Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KUR'AN-I KERİM (Sesli ve yazılı)


Sure AdıSure No Sure AdıSure No Sure AdıSure No
Fâtiha1Bakara2Âl-i İmrân3
Nisâ4Mâide5En’âm 6
A’râf7Enfâl8Tevbe9
Yûnus10Hûd11Yûsuf 12
Ra’d13İbrahim14Hicr15
Nahl16İsrâ17Kehf18
Meryem19Tâ-Hâ20Enbiyâ21
Hac22Mü’minûn23Nûr24
Furkân25Şu’arâ26Neml27
Kasas28Ankebût29Rûm30
Lokman31Secde32Ahzâb33
Sebe’34Fâtır35Yâsîn36
Sâffât37Sâd38Zümer39
Mü’min40Fussilet41Şûrâ42
Zuhruf43Duhân44Câsiye45
Ahkâf46Muhammed47Fetih48
Hucurât49Kâf50Zâriyât51
Tûr52Necm53Kamer54
Rahmân55Vâkı’a56Hadîd57
Mücâdele58Haşr59Mümtehine60
Saff61Cum’a62Münâfikûn63
Teğâbun64Talâk65Tahrîm66
Mülk67Kalem68Hâkka69
Me’âric70Nûh71Cin72
Müzzemmil73Müddessir74Kıyâme75
İnsan76Mürselât77Nebe’78
Nâzi’ât79Abese80Tekvîr81
İnfitâr82Mutaffifîn83İnşikâk84
Bürûc85Târık86A’lâ87
Gâşiye88Fecr89Beled90
Şems91Leyl92Duhâ93
İnşirâh94Tîn95Alak96
Kadr97Beyyine98Zilzâl99
Âdiyât100Kâri’a101Tekâsür102
Asr103Hümeze104Fil105
Kureyş106Mâ’ûn107Kevser108
Kâfirûn109Nasr110Tebbet111
İhlâs112Felâk113Nâs114

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ