27 Eylül 2023
12 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


LÜT ALEYHİSSELAM


Lüt As.İbrahim As. zamanında görevlendirilen peygamberlerdendir. Yaşı küçük olmasına rağmen İbrahim As.’a iman eden ilk mü’mindi. Kavmi ile birlikte Ay-Beytel ile Filistin arasında bir bölgeyi yurt edinmişlerdi. Kıtlık yüzünden Cenab-ı Hakk Hz. İbrahim’e hicret emrini verdiğinde, oda yeğeni Hz.Lût’uda yanına alarak Mısır’a göç etti.

“Ona Lût iman etti. İbrahim dedi ki ben, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Çünkü o, yegane galip ve işinde hakimdir.” (Ankebut-26)

İbrahim As.ve Lût As. kavimleri ile birlikte bir müddet Mısır’da kaldılar. Bu arada Hz.Lût Vaile ile evlendi. Daha sonra dönüp tekrar eski yurtlarına yerleşmeyi uygun buldular. Cebrail As.dönüş dönüş yolculuklarında Lût As.’ı peygamberlikle müjdeledi. (Saffat-133)

Bir süre sonra Hz.Lût ve kavmi, İbrahim As. kavminden ayrılarak Sodom ve Gomore şehirlerinin sınırlarına kadar geldiler. Hz. Lût güvenilir iki adamnın elçi olarak gönderip Kral Beda’dan yerleşme izni istedi. Yerleşme iznini alır almazda şehirden uzak yerlere evlerini kurmaya başladılar. Çünkü şehir sapık insanlarla dolu idi. Hükümdar Bera Lût As. ve kavminin şerefine bir eğlence tertipleyerek onları davet etti. Lût As. bu davette halka hitap ederek onlardan sapıklığı bırakarak Allah’tan sakınmalarını ve kendisine itaat etmelerini istedi ve her fırsatta da Cenab-ı Hakk’ın uyarılarını onlara iletti. Ancak Sodom halkında en ufak bir düzelme olmuyordu. (Şuara-161/169)

Lût As.’ın Ris (Şuha) ve Raviye adında iki kızı oldu. Bu arada halk iyiden iyiye sapıtarak azgınlaştılar. Bunu fırsat bilen çevre krallıklardan Elam, Giyom, Şinar, Elleşar krallıkları birleşerek Sodom, Gomore, Adamah, Şebo ve Şaor Krallıklarına karşı savaş açtılar. Sodom kralı Lût As. ve kavminden yardım istedi. Hz. Lût, putlardan vazgeçip Cenab-ı Allah’a iman etmeleri şartı ile onlara yardımı kabul etti. Savaş her tarafı başçık bilinen zift kuyuları ile dolu Erdem havasında yapıldı. Lût As. ve taraftarları bu savaşta esir düştüler.

Olayı haber alan İbrahim As. komşu krallıklar ile anlaşarak Lût As.’ı ve esirleri kurtardılar. İbrahim As.’ın bu zaferi Hz.Lût’a büyük bir saygınlık kazandırdı. Fakat çok geçmeden Sodom haklı yine azarak eski sapıklıklarına devam etmeye başladılar. Lût As. onları her uyarışında çirkin olaylarla karşılaşıyordu.

Nihayet İbrahim As.’a melekler gelerek Cenab-ı Hakk’ın iki kararını bildirdiler. Birincisi ailesi Sara’ya bir oğul müjdeledi, diğeri ise Lût As.’ın vazifelendirdiği kavmin helakı idi.

“İbrahim’den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında elçilerimizle mücadeleye girişti. Çünkü İbrahim yavaştır, yufka gönüllüdür. Allah’a döner bir zattır” (Hud-74/75)

“İbrahim: Elçiler, işiniz nedir? Dedi. Onlar; günahkar bir kavme gönderildik dediler.”(Hicir-57/58)

“İbrahim elçilerimize içlerinde Lût var dedi. Onlarda dediler ki; Biz orada kimlerin bulunduğunu herkesten en iyi biliriz. Onu ve ailesini kurtaracağız, ancak karısı geri kalanlarla birlikte helak olacak.”(Ankebut-32)

“Onlar; günahkar bir kavme, Rabbinin nezdinde, hadden aşanlara mahsus nişanlı, balçıktan yapılmış taşlar yağdırmak üzere gönderildik dediler.” (Zariyet-32/34)

Bu arada Sodom ve Gomore’de halk iyice sapıtmıştı. Lût As.ise böyle devam ederse kavminin helak olacağı konusunda içinde üzülüp duruyordu. Bu düşünceli hal içindeyken Cebrail As. ile Mikail As. gelip Hz.Lût As.kendisine misafir kabulü yasaklanmış olduğundan bu konuklardan sıkıntı duygu. Cebrail As.ona, endişelenmemesini, kendilerinin kavmine şüphelendikleri azap için gönderilen vazifeli melekler olduklarını bildirdi. ( Hicir-62/64)

Misafirlerin gelişi halk tarafından tepki ile karşılandı. Halk gelen misafirleri, kötülük işlemek amacıyla Hz.Lût’un elinde olmak istediler. Lût As.’da onlara; isterseniz size kızlarımı nikahlıyayım. Fakat gelen misafirlere dokunmayın dedi. Ancak Sodom’luların istedikleri kızlar değil, genç erkek suretinde gördükleri misafirlerdi. Halk kötü işi için konuklarla yalnız kalmak üzere tekrar tekrar Lût’a müracaat ettiler. İşte bu olaylar Sodom ve Gomore’nin helak fermanını kesinleşti. Eğer içlerinden 5 kişi dahi iman etmiş olsaydı helak olmayacaklardı. Lût As.halkı Allah tarafından üzerlerine inecek azap ile defalarca uyardı. Ancak halk ona inanmayıp isteklerinde israr ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk’ta ilk önce onların gözlerini kör etti.(Hicr-67/71 – Hud-79/80 – Kamer-37 – Ankebut-34)

Misafirler Lût As.’a:

“Ey Lût! Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Hemen gecenin bir vaktinde ev halkınla çık git ve hiç biriniz arkasına bakmasın, ancak karın müstesna. Çünkü kavmine isabet edecek azap, ona da gelecektir. Onların helak zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Dediler” (Hud-81)

Lût As.iki kızı ve karısı ile şehri terk edip dağlara doğru uzaklaştılar. O sabah Cenab-ı Hakk Lût kavmi üzerine taş yağmuru yağdırarak hepsini helak etti. Lût’a iman etmeyen karısı da helak edilenlerden oldu. ( Nemi-57/58)

Rivayet olunmuştur ki: Bu azabın duyurulması için içlerinden bir kişinin helakı geciktirildi. Bir taş belirli bir süre gökte gezindikten sonra kişi Mekke’de helak etti.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ