Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


NUH ALEYHİSSELAM


Hub (Babil) şehri civarında Dünya’ya gelen Nuh As. çok ünlü bir marangoz ve doğrama ustası oldu. Kral Zahhak, Hub (Babil) şehrini inşa ederken, ağaç oyma ve marangozluk işlerini Nuh As.’a yaptırdı. Nuh As. elli yaşına geldiğinde Cebrail As.’ın nezaretinde 10 yıl süren bir yolculuğa çıktı. Cenab-ı Hakk’ın bu yolculuğu takdir kılmasındaki muradı Nuh As.’a hikmet ve sırlarını göstermek içindi. Yolculuğun sonunda Nuh As. annesi Semha’nın ölmüş olduğunu öğrendi. Kavmini ise büyük bir sapıklık ve delalet içinde buldu. İşte bu sıralarda Nuh As. peygamberlikle müjdelendi. Nuh As.’da önce aile efradından başlayarak, kavmini Allah’ın birliğine iman etmeye çağıdı. Önceleri gizli gizli yaptığı davetini daha sonra açıkça yapmaya başladı.

Biz Nuh’u kavmine peygamber göndermiştik. O da; ey kavmim! Tanrıya tapın, ondan başka sizin için tapacak yoktur. Çünkü ben üzerinize büyük bir günde azap gelmesinden korkuyorum dedi. Kavminin içinden ileri gelenler: “biz seni açık bir sapıklıkta görüyoruz” dediler. Nuh dedi ki; Ey kavmim! Bende sapıklık yoktur. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilen peygamberim. Size Rabbimin ahkamına ait haberleri getiriyorum. Size iyilik ediyorum. Yoksa sizi Allah azabıyla korkutmak için, sizinde sakınmanız ve o sayede rahmete nail olabilmeniz için, içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbiniz tarafından vahiy ve haber gelmesine mi şaşırıyorsunuz. (Nuh,1/5 – A’raf,59/63)

Bir müddet sonra Cerail As. Nuh As.’a bir fidan vererek gösterdiği bir tepeye diktirdi. Fidan kırk gün içinde kırk arşın büyüdü. Büyüdükçe yeryüzü kuraklık ve kıtlık içinde kaldı. Sonra vahiy ile ağacın kesilmesi ve nezaret altında gemi yapılmasını istedi. Nuh’a vahiy olundu ki; Kavminden daha evvel iman edenlerden başka hiçbir kimse iman etmeyecektir. Artık onların işledikleri şeylerden dolayı gam çekme. Gözümüzün önünde vahyimiz ile gemi yap! Zalim olanlar hakkında bana müracaat etme çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemi yapmaya başladı. Kavminin ileri gelenleri yanından geçtikçe onunla eğlenirlerdi. O da: Bizim ile eğleniyorsunuz. Sizin eğlendiğiniz gibi bizde sizinle eğleneceğiz. Kendisini rüsvay edecek ve kımıldatmayacak azabın kime vaki olacağını yakında bileceksiniz derdi. Nihayet fermanımız gelip yeryüzü kaynayınca Nuh’a dedik ki:” Her çift hayvandan erkekli dişili olmak üzere ikişer taneyi ol, birde haklarında söz geçen helakları takdir edilmiş kimselerden maada aileni ve iman getirenleri gemiye yüklet.” Onunla beraber iman edenler pek azdı. Nuh gemiye bineceklere: “Gemiye Allah’ın adı ile binin ki, onun yürümesi de, durması da Hakteala’nın iradesi iledir. Çünkü Rabbim Gafur’dır, Rahim’dir.” Dedi. (Hud-15 / A’raf-64)

“Biz de onu ve gemide bulunanları kurtardık. Bu hadiseyi cihana ibret kıldık. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.” (Ankebut-15 / A’raf-64)

Gemi Cenab-ı Hakk’ın takdir ettiği şekilde altı ay süre ile su üzerinde dolaştı.

Rivayet ederler ki; Nuh As.’ın gemisi, tufan koptuğu günlerde sular üstünde her tarafı dolaşırken Kerbela diyarına eriştiğinde Cabiriyye denilen konak yerinde duraklayıp hareketsiz kaldı. Hazret-i Nuh, bu hale hayret ettiğinde kulağına nida geldi ki:

Ya Nuh bu o konak yeridir ki, benim Ehl-i Beytim buranın kanlı girdabında boğulacaktır. Ehl-i Beyt’in bir çok ileri gelenleri ve fazılları bu konak yerinde hayrette kalıp kendilerinden geçeceklerdir.

Sahih olan bir hadis gereğinde Nuh’un gemisi, peygamberin Ehl-i Beytidir. Kerbela sahrasını bela tufanı kapladığında her kim ki Ehl-i Beyte dahil idi, musibet belasından kurtuldu ve her kim dışında kaldı, helak oldu. (Hadikatüssuada-Fuzuli sayfa 21,22)

Nihayet gemide geçen süre altı ayını doldurdu ev bir sabah sular çekilmeye başladı.

“Yer! Suyunu yut, gök! Sende tut. Denildi. Su kesildi. İş bitti. Gemi de Cudi dağı üzerinde durdu. Zalim olan kafirler rahmetten uzak olsun denildi. (Nud-44)

Nuh As. suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir kuzgun (karga) gönderdi. Fakat kuzgun geri dönmedi. İkinci seferde bir güvercin gönderdi. Bir zaman sonra güvercin boş olarak geri döndü. Üçüncü sefer yine bir güvercin gönderdi. Bu defa güvercin ağzında bir zeytin dalı ile geri döndü. Nuh As.suların çekildiğini anladı. Sonra gemi Cudi dağının uygun bir yerine yanaştı. Nuh As. ve ona inananlar gemiden inip birlikte namaz kıldılar. Sonra hayvanlarda ikişer ikişer inip gemiyi terk ettiler.

“Ey Nuh ile gemiye yüklettiğimiz kimsenin zürriyeti! Nuh gibi olun. Çünkü Nuh ziyade şükreden bir kuldu” (İsra-3)İnsan Bir Hazinedir
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ