Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


KADİR GECESİ


Değerli dostlar, kadir; değer, kıymet, derece ve itibar demektir. Zamanı ve mekânı değerli kılan; önemli olayların o zaman ve mekânda zuhur etmiş olmasıdır. Bu geceye Kadir isminin verilmesinin ve bu gecenin bu kadar değerli kılınmasının sebebi de Kur’an-ı Kerim’in, bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir.

İlâhî iradeyi hâkim kılmak için yeryüzüne indirilen, âlemleri zulmetten nura kavuşturan ve insanlığa ebedî saadeti müjdeleyen şifa eczanesi ve hidayet rehberi Kur'an-ı Azîmüşşân, Kadir Gecesinde nazil olmuştur. Bu sebeple bu gece, en mübarek gecedir. Cenâb-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de bu gece hakkında şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesinde biz indirdik. Ey Habibim! Kadir Gecesi nedir, bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece melekler ve Ruh, Rabblerinin izni ile her işten peyderpey yeryüzüne inerler. O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir." (Kadir Sûresi)

Kadir Gecesinin, Ramazan’ın 27. gecesi olduğu konusunda İslam alimlerinin ittifak etmiş olmalarına rağmen, İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Rabb-i Teâlâ, hikmeti gereği Kadir Gecesini ve bazı “şey”leri gizli tutmuştur. Bunlar, Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saati, beş vakit içerisinde salât-ı vüstayı, ilâhî isimler içerisinde İsm-i Âzamı, bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhîyi, zaman içerisinde kıyameti, hayat içerisinde ölümü ve halk içerisinde velisini gizlemiş olmasıdır. Bunların gizli tutulmasından maksat; mü'minlerin Rabblerine ettikleri ibadet ve taatte devamlı ve araştırmacı olmalarıdır. Zira Hakk’a muhatap olmalarıdır.

Bu itibarla baktığımızda bizler Kadir Gecesini, Kur’an’ı ve Resûlullah’ı tanımak ve hayatımızda hâkim kılmak, Kur’an’ın ilkeleri doğrultusunda bir hayat yaşamak için necatımıza vesilesi kabul edilmeliyiz.

Zira Kur’an, insanlara dünya ve âhiret mutluluğu sağlamak, manevi varlığımızı karartan her türlü olumsuzluktan ve kötülülükten arındırarak bizi Muhammedî bir duruşa hazırlamak içindir.

Kur’an’ın ilke ve prensiplerinin özünde; ihlâs, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. Dolayısıyla Kur’an; insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak, fert ve toplum planında pek çok ahlâkî ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine de ışık tutacaktır. Kulluk ve dostluk adına gelişme yollarını göstererek insanı tevhidî bir ebed duruşu hazırlayacak ilâhî bir kitaptır.

Kur’an’ın bu özelliği, “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(bkz. İsrâ,9) ve “Biz, Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz.”(bkz. İsrâ,82) ayetleriyle dile getirilmektedir.

Ayrıca bu geceyi; namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek değerlendirmeliyiz. Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluğu, kardeşliği ve ilâhî iradeyi hâkim kılmalıyız.

Yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeliyiz. Onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Bu geceyi büyük bir fırsata ve büyük bir ganimete dönüştürmeliyiz. Bu nedenle manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, dolayısıyla da yaklaşık 80 küsur yıllık bir insan ömrüne bedel olan bu geceden gerektiği şekilde istifade etmeliyiz.

Sayısız manevî güzelliğin yaşandığı ve mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gecede, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulamalı ve kendimizle hesaplaşmalıyız. İyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak gönlümüzü mâsivâdan temizlemeye çalışmalıyız.

Bu gibi mübarek gün ve geceleri değerlendirirken de ibadet ve taatlerimizi sadece bu geceye hasretmemeli, her geceyi kadir, her günü bayram gibi yaşamaya çalışmalıyız. Bu gün ve gecelerin vesilesi ile insanlar birbirlerini ve yakınlarını aramalı, yetimleri ve fakirleri gözetilmeli, hastaları ziyaret etmeli ve dargın olanlar barışmalıdırlar.

Rabbim, bu geceler hürmetine gönlümüze Kur’an, kulluk ve dostluk sevgisini ilham eylesin. Bizleri salih kullarıyla hemhâl, Ehlibeytine mahrem eylesin.

Cenâb-ı Resûlullah’ın "Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü annî yani Allahım! Sen çok affedensin ve affı seversin. Bizleri de affeyle..."duasıyla, dualarımızı ve kadir Gecemizi taçlandırıp tamamlayalım.

Kadir Gecemiz, affımıza ve kadrimize vesile olsun.Rabbim yâr ve ayânımız olsun.Ali BEKTAŞ
İstanbul, 26.08.2011


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ