Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İSA ALEYHİSSELAM


Hz.Yahya'nın vali Herod tarafından Nasıra'da şehid edilmesinden sonra İsa As.Cenabı Hak'kın kendisine vahy ettiği İncil hükümlerine göre halkı imana davet ediyordu.Görevini,Nasıra'dan başlıyarak,Kudüs,Taberiye ve Lut gölleri ile bu göller arasındaki Erdem nehri bölgelerinde gezerek sürdürüyordu.

İsa As.bu bedelerde gezerek halkı şöyle imana davet ediyordu.

-”Ey İsrailloğulları ben evvel nazil olan Tevrat'ı tasdik,benden sonra Ahmed isminde gelecek Peygamberi'de tebşir etmek üzere,hemde size haram edilen içyağı ve deve eti gibi bazı şeyleri helal kılmak için geldim.Şüphe yok ki Allah,benimde Rabbimdir sizinde Rabbinizdir.Öyleyse ona ibadet edin,İşte bu doğru yoldur.Artık Allah'tan korkun ve bana itaet edin.Cidden ben Rabbinizden bir mucize olarak geldim.Size peygamberlimi tasdik eden mucizeler getirdim.Ben size çamurdan kuş biçiminde bir taslak yapar ona üfürürüm,Allah'ın izni ile hemen bir kuş oluverir.Yine Allah'ın izni ile anadan doğma körü ve arbaşı iyi ederim.Ölüleri diriltirim.Evlerinizde ne yiyor ve ne biriktiriyorsanız size haber veririm.Eğer iman ederseniz,elbette bu mucizelerde size deliller ve alametler vardır.”diyordu.(Ali İmran,49-52 ,Maide,72,Saf,6)

Hz.İsa Allah-u Teala'dan getirdiğini bildirdiği çeşitli mucizeleri,muhtelif yerlerde iman etmekte şüpheye düşen ve kendisinden mucize bekleyen halka,talepleri doğrultusunda ve yeri geldikçe gösteriyordu.Fakat yinede halkın çoğu kendisini büyücülükle itham ediyorlardı.Cenabı Hak'da çeşitli vesilelerle Hz.İsa'yı bu inançsız halkın kötülüklerinden koruyordu.(Maide,109-110)

İsa As.'a az sayıda kişi iman etti ve bunlar nihayetinde on iki kişiye ulaştı ki,bunlara Havariler(havariyun-Şakirdler)denilmekte idi.Hz.İsa bu Havarleri ile birlikte görevini sürdürmeye çalışıyordu.Her gittiği yerde Allah'a davetini tekrarlıyor,ancak yinede Havarilerden başka kendisine iman eden çıkmıyordu.

İsa As.halka Cenabı Allah'a davette bana yardımcılar kimdir?diye her sorduğunda yalnız Havarileri,biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız diyerek imanlarını tazeliyor ve İsa As.'ı tasdik ediyorlardı.(Maide,111 , Saf,14)

İsa As.ile Havarileri yine bir yolculukları sırasında bir çölden geçerlerken yiyecekleri tükendi.Havarileri Hz.İsa'ya:

-”Ey Meryem oğlu İsa,Rab'bin bize bu gün gökten bir sofra yemek indirebilirmi?”dediler.

İsa As.'da onlara:

-”Mümin iseniz Allah'dan sakının,böyle bir şey istemeyin”dedi.

Onlar ise tekrar Hz.İsa'ya :

-”Kudretinizden şüphemiz yoktur,fakat istiyoruz ki teberrüken ondan yiyelim,kalplerimiz mutmain olsun,seninde gerçek söylediğini bilelim;ona şahitlerden olalım.”dediler.Bunun üzerine İsa As.Cenabı Hak'ka dua ederek:

-”Allah'ım ey Rabbimiz,bugün bize gökten bir sofra yemek indir de,ilkimize de,sonra gelenlerimizede bir bayram olsun,senin tarafından bir nişan olsun,bizi merzuk kıl,sen merzuk kılanların hayırlısısın.”dedi.

Allah-u Teala'da İsa As.'a:

-”Onu size indireceğim.Artık ondan sonra sizlerden kim kafir olursa ben onu alemde Hiçbir kimseye yapmadığım azap ile cezalandıracağım”diyerek,onlara katından yemek gönderdi.Hz.İsa ile Havarileri yemeklerini yiyerek yollarına devam ettiler.Kudüse yaklaştıkları bir yerde yemek yerlerken,Hz.İsa,Havailerince:

-”içinizden biri yakın zamanda az bir menfaat karşılığında beni ihbar edecek”dedi.

Rivayet edilir ki:Gerçektende Havarilerden Yahuda adlı imanı çürük birisi Kudüs'e önce gitti.Vali Platus'un İsa'nın yerini bildirene para vaad ettiğini öğrenince,İsa As'ı onlara ihbar etti.Vali de İsa As.'ın yakalanması için bildirilen yere askerlerini gönderdi.Cenabı Hak bu durum karşısında İsa As.'ı yükselterek himayesine aldı.Onun yerine müşriklerden birini bir benzetme ile askerlere İsa olarak gönderdi.Askerler onu İsa zannedip yakalayarak götürdüler.Sonrada valinin emriyle çarmaha gerdiler. Daha sonrada İsa As.'ın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşerek şüphe ve zan içinde kaldılar.(Nisa,156-158) İsa As.'ın Hak Teala katına alınmasından sonra Havarileri onun dinini yaymak için çalıştılar.Zamanla hıristiyanlık gerek İsrailoğulları arasında,gerekse gizli oalarak Romalılar arasında yayılmaya başladı.MS.313 tarihinde hıristiyanlık dini roma İmparatorluğunda serbest bırakıldı.MS:324 tarihinde ise Konstantin,hıristiyanlığı resmi din ilan etti.Bu dönemde 60'a yakın İncil bulunuyordu.Bu İncil'ler toplatılarak kurulan bir komisyonca incelendi.İçlerinden dört tanesi gerçeğe yakın kabul edilip benimsendi.Diğerleri imha edildi.Ancak yinede kabul edilen bu İnciller arasında da pek çok ayrılık ve uyuşmazlık bulunmaktadır.Bu da gerçek İncil'in son derece Tahrit olduğunun delilidir.

Rivayet edilmektedir ki;İsa As.'ın göğe alınmasından sonra, annesi Hz.Meryem,Efes'e giderek altı yıl daha yaşamış ve orada vefat etmiştir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ