Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Temmuz 2024
19 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Hazret-i Şeyh Lofçavi Fadıl Ali er-Rumi


Hz.Şeyh Debbağ Ali Rûmî’nin halifesi Hz.Şeyh Lofçalı Fâzıl Ali Rûmî ile Ramazaniyye tarikatı Lofça’ya intikal etmiştir.

İbrahim Fahreddin Efendi Envar’ın “Cerrâhî Âsitânesi’nde posta iclâs merâsimi” bölümünde Lofçalı Fâzıl Ali Rûmî efendinin aşağıdaki şu nutk-i şerîfini kaydeder. Bu şiir bir sâlikin intisaptan halife olmasına kadarki yedi esmâ üzere mertebe kaydettiği sülûk sürecini özetlemektedir:


Nutk-ı Hazret-i Şeyh Fâzıl Ali er-Rûmî (kuddise sırruhu)

Rehber oldum zat-ı Hakk’a imamım uyan gelsin
Yedi esma şerh eyledim bu manadan duyan gelsin

Ol nefy ile isbat olur tevhid iner dilden dile
Zikr-i kalbi devam bulur illallah hu diyen gelsin

Gayrıyı komaz gonlune zira Hakk’ın tecellisi
İkinci levvamedir masivayı suren gelsin

Hu ismiyle Hak varlığın canda pinhan kılar aşık
Ucuncusu mulhimedir ma’rifete eren gelsin

Mansur olur bu aşk ile okur ene’l-Hak sırrını
Dorduncusu mutmainne can u başa kıyan gelsin

Hem keramet hem velayet hep tahtında pinhan olur
Beşincisi raziyyedir keramete eren gelsin

Aşık ma’şuka dûş olur görur ma’şukunu ayan
Altıncısı merzıyyedir kurbiyyete eren gelsin

Yedi derya dokuz eflak bu menzile hail olmaz
Yedincisi safiyyedir Hakk’ı ayan gören gelsin

İşit bu sözü Fazıl’dan meratib seyrin istersen
Bu mi’rac-ı ruhanidir bu esrarı duyan gelsin

Bu nutk-i şerîfte Hakk’ın zâtına rehber olan Fâzıl Ali Lofçavî hazretleri, bu rehberliğe tâbi olan dervişler için yedi esmânın açıklamasını yapmaktadır. Etvâr-ı seb’ada ya da Hz. Fâzıl Ali Rumî’nin ifâdesiyle ruhânî miraçta nihâî gâye Hakk’ın zât’ına vuslattır.

Hz.Şeyh Fâzıl Ali Lofçavî’nin halifeleri Köstendilli Ali Alâeddin Efendi ve aynı zamanda oğlu olan Fâzılzâde Abdullah Efendi’dir.

Himmetleri üzerimize hazır ve daim olsun.


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
(Bkz. Nahl, 43)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ