, öyle kolay ulaşılabilecek bir menzil değildir. Bu yolculuk aşk gerektirir. Öyle ki bu yolda dervişin, "Ölmeden önce ölünüz" sırr-ı hükmünce kendinden geçmesi ve varını vermesi gerekir. Şehadet öyle yüce bir makamdır ki, onu istemeyenin imânından şüphe edileceğini bizzat Efendimiz (s.a.v.) haber vermiştir. İster imân etsin ister etmesin, nihayetinde herkes son nefesinde şâhid olacaktır. Ancak büyük bir farkla...

"Sûfîlerin nezdinde, şâhid olabilmenin bedelidir şehîdlik!" Şehîdlikle, şâhidlik arasındaki zarif bağ da işte budur. Kelime-i Şehâdet'te ' Eşhedü...' (Şâhid oldum ki) diye başlayan ifadenin derûnuna varmak; taklîdden tahkîke geçmeyi ve bu doğrultuda Kelime-i Şehâdet'i deneyimleyerek zikretmeyi yani hem dil hem gönül ile telaffuz etmeyi gerektirir.

Bu açıdan bakıldığında, nefsiyle cihâda giren bir kimse hâlis niyet üzere Allah yolunda bir ömür sürse, ruhu kabzedildiğinde yani öldürüldüğünde şehîddir ve ona ölü denmez. Öyle zatlar vardır ki aldığı her nefeste canını Allah yoluna feda eder, bir kez değil her an şehâdet mertebesinde bulunur. Bu sebeple tertip edilen cemiyetlerde Kur'ân-ı Kerîm’i tilavet eden hafız sonunda 'Sadakallahu'l- azîm' demez, bu sözü şeyh efendiye bırakır. Böylece 'Azîm olan Allah u Teâlâ doğru söyledi' sözünü her an müşâhede makamında olan, gördüğüne şâhidlik eden zât zikreder.

Nasıl gazâ şehîdleri, dünyaya dönüp tekrar canlarını Hak yolunda savaşarak vermek isterlerse Şehîd-i Aşk-ı Hak için de durum böyledir. Ölmek onlar için mesele değildir. Onlar için asıl dert, Allah'ın ilgisinden uzak kalmaktır.

Cenâb-ı Hak, aynaya baktığımızda vehmettiğimiz benliklerimizi değil sadece O'nu müşâhede edebilmeyi nasip etsin. O müşâhedenin zevkiyle, şevkiyle cânını kendisine kurban etmeyi, şehâdet arzusuyla yaşayıp öylece cân vermeyi bizlere lûtfetsin, ikram etsin. Bizleri cânânını bulan cânlardan kılarak, bayram edenlerden eylesin. Vesselam.Aslıhan KETENCİOGLU
İstanbul, 22.02.2016
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!
(TÂHÂ - 12 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ