Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

30 Mayıs 2024
22 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


MAKAM-I İBRAHİM


Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de; Kâbe’nin yeryüzünde Allah adına inşa edilen ilk ev olduğunu, insanlar adına feyiz, hidayet, bereket ve aşk ile muhabbet kaynağı olduğunu, aynı zamanda orada Makam-ı İbrahim’inde varlığını özellikle belirtiyor. ( Bkz. Ali İmran, 96 – 97)

Makam-ı İbrahim; bugün hâlâ Kâbe-i Şerif’te bulunan, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken örülen duvarın boyunu aşması üzerine, üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdiği taş olarak bilinir. İnşaat bittikten sonra da kaldırılmayan bu taş, Hz. İbrahim’e bazen iskele, bazen kürsü, bazen de minber olmuştur.

Hz. İbrahim, Kâbe’ye gelen insanlara Hak dini anlatıp nasihatlerde bulunurken, kalabalık topluluklara hitap edeceği zaman bu taşın üzerine çıkıp tek olan Allah’a iman etmelerini, putlara tapmanın şirk olduğunu söyler, insanları tevhid dinine davet ederdi.

Yukarıdaki ayet-i kerimeyi iyi tefekkür edip düşünürsek orada Zemzem’in (muhabbet) olması, Kâbe-i Şerifte kan dökülemeyeceği (emin belde), oranın Beytullah (Allah’ın evi) olması, bazı hastalıkların şifa bulması, aşk ile tavaf edenin gönlünün huzur bulması Kâbe’nin hikmetlerindendir.

İbn-i Abbas (r.a)’ın anlattığına göre: Hz. İbrahim (as) Mekke’ye geldiğinde Allah’tan Kâbe’ yi inşa konusunda emir almıştır. Daha önceki ziyaretlerinin aksine bu sefer görevli olarak gelmiştir. Oğlu Hz. İsmail (as) ile Beytullah’ın temellerini kazmaya başlarlar, kazarken de şöyle dua ederler: “Ey Rabbimiz! Senin rızan için yaptığımız bu işimizi, sen kabul buyur. Şüphesiz ki bizden işiten ve bilen ancak sensin.” (Bkz. Bakara- 127)

Hz. İbrahim’in bu duasına karşı Cenab-ı Allah “İbrahim’in makamını namazgâh edinin” diye buyurarak kabul etmiştir. (Bkz. Bakara-125) Makam-ı İbrahim, Kâbe’nin içinde bulunan ve Harem-i Şerif dediğimiz alandaki bir yerdir. Önceleri Kâbe’nin duvarına bitişik olan bu makam, Hz. Ömer zamanında biraz daha açığa, şimdiki yerine alınmıştır.

Peki, Makam-ı İbrahim’i kendimizde nasil tefekkür ederiz?

Hz. İbrahim’in mahlası, Halilullah’tır yani Allah’ı çok seven dost manasınadır. Bizler de şayet Allah’ı çok sevdiğimizi söyleyip ikrar ediyorsak tıpkı Hz. İbrahim gibi önce yüzlerce deveyi (dünya malı sevgisinden), sonra Hz. İsmail’i (nefsi bağımlılıklarımızdan), en sonunda da kendini kurban edip Nemrut’un ateşine atılmaktan (Ölmezden evvel ölmek) tereddüt etmemeliyiz.

Makam-ı İbrahim, seçilmişlerin makamıdır. Onların seçilmiş olmalarının özelliği; meratib-i tevhid sahibi olmalarındandır. O’nlar ne iş yaparlarsa Hak adına, Hak ile Hak’tan yaparlar. Kendilerine hiçbir şeyi bend etmezler. Kişi, güzel ve hayırlı işlerle meşgul olup ibadet dahi etse yaptıklarında “ben yaptım” anlayışı olduğu sürece o kişi şirkte ve hüsrandadır. Hz. İbrahim’in (as) Makam-ı İbrahim sahibi olmasının bir nedeni de Beytullah’ı imar edip yüceltmesidir. Sende Rabbini kendi gönlünde o kadar yücelt ki, sende de sana ait hiçbir şey kalmasın.

Bundan sonra da Makam-ı Mahmut vardır ki; O’da Allah’ın çok sevdiği demektir.

Enver Efe
İstanbul, 22.09.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan
(O’na saygı gösterenler) içindir.
(BEYYİNE-8)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ