Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


PİRLERİMİZİN HAYATLARI


    Hâtem-ül Enbiyâ Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)
1- Hazret-i İmam Aliyyul Murteza Kerremallahu Veche (599-661)
2- Hazret-i Seyyid-üt Tâbiîn Ebû Sa'id Hasan bin Yesâr el Basrî (641-728)
3- Hazret-i Şeyh-ül Lâmi Habib el Acemî (?-739)
4- Hazret-i Şeyh Kebir Ebû Süleyman Davûd bin Nasır et Tâî (?-781)
5- Hazret-i Şeyh Fahim Ebûl Mahfuz Maruf Aliyy’ül Kerhî bin Firûzî (?-815)
6- Hazret-i Şeyh Kerim ebû'l Hasan Sırrı es Sakatî (?-865)
7- Hazret-i Şeyh Seyyidü't Tâife-i Sûfıyye Ebû-l Kasım Cüneyd bin Muhammed el Bağdadî (?-909)
8- Hazret-i Şeyh Ebû Ali Ahmed Mimşâd ed Dineverî (?-911)
9- Hazret-i Ebû Abdullah Muhammed Dineverî (?-981)
10- Hazret-i Şeyh Ebu Hafs Kadı Vecihüddin Ömer el Bekrî Sühreverdi (?-1050)
11- Hazret-i Şeyh Ebû’n Necib Ziyâüddîn Abdülkâhir el Bekrî es Sühreverdî (1097-1168)
12- Hazret-i Ebu Reşid Kutbuddin el Ebheri (Ebheriyye tarikatı piri) (?-1225)
13- Hazret-i Şeyh Rüknuddîn Muhammed Nehhâs el Buharî (?-1230)
14- Hazret-i Şeyh Şihâbüddîn Muhammed et Tebrizî (?-?)
15- Hazret-i Şeyh es Seyyid Cemâleddîn-i Şirâzî (Tebrizî) (?-1255)
16- Hazret-i Zâhidiyye tarikatının pîri İbrahim Zahîd Geylânî (?-1301)
17- Hazret-i Şeyh Kerîmüddin Ahi Muhammed bin Nuru'l Halvetî (Harezmi) (?-1378)
18- Hazret-i Pîr Ebû Abdullah Sîracüddin Ömer bin Ekmelüddin el Geylânî el Lahcî Halveti (?-1397)
19- Hazret-i Pir Ahi Mirem Muhammed Halveti (?-1409)
20- Hazret-i Şeyh Hacı İzzeddin Halvetî (?-1424)
21- Hazret-i Şeyh Sadreddin Hiyavî (?-1455)
22- Hazret-i Pîr-i sânî eş Şeyh Seyyid Celaleddin-i Yahya-ı Şirvânî el Baküvî (?-1464)
23- Hazret-i Şeyh Pîr Muhammed Bahaüddin-i Erzincanî (?-1474)
24- Hazret-i Şeyh İbrahim Kamil Tacettin Kayserî (?-?)
25- Hazret-i Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (?-1504)
26- Hazret-i Şeyh Yiğit Başı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravî (?-1505)
27- Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî (Habib Ömer) Efendi (?-1496)
28- Hazret-i Şeyh Kasım Efendi Karahisarî (?-1534)
29- Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (?-1582)
30- Hazret-i Pir Ramazan Mahfî Karahisarî (?-1616)
31- Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî (?-1621)
32- Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (?-1626)
33- Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti (?-1654)
34- Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî (?-1683)
35- Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî (?-1689)
36- Hazret-i Pir El Hacc Şakir Mehmet Halveti Dobniçevi (?-?)
37- Hazret-i Şeyh Kutb-ül Arifin Bedreddin Seyyid Mustafa Efendi Köstendilî (?-?)
38- Hazret-i Şeyh Süleyman Efendi Halife Zenica'vi (?-?)
39- Hazret-i Şeyh İbrahim Efendi Halife Köstendilî (?-?)
40- Hazret-i Seyyid İsmail Bin Şeyh İbrahim Halife Köstendilî (?-?)
41- Hazret-i Şeyh Hasan Efendi Halife Köstendilî (?-?)
42- Hazret-i Şeyh Ali Efendi Halife Köstendilî (?-?)
43- Hazret-i Şeyh Ömer-ül Mütlei Selanikî (?-?)
44- Hazret-i Şeyh Abdullah Halkî İştipî (?-?)
45- Hazret-i Şeyh Mehmed Ali Vahdetî İştipî (1897-1962)
46- Hazret-i Şeyh Abdülkadir Sebâtî Sinopî (1926-1977)
47- Hazret-i Şeyh İbrahim Kanâatî Gümülcinevî (1935-2002)

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ