04 Aralık 2023
21 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İSHAK ALEYHİSSELAM


Fırtınanın etkisiyle Hacer ve İsmail Safa tepesi denilen ıssız bir yere vardılar. Fırtınada su tulumları delinmiş İbrahim As. ile oğlu İsmail As. tarafından Kabe inşa edilmiş ve birinci sene hac farizası yerine getirilmişti. Bu dönemde İbrahim As. 100 yaşını aşmış bulunuyordu. Lût As.’da Havza’da sapık kavimlere peygamberlik yapmakla görevli idi. İbrahim As.’ın dinine inanmayan, onu ve kavmini ortadan kaldırmak isteyen Şam’dan itibaren güneye doğru sıralanmış Elam, Giyom, Şinar ve Elleşar krallıkları bulunuyordu. İşte bu dönemde bir gün İbrahim As.’a Melekler gelip Lût As.’ın kavminin helak edileceğini ayrıca karısı Sara’dan İshak adında bir oğlu olacağını ve bu oğlu ile torunu Yakup’un peygamberlikle şeref bulacaklarını bildirdiler. (Hud-70/71 – Hicr-52/55)

Bir müddet sonra Sodom ve Gomore halkı helak edildi. Bundan bir süre sonrada Sara İshak As.’ı dünyaya getirdi. (İbrahim-39/40) Hz.İbrahim İshak As.’ı sekiz günlük iken sünnet etti. İshak As. yedi yaşına gelince babasına iman edip Müslüman oldu. 17 yaşına gelince de annesi Sara ahret alemine göç etti. Sara’yı İbrahim As.’ın Kudüş yakınlarında Habrun denilen yerde satın aldığı bir tarlada bulunan mağaraya defnettiler. Bir süre sonra İbrahim As.kendisine çok benzeyen oğlu İshak’ı yerine vekil bırakarak, yurtlarına saldırmak isteyen çevredeki krallıklarla çeşitli savaşlar yaptı. Onları mağlup etti. Sonrada İshak’ı Şam’ı zapt etmek ve şeraitini orada sürdürmek üzere görevlendirdi. İshak As. bu görevi yerine getirdi. Babasının şeraitini orada yaymaya çalıştı. 39 yaşında iken kendi soylarından Rafka (Rabiğa) adlı bir kız ile evlendi.

İshak As. 60 yaşını geçtiğinde El-is (Esav-iys) ve Yakup adlarında ikiz çocukları dünyaya geldi. Bu çocuklar üç yaşına geldiğinde İbrahim As.175 yaşlarında beka alemine göç etti. Bunun üzerine evvela İsmail As.’a, sonrada İshak As.’a kendi ümmetlerine peygamberlik müjdesi verildi. (Bakara-136 – Ali İmran-84)

Çok geçmeden İshak As.’ın kavminden pek çokları yeniden delalete düştürler. İshak As.’ın peygamberliğini tanımayarak büyük ölçüde huzuru bozmaya başladılar. Bunun üzerine İshak As. kendisine inananlarla birlikte vahy ile bildirilen Filistin taraflarına göç ederek yerleşti. Hz.İshak’ın üstün ahlak ve meziyetlerinden çok etkilenen yöre halkı kısa zamanda kendisine iman ettiler. (Enbiya-72/73 – Saffat-113 – Sad-45/47)

İshak As. 100 yaşlarına kadar çeşitli savaşlar yaptı. 100 yaşlarında rahatsızlanarak zahiri (madde) gözleri görmez oldu. 150 yaşlarına geldiğinde ise ülkesinde kıtlık baş gösterdi. Bunun üzerine İshak As. kavmini toplayarak göçe başladı. Evvela dostu olan Kral Abi Melek’in yurdu olan Filistin’deki Gerar bölgesine sığındı. Bu durum çevrede çeşitli tepkilere yol açtığından buradan daha güneye göç ettiler. Orada bir su kuyusu açtılar. Burada da çevredeki kabilelerle çekişmeler olunca daha da güneye göç ettiler. Orada da bir su kuyusu açtılar. Aynı olaylar burada da meydana gelince tekrar rahatsız edilmeyecekleri bir yere göç ettiler. Burada bir su kuyusu açıp yerleştiler. İshak As. 180 yaşlarında gelince beka alemine göç etti. Anne ve babasının yanına defnedildi.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
"Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır."
(SÂFFÂT - 96)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ