Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ONBİR AYIN SULTANI
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZANRamazan geldi; aşk ve iman padişahının sancağı erişti. Artık maddi yiyeceklerden elini çek! Çünkü göklerden manevi rızık geldi ve can sofrası kuruldu. Ey gönül, oruçlu iken Allah'a misafirsin. Oruç harmanından can buğdayını satın al.

Aşıklara eydin sâlâ
Oruç ayı geldi yine
Rahmet denizi cûş edip
Alemlere doldu yine

Kur'an’da Allah övdüğü
Cümle nebiler sevdiği
Ümmete Allah verdiği
Oruç ayı geldi yine

Cümle aya sultan olan
Dertlilere derman olan
Hakk'tan bize ihsan olan
Oruç ayı geldi yine

Dosttan atasın getiren
Zulmetleri hep götüren
Canlarda irfan bitiren
Oruç ayı geldi yine

Sâliklere kuvvet olan
Ariflere izzet olan
Müminlere cennet olan
Oruç ayı geldi yine

(ŞEYH ÜFTÂDE)

Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla! Aslına nasıl ulaşacaksın. İşte oruç sel gibi, yağmur gibi seni alır vahdet denizine ulaştırır. Mana itibariyle temizleyen yağmur hararetten kızaran taşların yanması anlamına gelen Ramazan, kişinin gühanlarını yakarak yok edip rahmet yağmuru ile temizleyen anlamına gelmektedir. Bu sebepten Ramazan, kulların ayıdır. Hicri ayların dokuzuncusu üç ayların sonuncusudur.

Kur'an-ı Kerim’de Bakara suresi 185. ayette “İçinizden kim Ramazan ayına erişirse orucunu tutsun” diye buyrulmaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Ramazan ayı girerken ashabına hitap ederek: “Ey insanlar yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. O ayda bir farz işleyen diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır.

O, sabır ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluya iftar ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. O öyle bir aydır ki evveli rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur." diye buyurmuştur.

Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi yolun uğurlu olsun, hoş olsun!

Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (Oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz. (Bakara 183)

Ayetlerde de belirtildiği üzere Ramazan ve orucun önemi çok büyüktür. Öncelikle insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan Rabbimizin bizlere kurtuluş vesilesi olarak gönderdiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Böylece insanlık için yepyeni ve mutlu bir dönem açılmıştır.

Kur'an-ı Kerim’de adı geçen tek ay Ramazandır. "Ramazan ayı, öyle bir aydır ki o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık ayetleri içine alıp Hak ile Batılın arasını ayıran Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. (Bakara,185)

Hicretten bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu gününde farz kılınan ve İslam'ın beş şartından biri olan insanı nefsinin aşırı arzularından ve maddi ihtiraslardan kurtaran oruç ibadeti yine Ramazan ayına tahsis edilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen yaratılmışların en faziletlisi olan Allahın en sevgili kulu son Peygamber Hz.Muhammed Mustafa Efendimize peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an da bildirilen ve müminlere Allah’ın en büyük lütuf ve ikramlarından biri olan Kadir Gecesi de bu ayın içerisindedir.

Oruç kişide imanın, Allah'ı sevmenin ona bağlanmanın, haramdan sakınmanın varlığına şahitlik eder. Bir bakıma oruç, bizim bedenimizin zekatı, kurtuluşumuzun kurbanı sayılır. Bizim canımız oruç ile dirileşir. Bununla beraber oruç ilâhî iradenin kul üzerinden tezâhüdürüdür. Oruç ilâhî iradeyi hayatımızda hâkim kılmak ve ruhu iradeyi güçlendirme provası ve talimidir.

Oruç şeytanı ve nefsi güçsüz kılar etkisiz hale getirir. Maddi ve manevi açıdan temizliği gerçekleştirir. Günlük bedeni isteklerin tekamülünden kurtarır. Nefsi kirlerden arındırır, ruhu özgürleştirir. Bedeni hastalıklardan korunmanın yollarını öğretir. İnsanın insanlığını olgunlaşır, manevi rızıklara ulaştırır. Allah'a yakınlaştırır.

Cenâb-ı Hakk nefse demiş ki: “Ben kimim, sen kimsin?” Nefiste demiş ki: “Ben benim sen de sensin.” Cenâb-ı Hakk bunun üzerine nefse azap vermiş onu cehenneme atmış ve bir süre sonra yine sormuş. Fakat nefis yine “Ene ene, Ente ente” demiş. Ne nevi azap vermişse de nefis enaniyetinden vazgeçmemiş. En son açlıkla azap vermiş. Ve yine sormuş. "Men ene, Vema ente" bu sefer nefis "Ente Rabbiyer Rahim, ve Ene Abdukel aciz" yani sen benim Rabbi Rahimimsin ben senin aciz bir abidinim demiş.

Oruç nefis terbiyesi olmakla beraber ruh ve bedenin tahir olmasıdır. Oruç ilk bakışta aç durmak gibi gelse de aç durmakla ceset zevk duyarsa orucun manası ortaya çıkar. Açlıktan sıkıntı duymak hakiki oruç manasının ve mefhununun dışındadır. Oruç, ceset ve ruh tevhidinin husule getirmektir. Orucun ve az yemenin hikmeti manevi alem hazinelerinin kilididir. Hakikat orucu Cenâb-ı Allah'ın muhabbetini sırda muhafaza etmektir. Allah insanları kendisi için halk etmiştir. Hadis-i Kutside “İnsan benim sırrımdır, bende insanın sırrıyım. Onlar Hakk iledir” diye buyrulmaktadır.

Oruç zâhirî itibariyle bedeni belli bir takım hareketlerden fiillerden kesmek gibi düşünülürse de bâtını ve hakikati ile Allah'tan gayrısını görmeme halinin adıdır, oruç. Hakiki oruç tutan insanda, simada Rahim esmasının tatlı soluk rengi gözlerde ötelerin ötesine bakan tatlı bir halâvet, dilde fazilet, adalet, şefkat ve doğruluk süzgecinden süzülmüş inci gibi kelimeler ve sesler vardır.

Hay esmasının tecellisi olan insan bu esmayı Er Rezzak esması ile değil de Hay esması ile beslerse daima Hay olur. Allah'tan gayrıyı görmeme halini yaşarsa o kişi daim oruçta olur. Bir kişinin hakikat orucu tutabilmesi için kendi varlığını Hakk'ın varlığında yok ederek fenafillah olup ‘Mutu kable ente mutu’ sırrını yaşaması gerekir. Allah'a ermeyi dileyen nefsi Mülhime nefsi mutmaine durumunda olanlar Ceberût alemini yaşayanlar kalp (şuur) beş duyu, şartlanmalar ve bunlara dayalı olarak vehmin kendisine var kabul ettirdiği varlıklardan bilincini arıtması bu tür kabullerden kesilmesi varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan Hakk'ı fark etmek ve kavramak suretiyle yaşanılır.

Allah dışında bir varlık Allah'ın tasarrufu dışında bir tasarruf görmekten imsak tutanın orucunu kesintiye düşüren şey mevcudatta müstakil varlıkların var olduğunu düşünmektir. Tövbesi ise tekliğe sığınmaktır.

Çünkü hakikatte bütün isimlerin ardında tek bir faili hakiki vardır ki o da Allah'tır. Ve kişi seyirde olan bu hakikatten perdelendiği anda da orucunu bozmuş olur.

Ceberût alemini yaşayanın orucuna sekte vuran hal ise esmadan bir isimle kayıtlı durumda kendini hissedip o ismin manasının seyrinde mukayyet olmaktır. Çünkü ceberût aleminde yaşayanın gayesi lâhut alemine geçip zat-ı ehadiyette hiç olmaktır. Bu hiçliğin perdesi ise esma alemidir.

İşte bu öyle bir oruçtur ki tutan içinde kaybolur, varlıkta ise Allah baki kalır.Safiye TURAN
28 Haziran 2014, Altınoluk
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ