Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KUR’AN VE İNSAN


Dostlar, Kur’an-ı Kerim insanın yaşam çizelgesidir. Cenab-ı Hak “Bu size gönderilen apaçık bir kitaptır.” diye buyuruyor.(Yasin-12) Kur’an-ı Kerim’i okurken meal ve tefsirlerini çok dikkatli ve ağır ağır okuyalım. Okuduklarımızı sadece geçmiş tarih olarak düşünürsek Kur’an-ı Kerim’den istifade edemeyiz.

Kur’an’a muhatap olmalıyız. Kur’an; müşrikler, kâfirler, münafıklar, iman edenler, mü’minler, salihler, muttakiler (takva sahipleri) diye seslense de muhatabı yine bizleriz. Çünkü bu hitaplar, bizlerin iman anlayışlarımızdaki derecelerimizin kademeleridir.

Cenab-ı Allah Yasin-i Şerif’de “Yasin vel kur’an-il hakiim” yani “Ey insan, senin hâkimin Kur’an’dır” diye buyurmaktadır. (Yasin, 1-2) Burada “hâkim” kelimesi, hâkim, hekim, hakem, hikmet, hüküm kelimeleri aynı fiil kökünden gelir. Bu isimler birçok manalara gelse bile, içeriği bakımından hepsinin özündeki mana aynıdır.

Kur’an; adalet arayana hakim, şifa arayana hekim, olumluyu olumsuzdan, Hakk’ı batıldan ayırmaya hakem, Allah’ın emirlerinde hüküm, can-ı gönülden samimi bir şekilde Allah’ı arzulayana hikmet kapılarını ardına kadar açan ilahi bir kitaptır.

Kuran, “Elif, Lâm, Mim” yani “İşte sana o kitap, onda şüphe yoktur” diye başlar. (Bkz. Bakara, 1-2) Bu işin esası ise bu Kuran’dakileri yaşayanların şüpheden arî oluşu anlamını da taşır. Her kim ki Kur’an’ı hayatına uygulamış ise, O’nun şek ve şüphesi kalmamış demektir. Kur’an’ı kendisine yaşam tarzı edenlerin bugününden, yarınından, dünya ve ahiretinden hiç şüphesi olur mu? Kur’an’ı okumayı bilmek başka şeydir, bildiği ile amel etmek başka şey. Bilenlerin sayısı ne kadar çok olsa da, tatbik edenler azdır. Tıpkı namazın farz olduğunu bilmesine rağmen namazı eda edenler ile etmeyenler arasındaki fark gibi. Orucun farz olduğunu bilip tutan ile tutmayan arasındaki fark gibi. Kur’an da böyledir. Hikmetini, güzelliğini, sırlarını bilenlere değil, bildiği ile amel edip yaşayanlara hitap eder.

Cenab-ı Allah, Berat gecesinde Kur’an’ı levh-i mahfuzdan semaya ve gönüllere indirmiştir. Demekki Kur’an’ın nuru, hidayeti ve ayetleri her an bizim üzerimize yağmaktadır. Nitekim Rahman suresinin ilk dört ayetini güzel anlamak lazımdır. Allah, önce Kur’an’ı ve insanı yarattı. Kur’an’ı insanlara güzel anlatıp beyan etmeleri için peygamberler, veliler ve kâmil mürşidler gönderdi. Onlar ilahi emri tebliğ edip yaşayarak bizlere öğrettiler.

“Kur’an ve insan ikiz kardeştir” diye buyuruyor peygamberimiz. Bunu fark ehli olup anlamak için kendimizi tefekkür ve murakabeye çekelim. Günümüzde bazı insanlar maalesef Kur’an’ı ölülerimizin arkasından okumak veya okutmak için kullanıyorlar. Hâlbuki Yasin suresinin 69 ve 70. ayetleri açık açık bizleri uyarıyor. Biz O’na şiir öğretmedik, O’na yakışmazda. O, sadece zikir ve parlak (Nur) bir Kur’an’dır. Hayatta olanları uyandırmak ve nankörlere karşı hadlerini bildirmektir. (Bkz.Yasin, 69-70)

Hayatta olanları, Kur’an’a uyandırmak, kendine (özüne) uyandırmak, Allah’a Allah ile uyandırmak günümüzde Mürşid-i Kâmil’lerin işidir. İnsanın tek başına bu işi yapabilmesi bir yere kadar mümkün olsa da, bir yerden sonra imkânsızdır. “Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye güç getirebilirseniz haydi geçin. Ama geçemezsiniz, ancak bir sultan ( açık belge, kesin delil ) ile geçebilirsiniz.” (Bkz. Rahman-33)

Bu ayetten şunu anlamalıyız ki insanın beden yapısı toprak (arz), ruh yapısı (gönül) sema anlamındadır. Bundan dolayıdır ki insan kendi varlığından geçmeden, ötelerin ötesi gönül âlemlerine “Sultan” yardımı olmadan geçmesi mümkün değildir.

Ayette geçen “sultan” Cenab-ı Resulullah’ı temsil eden, varisi nebi olan veli mürşidlerdir. O’ndan inabe almadan, O’ndan feyz almadan, O’nda Kur’an’ı talim edip hayatına uygulamadan, kendi özüne arif olup Rab’bini tanımadan, zahir hududların dışındaki hikmete ulaşamazsın.

Bu imkânsızdır. Kur’an’ı tanımak istiyorsan ol mürşidine bak, mürşidini tanımak istiyorsan Kur’an’ı iyi oku, çünkü Kur’an insandan ayrı değildir. O bize kendi nefsinden konuşmaz. (Bkz. Necm, 3-4) Nitekim Hz. İmam-ı Ali ‘Ben canlı Kur’an’ım’ diyerek aslında gerçek ilim sahiplerinin Kur’an-ı natık olduklarını bizlere söylemektedir.

Rabbim bizleri gerçek manada Kur’an’ı anlayıp hayatına uygulayanlardan eylesin.

Rabbim bizleri Kur’an ile nefsimize arif olanlardan eylesin.

Rabbim bizleri Kur’an’ı gerçek manada öğrenip öğretenlerden eylesin.

Rabbim bu yolda cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

A M İ N

Enver Efe
İstanbul, 15.06.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ