Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KUL OL Kİ ŞAHİT OLABİLESİN


Zariyat Suresi Ayet- 56 : “Ben cin ve insleri bana ibadet/kulluk etsinler diye halk ettim. ’’ diye buyrulmaktadır.

Yukarıda arz ettiğimiz ayeti kerimenin mealinden de anlaşılacağı üzere, yaratılış amacımızın, Cenab-ı Hakk’a, Rabbimin arzu ettiği doğrultuda bir kul olabilmek ve gerçek şahitliğe ulaşabilmek içindir. Elbette bu kulluk makamı sıradan bir makam olarak algılanmamalıdır.

Kulluk makamı, Hak’tan gayri bütün duygu ve düşüncelerden arınıp, varlığını Hakk’a isnat edecek kadar Rabbini seven, Rabbi için nefes alıp verme gayretinde olan insanların ulaşabileceği fedakârlık makamıdır, adanmışlık makamıdır ve ayrıca gayretlerinin neticesinde Hakk’a ulaşan, Hakk’a dost olan, kime kulluk ettiğini bilen ve şuurlanan kimsenin ulaştığı makamdır. Yaşamları bu hal üzere olan insanlar, varlığın birliğine müdahil olmuş, taklidi şahitlikten kurtulup gerçek şahitliğe ulaşmış olanlardır.

Cenab-ı Hakk’ın bizleri yaratmasındaki asli muradı, kendi gerçeğimize yol bulup bu minval üzere yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamış olmamızdır. Bu maksatla ilgili olarak Cenab-ı Hak bir Hadisi Kutside: ”Ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi murad ettim ve halkı halk ettim.’’ diye buyurmaktadır.

Yaşadığımız bu âlem, Allah’a dost olarak hazırlanabilmek için fırsat âlemidir, kulluk alemidir. Yoksa kişi, geçici olan bu yaşam süreci içerisinde nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmezse bu alemde şuursuzca yaşar. Böyle bir yaşam şeklini benimseyen insanlar için Cenab-ı Hak, İsra Suresi ayet -72’de “ Bu alemde kör olan, ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır." diye buyurmaktadır.

Değerli dostlarım, kendimizi sorgulayalım ve cevabımızda Kur’an’i cevaplarla ancak “Allah’ı bilmek ve O’na kul olmak için’’ yaratıldık olmalıdır. Allah’a kulluk etmenin esası, Cenab-ı Hakk’ı hakkiyle bilmek ve Cenab-ı Hakk’a hakiki manada kul olmaktır. Bu halle hemhal olan böyle bir insan, hem Hakkı temsil edendir, hem de Hak adına iş görendir. Miras Müslümanı olarak yaşadığımız sürece hakikatimize ulaşmamız asla mümkün olmayacaktır. Bizler Hakk’ı tespit etmedikten sonra, varlığın birliğine müdahil olmadıktan sonra ne kendimizi ne de Rabbimizi bilmiş oluruz. Bu manada, kendi hakikatini tanıyan bir kul, Hakk’ı tanımış olacak ki kulluk başlamış olsun. Hakk’ı bilmeden, tanımadan yapmış olduklarımız sadece hayali kulluktur. Bizler her ne kadar Allah’tan gayri bir varlık yoktur desek de kendimizi ayrı, Hakk’ı ayrı zannettiğimiz sürece bizdeki bu ikilik anlayışı elbette bizim şirkimiz olacak ve aynı zamanda da aslımıza rücu etmemize mani olacaktır.

Asliyetinin arayışı içerisinde olan bir kulun secde etmiş olması, varlığında yok olması ve Hak’ta ebed olması anlamındadır. Dolayısıyla bizlerde, secdenin yokluk makamı olduğunun, kabul makamı olduğunun bilinciyle “ben’’ iddiasından vazgeçerek bütün mevcudatın ancak Allah ile var olabileceği hakikatine uyanmış olmalıyız. Bu itibarla secde, “Mutu kalbe ente mutu’’ sırrını talim etmektir. Ayn-el yakin mertebesinde, seyr u sulük halinde olan bir Hak yolcusunun amacı; Allah’ta ebed olmak, Rabbi’nin hoşnut olacağı bir hayatı yaşamak, Allah’a veli bir kul olmak ve Allah’a dost olmayı arzu etmesidir. Bunun içinde kişi öncelikle, Dünya nimetlerinden, arzın sofralarından, nefsin egolarından ve bencilliğinden arınmalıdır ki Hakk’ı temsil eden bir kul olarak, hakikatini keşfetmiş olsun. Söz konusu keşif, o kişiyi hakikat ehl-i yapar. Aksi takdirdeki yaşamı ise, boşuna yorgunluk olur.

Kainat‘ta, Zerreden küreye her ne varsa bütün nimetler insan için halk edilmiştir. Her zerre kendine tevdi edilmiş görevlerini bu alemde aksatmadan icra etmektedir. Her zerrenin görevini icra etmesi demek, laikiyle Cenab-ı Hakk’ı tesbih ediyor anlamındadır. Bizler de tesbihatımızı, kulluğumuzu sevgiyle, teslimiyetle, ünsiyetle ve iştiyakla aksatmadan yaşayalım ki Rabbimin hoşnut olduğu kulları arasında olalım, inşallah.

Kul köledir, kul içi boşaltılmış bir kaptır. İçerisine ne koyarsan onun ile dolar. Öyleyse, kul olmanın birinci esası; insanın kendisini gayri görmekten, gayri yaşamaktan arındırmış olmasıdır. Bir insanın Cenab-ı Hak’tan müstağni olarak yaşamış olması, kulluğuna vuslat etmesine mani olan en büyük prangadır.

Hem zahirde, hem batında tek bir gerçek vardır. O da “İLLALLAH’’ gerçeğidir. Allah gerçeğidir. İllallah gerçeğinin dışında var zannedilen her şey kişinin kendi zanlarıdır. Kendimizde oluşturduğumuz bu zanlar, bizleri tevhid adına vahdet noktasına, ikrar noktasına, şahadet noktasına taşımış olmaz. Bizler tevhid şahit olabilmemiz için, şahitliğin şuuruna, hakikati ilahiyesine ulaşmış olmalıyız. Diğer bir ifade ile varlığımızın, Hak’tan gayri bir varlık olmadığının şahidi olduğumuz ve varlığımızı Hakk’ın varlığında yok ettikten sonra, Cenab-ı Hakk’ın zuhur ettiği kulluk bizden açığa çıkar. İşte o zaman Allah Fecr Suresi Ayet,28’de “Ey itminane ermiş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir.’’ diye buyurmaktadır. İşte böyle bir kul, “Allah’tan gayri bir varlık olmadığına’’ şahitlik etmeye mevzun bir kuldur. Anladığımız şu olmalıdır ki, Allah’ın vahdaniyetine şahit olabilmenin sırrı, kul olabilmenin sırrında gizlidir.

Sonuç olarak; bir insanın Cenab-ı Hakk’ın birliğine müdahil olabilmesi için varlığını Hakk’ın varlığında ifna etmesi gerekir. Zahir ve batınında zerreden küreye her ne varsa, Cenab-ı Hakk’ın varlığı ile var olduğunu hakk-el yakin mertebesinde müşahede eden kul, gerçek şahitlerden olur.

Rabbim cümlemizi kulluk gayretinde daim olanlardan, iradesini Rabbine teslim edenlerden eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, MART 2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ