Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Temmuz 2024
8 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


REGAİB KANDİLİ


Öncelikle bizleri varlığından halk eyleyen, varlığından haberdar edip bizleri kulluğuyla şereflendiren, bizleri kendisine muhatap kılan Rabbimize varlığının sınırsızlığı ve sonsuzluğunca hamd ve şükrederiz. Onun habibine, yaratılmışların en seçkini, varlığımızın bânisi Cenâb-ı Resûlullah’a ve onun aziz pak Ehlibeytine ebeden salât ve selam ederiz.

Değerli dostlar, malumunuz Regaib kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecedir. Bu geceye Regaib ismini melekler vermiştir. Cuma gecesi ve Regaib gecesi. Bu iki kıymetli gecenin bir araya gelmesinden dolayı, gecenin değeri daha bir önem arz etmektedir. Rabbi Teâlâ, bu gecede müminlere mağfiret eder, ihsan ve ikramlarda bulunur.

Regaib, Arapça’da "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, itibar etmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Nefsin sevaba, kalbin hakikate, sırrın Hakk’a rağbet etmesi manasındadır.

Regaib kandili; her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, Hakk’a ve hakikate yönlendirmek, rağbetimizi Rabbimize yöneltmek ve bütün işlerimizi Cenâb-ı Hakk'ın rızasına uygun hale getirmek çabasıdır.

Cenâb-ı Hakk, kulun beşer olarak işlemiş olduğu hatalardan ve günahlardan arınabilmesi için bazı geceleri, bazı ayları, bazı zamanları ve bazı mekânları kulunun affına vesile kılmıştır.

Affımıza vesile olacak çok değerli akşamlardan birini idrak etmeye çalışıyoruz. Bütün hatalardan ve günahlardan geçip Rabbimizi kulluğumuzla, teslimiyetimizle ve sevgimizle ikna edebilmemiz için bu geceler, bizlere birer fırsattır.

Cenâb-ı Hakk katında zamanların ve mekânların değerleri birbirine eşittir. Ancak bazı zamanları, bazı zamanlardan; bazı mekânları, bazı mekânlardan; bazılarımızı da bazılarımızdan daha üstün kılmıştır.

Cuma geceleri böyle kıymetli gecelerden olduğu gibi, Receb-i şerîfin ilk cuma gecesine isabet eden Regaib Gecesi de bu müstesna gecelerden biridir. Bu gece; yalvarış ve yakarışların Yüce Mevlâ'ya sunulduğu, O'nun rahmetinden af ve merhamet istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

Müminler için bütün günler ve aylar, Rahmân’ı hoşnut etmek ve rızasını kazanmak amacıyla ve kulluk bilinciyle yaşanılmalıdır. Ancak bu aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı manevi bir mevsimdir. Bu ayların içindeki bazı geceler ise bu coşkunun ve kulluk heyecanının, manevi zevkin ufuklarına ulaştığı müstesna zaman dilimleridir. Dolayısıyla bu geceye hürmet edenler, gecenin nimetinden rahmetinden, af ve mağfiretinden nasipdar olurlar. Böyle gün ve gecelerde yapılan dualar, kılınan namazlar, tutulan oruçlar ve yapılan bütün ibadetler, karşılıksız kalmadığı gibi aynı zamanda kulun Rabbine olan rağbetini de artırmış olur.

Regaib; rağbetimizi Rabbimize yöneltmektir. Regaib; istemek, arzu etmek, meyletmek ve bu doğrultuda şecaatle gayret etmektir. Regaib; her doğru olana, Hakk’a ve hakikate yönelmektir. Regaib; bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirmenin fırsatıdır. Kim ki bu hâl ile hallenirse onun bulunduğu ân, mübarek aylar gibidir. Gecesi de Muhammedî nurun tutuşturduğu kandiller gibi nurludur.

Rabbi Teâlâ’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve bağışlamasının sınırsız olduğu Recep ayı ve Regaib gecesi kulluğun talimi için yeniden başlangıç gecesidir. Regaib gecesi hususunda değişik rivayetler bulunmakla beraber Hz. Âmine validemizin Regaip gecesinde Cenâb-ı Resûlullah Efendimize hamile kaldığı da rivayet edilmektedir.

Dostlar, beşeriyet için en büyük tehlike; kişinin arzularının, isteklerinin ve tutkularının esareti altına girmesidir.

Zira Cenâb-ı Hakk, kişiye onu sınamak ve salih ameller işlemesi için bir takım nimetler lütfeder. Ancak kişi, bu nimetler karşısında şükretmesi gerekirken, nefsanî arzuları, tamahı ve zaafları ile nankörleşebilmektedir. Bilhassa mülkiyet duygusu, servet, güç, şehvet ve erk tutkusu; kişinin kemâlat yolculuğunda en büyük yol kesicisi olur.

Mülk, makam ve şöhret kişinin kulluğuna mani olmamalıdır. Hikmet ve irfan ile ziyadeleşen bilgi, adaletle taçlanan güç ve paylaşılan servet; şükrün en güzel sunumudur. Bu manada idrak etmeye çalıştığımız; bu müstesna ve mübarek Regaib kandili vesilesiyle ruhumuzu karartan her türlü duygu ve düşüncelerden kalplerimizi tâhir etmemiz gerektiğidir. Kul olmanın onurundan ve ibadetlerin zevkinden, bizi mahrum eden nefsimizin ben merkezli ego ve arzularından arınmamız gerektiğidir. Gönül dünyamızı; gönlümüzü bulandıran mâsivâdan, hasetten, kinden, ben severlikten, düşmanlıktan ve bütün kötü duygulardan temizleyelim. Temizlenelim ki berat kandili ile devam eden rahmet, mağfiret ve günahlardan azade olma süreci Ramazan ile taçlanıp oruç ile yüceliğe, kadir gececi ile kemâle, arife ile arifliğe ve bayram ile vuslata dönüşsün.

Bu geceyi, oruçlu olarak karşılamalıyız. Bu gece, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı ve geceyi taat ile ganimete dönüştürmeliyiz. Kur'an-ı Kerim okumalıyız. İnsanın Rabbine şükrü, kendisine verilen nimetleri paylaşmak ve bütün tecellilerden hoşnut olmak iledir. Dostlar, kullukta adanmışlığı yaşamayanın Rabbine dost olma şansı yoktur. Hakk’a dost olmayanların da ölüm korkusundan ve cehennem azabından kurtulma şansı yoktur. Ölüm ve cehennem korkusu, ancak Allah ve Resûl’üne dost olanlar için bitmiş olur.

Rağbetimiz, sadece O’na olsun ki her gecemiz kadir, her günümüz bayram olsun. Öyleyse gelin bu gece kalbimizi, onu karartan her türlü kin, haset, nefret, intikam ve mâsivâdan arındıralım ki kalbimiz huzura ersin. Kalbimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki kalbimiz aydınlansın, şâd olsun. Benliğimizi ilâhî rahmetten uzaklaştıran bencillik ve kıskançlıktan kurtaralım ki, ruhumuz terakki etsin kemâl bulsun.

Kendimizi bilelim ki Rabbimizi bilelim. İmanımız mutlak, amelimiz salih olsun ki felaha erelim. Rabbimize olan rağbetimizi artıralım ve verdiğimiz ikrarı da bu gecelerde yeniden hatırlayalım.

Allah’ın bize verdiği nimetleri, zaaflarımızın kurbanı yapmayalım. Yetim hakkını yemeyelim, öksüzü itelemeyelim ve yolda kalmışın elinden tutalım. Sadece Allah’tan yardım dileyelim ve O’na sığınalım.

Kur’an’ın ahlâkını kendimize rehber edinelim ki, halimiz Muhammedî bir duruşa dönüşsün. İnsanlar bizden memnun, Rabbimiz de hoşnut ve razı olsun. Rağbetimiz, sadece Rabbimize olsun ki her gecemiz kandil olsun.

Sevgili Peygamberimiz, Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çokça dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini daha çok yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Bizler de bu gece bilhassa İslam dünyasında akan kanların durması için Rabbimize niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik ediyor, bilhassa İslam dünyasının her beldesinde akan kanların durması için Rabbime dua ve niyaz ediyorum.

Bu vesileyle tüm insanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddet ve tedhişin ortadan kalkmasını, savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini dostluğun almasını ve Rabbimizin bunlar için kalplerimize ülfet vermesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olmasını ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını yine Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.

Mevlâ’m, cümlemizi duruşuyla, kıyamıyla, sevgisiyle ve teslimiyetiyle Rabbini ikna edenlerden eylesin. Mevlâ, cümlemizi bu gecelerin, bu günlerin ve bu duaların hürmetine kurbiyetine dâhil olanlardan eylesin.

Mevlâ cümlemizi kendine kul ve dost seçtiklerinden eylesin. Bu âliyette, bu kararlılıkta bizleri daim kılsın. Mevlâ, cümlemizin yâr ve ayânı olsun.Regaib kandilimiz mübarek olsun.Ali BEKTAŞ
İstanbul, 16.05.2013
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ve derler ki: "Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!"
(MÜLK-10)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ