Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Temmuz 2024
13 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Hazret-i Şeyh Kutb-ül Arifin Bedreddin Seyyid Mustafa Efendi Köstendili


Köstendilli Süleyman Şeyhî, Köstendilli Mustafa Bedreddin Efendi’nin hâl tercemesini şöyle kaydeder “Müderris Mustafa Efendi şöhretiyle tanınır. Halvetî tarîkatına mensup, zâhir ve bâtın ilim sâhibi idi ama zâhir tarafı galip idi. Ömürlerinin sonlarına doğru ilm-i tasavvufa ziyâdesiyle meyledip Fususu’l-Hikem’î büyük bir muhabbetle genel bir ders olarak okutup, üç beş defa hatmedip yine baştan başlarlardı. Şerîat-ı garrâya ve sünnete ziyâde bağlılığı var idi. Seksen yıl ömür sürmüş idi. bulûğa erdiği vakitten vefat edinceye kadar bir vakti kazaya kalmamış sâhib-i tertîb idi.

Kimilerine göre hüsnü hâl ve kemâl ehli, kimileri de bütün himmeti dünyâya diye sui zan ederlerdi. Vefatına yakın bir zamanda, Sultân Selim’in kulağına biri Şeyh efendinin kemâlâtından bahsedince, Şeyhi İstanbul’a getirtmek için bir haseki göndermiş, hasta olduğu için mümkün olmamış, tekrar İstanbul’dan hekimler gelmişse de vefat zamanı geldiği için rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur.Köstendilde medfûndur.

Köstendilli Mustafa Bedreddin Efendi, Köstendil’deki tekkesinde Selanik’ten Belgrad’a, Veles’ten Vidin’e kadar özellikle Bulgaristan ve Makedonya’dan bir çok mürid edinmiş ve bu bölgelere halife göndermiştir. Ramazâniyye’nin Bulgaristan ve Makedonya topraklarında yayılmasında çok önemli hizmetleri söz konusudur.

Hz.Şeyh Köstendilli Şeyh Mustafa Bedreddin’in halifeleri ve bulundukları yerler şunlardır: Şeyh Süleyman Halife (Cuma), Şeyh Bedreddin el-Hâc Ahmed (Nevrokop), Şeyh Ali Halife (Samokov), Şeyh Abdurrahman (Şehirköyü), Şeyh Abdullah (Köprülü),140 Seyyid el-Hâc Abdurrahman (Sofya Müftüsü), Şeyh Osman (Yana), Şeyh Hasan (Dupniçe), Kâtip Abdullah Dede (Vidin), Şeyh İsmail Halife (Kratovo), Şeyh Osman Halife (Belgrad), Şeyh Sâlim el-Hâc Mustafa (Köstendil), Şeyh Süleyman Halife (Dubniçe), Şeyh Mustafa Halife (Selanik), Şeyh İbrahim (Köstendil).

Himmetleri üzerimize hazır ve daim olsun.


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir."
(Bkz. Ali İmran, 31)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ