23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ŞAHİTTİR MUHARREM AYI


Her dinin, her milletin kutsal saydığı, kabul ettiği, kendine özgü farklı belirli günleri ya da ayları vardır. Yüce dinimiz İslâm’da da bu tür günler, geceler ve aylar mevcuttur. Şüphesiz insan için en değerli mefhumlardan birisi de zamandır. Çünkü her şey zaman içinde var olmakta, gelişmekte ve yok olmaktadır. İnsan için önemli yere sahip olan, bazı değerler de zaman içinde elde edilmektedir.

Böyle değerli zaman dilimlerinden olup, birçok önemli olayı bünyesinde barındıran ve yüzyıllardır insanlar tarafından hürmet edilen, her sene tazeliğiyle gönülleri hareketlendiren Muharrem Ayı, kameri ayların ilki olup İslâm âleminin Hicri yılbaşıdır. Hicri tarih, Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar.

Hicret’in takvim başlangıcı oluşu, Hz. Ömer devrinde kabul edilmiştir. Muharrem Ayı, “Eşhur-ul Hurum” yani Allah katında haram olan aylardandır. Haram Aylar, hürmete lâyık aylardır. Bu aylar savaş yapmanın yasak olması sebebiyle bu ismi almıştır.

‘Onun için bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin’ kavlinden murat; haram aylarda isyan etmek, itaatleri terk etmek, haram işlemekle bu aylara hürmetsizlik etmek suretiyle, nefislere zulmedilmemesidir. (Bkz.Tevbe,36)

Bu önemli ayın 10. Günü aşure günüdür. Aşure günü, dinler tarihinde çok büyük öneme haiz olan kutsal bir gündür. Dinler tarihinde ki Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Musa’nın Firavun’un elinden kurtulması, Hz. Yusuf’un kuyudan kurtulması, Hz. Yakup’un Hz. Yusuf’a kavuşması, Hz. Nuh’un tufandan kurtulması ve gemisinin Cudi Dağı’na oturması, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulması, Hz. İdris’in tevbesinin kabul edilmesi, Hz. Eyyüp’ün şifa bulması, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması, Hz. İsa’nın göğe yükseltilmesi ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gibi bir çok önemli olay bugünde meydana gelmiştir. Bu özel günde Yüce Allah, Peygamberlerine çeşitli ikramlarda bulunmuş ve kutsiyetini arttırmıştır.

İslâm Tarihi’nde sabır ve teslimiyetin en güzel örneklerinden birisi olan Hz. Hüseyin Efendimizin evlatlarının, akraba ve arkadaşlarının, Muharremin 10. Gününde, yani aşure gününde şehit edilmesi, bütün insanlık âlemini derinden etkilemiştir. Dini, ahlâki ve sosyal boyutlarda vuku bulan bu olay evrensel bir mesajdır.

Nuranî bir şecere olan Efendimiz’in (s.a.v) pak soyu, mukaddes bir emanet olarak kabul edilmiş, daima hürmet ve muhabbetle muamele görmüştür. Müslümanlar, Ehlibeyt’e sahip çıkmayı ve onların meseleleriyle ilgilenmeyi âdetâ bir vazife kabul etmişlerdir.

Cenab-ı Hakk’ın ‘(Habibim Ya Muhammed) de ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehlibeyt’ime muhabbettir’ şeklindeki mukaddes beyanları, bu anlayışının tezahüründe tesirli olmuştur. (bkz. Şurâ,23)

İşte böyle manalı ve üzücü hadiselerin yıldönümü olan Muharrem Ayının gün ve geceleri, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep yâd edile gelmiştir. Aşure gününde veya Muharremin ilk on gününde ilk akla gelen ibadet ise oruçtur. Aşure gününde oruç tutma hususu, bütün ümmetler arasında bilinen bir ibadettir.

Hatta Ramazan orucu farz kılınmadan önce, Aşure günü oruç tutmak farz idi. Resulullah Efendimiz bu mübarek günlerde, Muharrem’in dokuzuncu ve onuncu günleri mutlaka oruç tutardı.

Hicri Takvimin başlangıcı olarak esas alınan hicret; aslen manevi anlamda ruh dünyamıza yapılan hicrettir. Halktan Hakk’a veya nefisten ruha yapılan hicret için olan cihattır. En büyük cihat, nefse karşı yapılan cihattır. Burada bahsi geçen savaş, nefsin kendisiyle değil, onun meşru olmayan aşırı arzuları, hevesi, hırsı ve bencilliği ile savaşmak ve bunları dengeye oturtmak demektir.

Cihat, insanın harekete geçişi ve Allah için mücadele edişidir. Her yeni seneyi karşılayışımız, insanın hak ve adalet için kendi çapında cihat etmesi gerektiğini bu cihadında o devirde olduğu gibi kılıçla değil, gönülle, aşkla, edeple yapılması gerektiğini bizlere öğretmektedir. Ezelden Hz. Hüseyin’in mübarek başını istekle verişinin manası her hatırlandığında insanın Yezid olan nefsiyle mücadelesi için gayret etmesi gerektiğini düşünmemizi sağlar.

Dünyaya ve hevaya açık olan nefsimizi, Ehlibeyt’in sevgi ve muhabbeti ile doldurmayı, bu sevgi ve muhabbeti, Ehlibeyt Ahlâkı ile itâatlerimizdeki kuvvet ve istikametlerimizle Cenab-ı Hakk’a kulluğa dönüştürebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz, Muharrem Ayın’da kendilerini hayırla yad ettiğimiz O güzel Ehlibeyt’in şefaatine bizi ve ümmet-i Muhammedi mazhar eylesin inşallah.

“Üzülme! Herkes ölür. Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür”

Hz.Mevlana

Bütün kardeş ve dostlarımızın Hicri yıllarını tebrik eder, bu yeni yılın hayırlara, fetihlere, barışa, kardeşliğe, âlem-i İslâm’ın problemlerinin çözümüne, birlik ve beraberliğine ve ittihad-ı İslâm’a vesile olmasını Rabbimiz’den niyaz ederiz.Safiye Turan
ALTINOLUK, 20.10.2014
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ