İBRAHİM GÜLMEZ (KANAATİ)

(1935-2002)1935 yılında Yunanistan’ın Gümülcine şehri, Şapçı ilçesine bağlı Aşağı Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Haliloğlu sülalesine mensup olup babası Ali Bey annesi Hanife Hanım'dır. Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh dört çocuklu ailenin ilk çocuğudur.

İlkokul öğrenimini Aşağı Köyü’nde tamamladıktan sonra; gençlik döneminin ilk yıllarında çiftçilik ve çobanlık yapmıştır. Aynı yıllarda dayısı Hafız Mehmet Efendi'den, Kur’an-ı Kerim’i tahsil etmiştir.

1954 yılında baba adı Halil anne adı Hatice olan Sayın Şerife Hanım ile evlenmişlerdir. Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh, 1958 yılında eşi ve üç yaşındaki kızı Şerike ile çeşitli meşakkatler içerisinde Türkiye’ye gelerek İstanbul’a yerleşmişlerdir. Bu yaşam devamlılığı içerisinde ilk çocukları olan Şerike’den sonra sırasıyla Nesibe ve Kadir isimlerindeki evlatları dünyaya gelmiştir.

Kısa bir dönem geçici işlerde çalıştıktan sonra 1960 yılında Maltepe Tekel Sigara Fabrikası’nda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Hayat mücadelesinde en vefalı destekçisi eşi sayın Şerife Hanım olmuştur.

Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh dine olan düşkünlüğünü ilmi zahir olarak yaşamasına rağmen bir türlü gönlü mutmain olmuyordu. Kur’an-ı Kerim’in zahir-batın ve hikmet yönünü talim arayışı içerisinde iken 1961 yılında manevi ilimlerde çok değerli bir şahsiyet olan İzmir’de mukim Halveti Meşayıhı Hz. Mehmet Ali İştip "Vahdeti" Rahmetullahi Aleyh'den inabe alarak leduni ilmi tahsil ve talim etmeye başlamıştır.

1962 yılında çok sevdiği aziz üstadı Halveti Şeyhi Mehmet Ali İştip "Vahdeti" Rahmetullahi Aleyh Hac yolculuğuna çıkmış hac farizasını ifa ettikten sonra rahatsızlanarak orada Hakk’a yürümüş ve oraya defnedilmiştir. Yarım kalan eğitimini, Hz. Şeyh Mehmet Ali İştip Vahdeti Rahmetullahi Aleyh’in postnişini olan Hz. Şeyh Abdülkadir Bilgili "Sebati" Rahmetullahi Aleyh'den tahsil ve talim etmiştir.

Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh kısa sürede istidat ve kabiliyet göstererek irfana ve hikmete ulaşmıştır.

1971 yılında Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh müntesibi olduğu İzmir’de mukim Halveti Meşayıhı Hz. Abdulkadir Bilgili "Sebati" Rahmetullahi Aleyh'den “Kanaati” manevi künyesi ile icazet alarak İstanbul’da irşada vazifelendirilmiştir.

1977 yılında üstadı Hz. Şeyh Abdülkadir Bilgili "Sebati" Rahmetullahi Aleyh Hakk’a yürümüştür. Kabri İzmir-Altındağ semtinde Kokluca Kabristanlığı’nda bulunmaktadır.

Halveti Şeyhi Hz. İbrahim Gülmez "Kanaati", Aziz Üstadı Hz. Şeyh Abdülkadir Bilgili "Sebati" Rahmetullahi Aleyh'in vasiyeti üzerine 1978 yılında İzmir’de Ahmet Kaynar'a "Fedai" manevi künyesi ile 1988 yılında da Trabzon’da Mehmet İnan'a "Fahri Turabi" manevi künyesi ile emanetlerini kendilerine tevdi etmişlerdir.

Hz. Şeyh İbrahim Gülmez "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh meşrep olarak; çok yumuşak huylu ve dostlarına aşırı derecede düşkündü. Sohbetlerinde olumsuzluklara, umutsuzluklara ve olmazlara hiç yer vermezdi. Yeniliğe ve istişareye çok açıktı. Sıkça dostlarını ziyaret eder, hiçbir müntesibini ihmal etmezdi. Affediciliği ve tevazusu anlatılamayacak kadardı. Her sözü hikmetli ve ikna edici idi. Sohbetlerinde kadın-erkek ayrımı yapmazdı. Sevdiği eserler arasında Abdülkadir Bilgili'nin Gönül Divanı, Mevlana'nın Mesnevi'si, Muhiddin Arabi'nin, Yunus'un ve Niyazi Mısri'nin eserleri yer almaktadır. Tasavvuf müziğine de ayrıca bir hayranlığı vardı. Ömrünün sonuna kadar hikmeti ve irfanı fi sebilillah hiç usanmadan müntesiplerine tahsil ve talim ettirmiştir.

1988 yılında Hz. Şeyh İbrahim "Kanaati" Rahmetullahi Aleyh; çalışmakta olduğu Tekel Sigara Fabrikası’nın Emniyet teşkilatında 28 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile emekli olmuştur. Aynı sene içerisinde görevli olarak Mekke'ye gidip hac farizasını ifa etmiştir. 1989 yılında tekrar dostları ile birlikte ikinci haccını ifa etmiştir. 1992 yılında eşi ve çok sevdiği gönül dostlarıyla ümre ziyareti yapmıştır.

Hayatının son yıllarını çok sevdiği Altınoluk Beldesi'nde geçirirken, 18.10.2002 Cuma günü Narlı Köyü Cami'inde ikindi namazını ifa ederken Hakk’a yürümüştür. Kabri İstanbul’da bulunan Başıbüyük Kabristanlığı’ndadır. Himmet ve duaları üzerimize daim ve hazır olsun.