Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KULLUK BİZE EN BÜYÜK PAYEDİR


İbadet; Allah’a karşı sevgi ve saygı ile itaatimizi, boyun eğmemizi ve O’na bağlılığımızı gösteren, duygu ve düşünce derinliğinde yapılan davranış biçimidir. Allah’ın emirlerini yerine getirme, O’na kulluk etme ve kulluğun şuurunda olma gibi manalara da gelen ibadet, yaşama ve kulluk sorumluluklarını temsil etme Halık-ı Zülcelal’in insana bahşettiği en büyük payedir.

Rabbimize yakınlık, kavram olarak “yakın olma’’ manasına da gelen “kurb” iki şekilde ifade edilmektedir: İnsanın Rabbine olan yakınlığı (hususi kurb) ve Allah’ın insana yakınlığı (umumi kurb). Kurb; bir nefha-i ilâhi olan insan ruhunun iman, amel-i salih, teveccüh, ihlâs, mücahede ve tezkiyesiyle inkişâf ettirilip Hakk’a mirât mücella hâline getirilmesi ve böylece insanın cismaniyet çeperini aşarak Rabbine yaklaşması demektir.

Öyle ise bir mü’min için en önemli şey, Rabbine yakınlık kazanmasıdır. Bunun en güzel yolu ise şüphesiz insanın yaratılış gayesine uygun hareket ederek farzı ve nafilesiyle ibadette derinleşmesidir. Yani ibadet ile kurbet doğru orantılıdır. Rabbine yaklaşmadaki asıl gaye; O’nun rızasına nail olmaktır.

Bizi kurbete ulaştıracak ibadetler, ana hatlarıyla farz ve nafile şeklinde iki gruba ayrılır. Farzlar Rabbi’mizin emri, nafileler ise Peygamber Efendimiz’in emir ve uygulamaları şeklinde bilinmektedir. Ancak nafile ibadetlerin, sünnetin yanı sıra Kur’an ve kudsi hadislerde de yer aldığını belirtmek gerekir. Meselâ; “Geceleyinde uyanıp kalk ve sana mahsus nafile olarak teheccüd namazı kıl! Ola ki Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırır!” (Bkz. İsra,79)

Nafile ibadetlerin kulu Rabbine yaklaştıran en önemli vesilelerden olduğunu bir diğer kudsi hadiste Allah u Teâla şöyle buyuruyor ’’Kulum bana nafilelerle yaklaştıkça ben onu severim. Sevdiğim zaman da artık onun işiten kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı ve tutan eli olurum. Benden bir şey isteyince, istediği şeyi ona veririm. Benden sığınma talep ettiği zamanda onu himayeme alır, korurum.” Bu ifadeleriyle nafile ibadetlerin önemi, nezd-i İlâhi’deki değeri anlatılıyor.

Her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de nafile oruçların devamlılığı, nefis terbiyesi açısından müstesna bir değere sahiptir. Çünkü ibadetin devamı itaat, zikir, murakabe, niyet, ihlâs ve Hakk’a teveccüh de süreklilik arzeder. Allah’a kul olmanın en önemli tezahürlerinden biri hiç şüphesiz O’nu anmak ve zikretmektir. Efendimiz de kulluğunu ve gönlündeki Allah sevgisini, O’nu sürekli zikretmek suretiyle göstermiştir.

Resul-i Zişan Efendimiz pazartesi ve perşembe oruçları üzerinde önemle durmuştur. Pazartesi ve perşembe günlerinin ehemmiyeti hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ”Ameller, Allah u Teâla’ya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim.”

Zaman ve mekânların kıymeti sahne oldukları olayların büyüklüğü ve değeri ile ölçülür. Pazartesinin Efendimiz katında değerli oluşu, Rabbine şükran ve teşekkürlerinin bir ifadesidir. İki Cihan Güneşimiz’in dünyaya teşrif etmeleri, Rebiülevvel ayının 12.gününe rastlayan pazartesi sabahı olmuştur.

Ayrıca Peygamber Efendimiz, Milâdi 610 yılının Ramazan Ayı’nda, Hira Mağarası’nda Pazartesi Günü ilk vahiy gelmiş, peygamberlikle görevlendirilmiştir. Mekke’den Medine’ye hicret, pazartesi günü başlamış ve pazartesi Günü Medine’ye ayak basılmıştır. Yine Rebiülevvel Ayı’nın 8 Haziran’a rastlayan Pazartesi günü, Refik-i Alâ’ya (En Yüce Dost) ulaşmıştır.

Pazartesi ve Perşembe, bütün Müslümanların affedildiği günlerdir. Yalnız Hakk Teâla, birbirine kırgın ve dargın olanları bağışlamaz, barışıncaya kadar onların kendilerine bırakılmalarını emreder. Cennetin kapılarının da pazartesi ve perşembe günleri açıldığı buyurulmaktadır.

“Nefsini günahsız ve temiz tutan, mutlaka felâh bulacak, onu kirletip gömen de şüphesiz zarara uğrayacaktır.” (Bkz. Şems,9-10)

Ebu Zerr-i Gifari‘den rivayet edilen bir Hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: “En iyi cihad, insanın kendi nefsanî arzularıyla Allah rızası için yaptığı cihaddır. Hakk’a yönelen bir insan, iradesini “nefsini ıslah etme” yönünde kullanırsa Rabbi Teâla’nın yardımı ona müesser olur.

Rabbi Teâla, insanı mânevi bir cevher ile mücehhez kılmışsa o cevheri meydana çıkarmak gerekir. Nefisle mücadeleden maksat da budur. Yani nefsi tortularından süzmek, hülasasını meydana çıkarmak ve insanî nefis hâline getirmektir.

Nefis mücadelesinde farz olarak devamlılığı esas alınan oruç, nafile olarak da pazartesi ve perşembe günlerinde sünnet-i seniyye olarak önem teşkil etmektedir. Cenâb-ı Hak, Ezeli Kelâm’da “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbin’e ibadet et.” diye buyurmaktadır. (Bkz. Hicr,99)

Gündüzünde oruçlu olmak, gecesinde de muhabbet ve zikirle meşk etmek ve Rabbimizin rengine boyanmış olmak eşsiz bir nimettir. “Şüphesiz Allah, takvaya sarılanlar ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir.” (Bkz. Nahl,128)

Rabbimize hamd eder, Zat-ı Uluhiyetinden seyyudül kainat Efendimize onun Ehlibeytine, ashâbına, pirana, azizhana ve mürşithana olan rahmet deryasını coşturmasını niyaz ederiz .

Davay-ı Nübüvvetin mirasçısı olmak, Nebiyy-i Ekrem efendimizin ahlakı hamidiyesini hayatımızda hakim kılmakla mümkündür. Rabbim, İlâhi davetini en güzel bir şekilde mukabele ile değerlendirebilmemizi cümlemize nasip eylesin.Safiye Turan
12. 10. 2014, Altınoluk
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ