02 Aralık 2023
19 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


REGAİB KANDİLİ


Öncelikle Rabbimize varlığının sonsuzluğunca hamd ve şükrederiz. Habib-i Hudâ, Hatem-ül Enbiyâ, Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aziz pak Ehlibeytine ebeden salât ve selam ederiz.

Değerli dostlar, malumunuz olduğu üzere Recep ayının ilk cuma gecesine isabet eden Regaib kandili üç ayların müjdecisidir. Regaib kandili; merhamet, rahmet, mağfiret ve istifade ayıdır.

Regaib; talep etmek, ulaşmak arzusunda olmak manasındadır. Diğer bir manada ise gaybden kayda geçmektir. Aynı zamanda bu gecenin asliyeti, Cenâb-ı Resûlullah Efendimizin anne karnına düşmüş olmasındandır. Adını meleklerin koyduğu, rağbet edilen manasına da gelen gecedir bu gece. Recep ayı, haram aylardandır. Dinimiz bu aydalarda savaşı, kavgayı, dargın olmayı ve her türlü olumsuzluğu yasaklamıştır. Dolayısıyla bu aylar; insanın Rabbine rağbetini ve teslimiyetini artırması içindir. Nefsiyle rekabetini artırması için içindir. Yine bu aylar küskünlüklerin ve dargınlıkların bitmesi, kulluğumuzun yeniden formatlaması için Rabbimizin bütün insanlığa sunduğu kutlu bir imtiyazdır.

Bu geceler hidayet geceleridir, kurtuluş geceleridir, rahmet ve bereket geceleridir. Dolayısıyla kulluğumuzu yeniden gözden geçirmek ve gönlümüzü mâsivâdan tâhir etmek için bu geceleri ganimet bilelim. Bu âlemde tesadüfî bir varlık olmadığımızı idrak ederek Rabbimizin muradını üzerimizden açığa çıkartabilmek için bu mübarek gecelerden ve ânlardan istifade etmeye çalışalım.

Onun içindir ki Cenâb-ı Resûlullah Efendimiz: “Sizler cemiyetleşin, bir araya gelin ve saflarınızı sıkı tutun.” diye buyurmuştur. Safları bir tutmaktan maksat; birbirimize olan ülfetimiz ve hüsn-ü kabullerimizdir. Birbirimizi ön yargısız ve şartsız, Allah ve Resûl’ü için “rağmen” sevmiş olmamızdır. İşte bu geceler, yine hatırlatma geceleridir. Bu geceler; ‘ben Allah’ın kuluyum. Ben Allah’ı, Resûlullah’ı ve Ehlibeyti seviyorum’ diyenlerin iddialarını hatırlamaları ve gereğini yapmaları için fırsat geceleridir. Çünkü hiçbir iddia, ispat edilmediği sürece geçerli değildir. Bizler, Cenâb-ı Resûlullah’ın sevgisinin ve Ehlibeytin muhabbetinin devamlılığı için var isek inşallah hayatı Allah için yaşayalım ki Allah’ı adanmışlık olarak yaşayanlardan olalım.

Ben neden varım, şuan hangi murad üzere yaşıyorum ve neticem ne şekilde olacak? ‘Ben kimim?’ sorusunun Kur’anî cevabını, yaşantımızla cevaplamış olalım. Bunun için insanın ruhen şuurlanabilmesi, nereden geldiğini ve nereye ne şekilde gideceğini mutlaka bilmiş olması gerekir. Yoksa biz, bu sorulara ilmî cevap vermiş olmakla beraber bu setreyi geçmiş olmayız. Dolayısıyla hayat, mutlaka Allah için olmalıdır. Hayattaki bütün kazanımlar, Cenâb-ı Resûlullah’ın hali üzere, muhabbet ve yönelişler de Ehlibeytçe olmalıdır.

Hayatı iddiaya ve zıtlaştırmaya dönüştürmeden sadece Allah için feragat etmeye, affetmeye, paylaşmaya ve halimizi Muhammedî bir duruşa dönüştürmeye çalışalım. Bu kulvarda olmayanların, her gecesi kandil olsa ne fayda?

Hakk’a rağbet etmeyenlere Hakk’tan rağbet olmaz.

Zira her varlığın Allah katındaki kadri ve kıymeti; o varlığın Allah’a, Cenâb-ı Resûlullah’a ve Ehlibeyte olan aşkı, muhabbeti ve rağbetincedir. İslam’ın tanımladığı model insan; neyi, ne için yaptığını bilendir. Varlığını ve var oluşunu sorgulayandır. Hayatını Rabbinin muradı üzere dizayn eden ve yaşayandır. Bu manada insanın, arif olabilmesi için halkiyetinin halifetullah, manasının ise nur-u Muhammed olduğunun irfanına ulaşması gerekir.

Her işin başında besmele çekmeliyiz. Yani ‘senin adına, senin için ya Rabbi’ demeliyiz. Bu konuda biraz d erinleşirsek birçok sorunun cevabının burada gizli olduğunu göreceğiz.

İslam olmanın aslî şartı olan “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve Resûluhu” derken ‘ben şahidim ki’ diyoruz. O kadar çok demişiz ki idrakimiz bağışıklık kazanmış fakat ne dediğimizin hâlâ farkında değiliz. Biz gerçekten şahit miyiz? Bizim şahitliğimiz gerçekten geçerli midir? Biz bu konularda hiç kendimizi sorgulamıyoruz. Meğer ne kadar da bağışıklık kazanmışız!!!

Sen, karşıt varlık olarak Allah’ın varlığına mı şahitsin? Sen bu şahitliğe ne kadar müdahilsin? Sen bu şahitlik için ne kadar düşündün? İşte bu ikram ayları ve kandil geceleri neyi, ne için yaptığımızı tefekkür etmemiz ve kulluğumuzu yeniden sorgulamamız için birer fırsattır. Dolayısıyla Hakk’ın sevmediği hallerin kullara yasak edildiği aylardır, bu aylar. Recep, Şaban, Ramazan ve Muharrem. Bu aylar Rabbimizin kulunu tolore etmek için kullarına keremidir, ikramıdır. Kulunu bağışlaması ve affetmesi için bahanedir fırsattır.

Unutmayalım ki bizler zamanı ve sağlığı Allah için kullanmadıkça ne hayatın hakkını vermiş ne de kandillerden ve kulluğumuzdan istifade etmiş olacağız. Zira dünya sahnesi, tekrarı olmayan bir kulluk sahnesidir.

Yaşadığımız bu beşer âlemde, varlığımızı Hakk’ta tevhid ederek Hakk’ta ebed olmanın çabasını verelim. Olmayan ölür, unutmayalım!!! Bunun için de her geceyi kadir, her günü bayram bilerek Rabbimize rağbetimizi arttıralım.

Ya dönüşümüzü Hakk’ta ebed olup Hakk’a dost olarak tamamlayacağız ya da hayatımızı, ben merkezli nefsî zevklerimizi tatmin için yaşayıp neticemizi safiline taşıyacağız. Bunu çok net bilelim; bu âlemde yaptıklarımız ve yaşadıklarımız ebed âlemdeki hasadımız olacaktır.

İnşallah yaptıklarımızın, yarınlarımızı ördüğünün ve ebediyetimizi hazırladığının bilincinde olalım. Aynı zamanda her duygumuzu, düşüncemizi ve amelimizi Cenâb-ı Hakk’a atfederek Cenâb-ı Muhammed’in hali üzere yaşamaya çalışalım. İnşallah kendimizi, Ehlibeytin sevgisiyle ve muhabbetiyle daim meşgul edelim.

Değerli dostlar, varlığımızın hakikatine ulaşabilmek ve kendi gerçeğimize yol bulabilmek için kendi kendimize yetmeyeceğimiz Kur’an’da dahi beyan ediliyor. Bunun konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ne yapmamız gerektiği ‘siz bilemezsiniz, ehlinden talim edin’ ayeti ile bizlere bildirilmektedir. Kişinin kendi gerçeğine yol bulabilmesi, kendini ve Rabbini bilebilmesi için bir mürşidi kâmilden inâbe alarak manevi hicretini başlatması gerekir. İşte talibin o andan sonraki yaşantısı, ‘mutu kable’ sırrını yaşamak çabasına dönüşür.

Düşüncelerimizde ve gönlümüzde, Cenâb-ı Allah’ın, Resûlullah’ın sevgisinden gayrî duyguları barındırmayalım, inşallah. Bu noktada iddialı, kararlı ve azimli olalım. Allah için sevelim, Allah için hizmet edelim. Allah için var olduğumuzun bilincinden de bir an dahi uzaklaşmayalım, inşallah.

Rabbim cümlemize kulluğumuzu, yarın huzur-u mahşerde pişman olmayacağımız duygularla yaşamayı kerem eylesin.

Regaib kandilinin, bu duygularla bütün insanlık ailesinin hayrına, huzuruna ve barışına vesile olmasını kadir Mevlâ'mdan niyaz ederim. Yine Rabbimden niyaz ederim ki geceniz aydın, ışığınız nur, kulluğunuz ise hayırlara vesile olsun.

Regaib kandilimiz mübarek olsun.Ali BEKTAŞ
İstanbul, 22.06.2011


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
(BAKARA - 43 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ