Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


MÜSTAĞNİ YAŞAMAK


Sohbetlerimizde veya muhabbetlerimizde sıkça zikrettiğimiz ‘’Müstağni’’ sözcüğünü kaleme alma ihtiyacı hissiyatı ile hep birlikte bu sözcüğü tahlil ve tahkik edelim inşallah.

MÜSTAĞNİ; lügat manası itibariyle herhangi bir şeye ihtiyacı olmayan, elinde olanla yetinen, doygun kimse olarak ifade edilir. Müstağni ile ilgili olarak Allah (c.c), Kuran-ı Kerim’inde 10’a yakın surede, Allah’tan herhangi bir talepte bulunmadan, Allah’a ihtiyacı olmadan egosunun esaretinde hayatını yaşayan kimselerden bahsedilmektedir. Allah’a ihtiyacı olmamak demek; korkunç bir kibir ve azameti ifade etmektedir. (Bakınız Ankebut-6, Tegabün-6, Abese-5-6-7, Leyl-8-9-10 ve Alak-6-7)

Kendisini müstağni yani yeterli gören kimseler, Hakk’ın varlığında ifna olamayan, Cenab-ı Hakk’ı ayrı kendisini ayrı gören, diğer bir ifade ile varlığında münferit olan kimselerdir.

Kendisini müstağni görenler, nefs-i emaresinin esareti altında olan kimseler her şeyin en iyisini, en doğrusunu bildiğine, en isabetli kararların kendileri tarafından alındığına inanırlar. Bu eğilimde olan insanlar akıllarına çok güvenirler. Oysa hakikate ulaşmanın bilgi ile akıl ile amel ile olmayacağını bilmelidirler. ‘’7 ‘ sinde neyse 70’ inde de odur’’ sözü bu gibi insanları ifade eder.

Hakikatini teşhis edemeyen, yaratılma gayesine arif olamayan, hakikat bağlamında iman etmeyen kimseler müstağni yani hiçbir kimseye ihtiyacı olmadan yaşam şeklini seçmiş kişilerdir. Yaratılma gayesine arif olmayan kimseler, müstağniyet hissine kapılan kimselerdir.

Bu bakış açısı onların günlük hayatlarının doğal bir parçası, hatta adeta bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Bu gibi bi çare insanlara Rabbim hidayet versin. Bu tür kişiler, kendi ‘’Ene’’leriyle baş başa kaldığı sürece yerleri elbette ki ESFEli SAFİLİN olacaktır. Bu halden kurtulabilmenin tek bir çaresi vardır o da Yaratılma gayesine arif olup Rabbine Rücu etmek ve bütün olumsuz hallerden hicret etmektir. Yunus Suresi Ayet 25’ te buyrulduğu üzere ‘’Allah (c.c), Selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.’’ ayet-i Kerimesi gereğince kurtuluşa ermenin, selamet sahiline çıkmakla mümkün olabileceği bizlere ifade ediliyor.

Ancak; bunun da Allah (c.c)’ın Hilafet makamının sahibi, Peygamberimiz SAV. Efendimizin Varisi Nebisi olan Sahib-ül zamanın Velilerine intisap etmekle mümkün olabileceğini asla unutmayalım! Yönümüzün bu istikamette olması için gayrette daim olalım inşallah.

Ne kadar üstün özellikleri olursa olsun, yine de eksik yönleri olabileceğini düşünen bir insan, tekamül üzere olan insandır. Böyle bir insan, bu tevazusu sayesinde hayatı boyunca her karşılaştığı olaydan azami istifade eder. Tekâmül üzere olan bir insanın ahlaki değerleri, tavırları, sürekli olarak gelişir daha da mükemmelleşir.

Allah korkusu olan bir insan, her şeyi yaratan ve kontrolü altında tutanın Rabb’i olduğunu bilir. Duyduğu her sesi, gördüğü her görüntüyü, birçok sırları, hayır ve hikmetleri yaratanın Cenab-ı Hak olduğunun şuurundadır.

Dolayısıyla kendisine ulaşan hayırdan yana bir çağrı olduğunda da bunun, çeşitli vesilelerle kullarına rahmetini ulaştıran Allah’tan geldiğini bilir ve kendini müstağni gören bir ahlak sergilemekten kaçınır.

Netice olarak; Maneviyata hicret edebilme ile ilgili sohbet ve muhabbetlerde, yapıcı öğüt ve hatırlatmalar karşısında gururlanmak ve kibirlenmek iman etmeyenlere has tavırlardır. İman sahibi bir kimse, kendisine anlatılan her türlü muhabbetlerin, kişinin yaşantısına istikamet verecek hakikatin, sohbetler olduğunu unutmamalı, bu sohbet meclislerinde aldıklarını en güzel biçimde değerlendirip pozitif bir dönüşüm olarak kendisine istikamet vermelidir.

Müstağniyi yaşamak isteyen kimseler, samimiyetten ve sadakatten uzak olduklarından dolayı kâinattaki yaratılış gayesine vakıf olamazlar.

Rabbimiz, Kendisi'ne karşı büyüklenen bu insanlara manevi yönden de çeşitli sıkıntılar tattırır ve bu dünyada da, aşağıda arz edeceğim ayette bahse konu olduğu üzere onlara “sıkıntılı bir geçim” kılar. Bu meyanda; Allah (c.c),Taha Suresi Ayet 124’te ‘’Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Birde onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.’’ diye buyurmaktadır.

Hakikatine hicret edemeyen veya etmek istemeyen, kendilerini yeterli gören kişiler müstağniyet hastalığının pençesine düştüklerinde, içlerinde karanlık, azgın ve kibirli ruh halleri, bu kişilerin zahir yapısına da yansır.

Üslupları ve bakışlarının bozuk olması, çirkinleşmeleri, yüzlerine karanlık bir ifadenin çökmesi ve akl edememeleri bu müstağniyet hastalığının yol açtığı tahribatlardan sadece bir kaçıdır.

Mevlam cümlemizi Allah (c.c)’ın hidayetine, Peygamberimiz SAV. Efendimizin şefaatine, Pirlerimizin, Sultanlarımızın ve Efendilerimizin himmetlerine nail eylesin.

Müstağniyet hastalığının pençesine düşmekten Rabbim bizleri korusun.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 10.02.2016
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ