Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ILK MÜSLÜMANLAR


Hz.Ali Keremallahu Veche'nin Müslüman olması:

Fuzuli'nin Hadikat-üs Süeda adlı eserinde belirttiği gibi,Hz.Ali (KAV) Fil vakasından 30 yıl sonra Recep ayının 13.Cuma günü Kabe hareminde dünyaya geldi.

Şeyh Müfid'in anlattığına göre;Yemen diyarında 190 yaşlarında,zamanın en kuvvetli sofilerinden Mübrim adında abid bir kişi vardı.Bir gün dua ederken Cenabı Hak'tan Kabe ulularından birinin yüzünü görerek şerefe ermek dileğinde bulundu.Allah-u Teala bu kulunun riyasız duasını kabul ederek Hz.Muhammed (SAV)'in amcası olan Ebu Talib'i bir sefer sırasında Mübrim'in yolu üzerine çıkardı.Ebu Talib kendine:

-”Ben Mekke'nin Haşim kabilesinden Abdi Menaf oğlu Ebu Talib'im”diyerek tanıtınca,Mübrim son derece memnun oldu,Cenabı Hak'Ka hamdederek Ebu Talib'e dedi ki;

-”Ey Ebu Talib,eski haberler bize ulaşmıştır ki,Abdülmuttalib'in iki torunu olup bunlardan biri Abdullah soyundan zuhura gelecek,Peygamberlik sırrını açığa vuracaktır,diğeri de Ebu Talib soyundan gelecek ve velilik rumuzlarına sahip olacaktır.Peygamber 30 yaşına geldiğinde o veli dünyaya gelecektir.O peygamber dünyaya gelmişmidir.”

Ebu Talib;

-”Evet ya Şeyh,Muhammed dünyaya gelmiş olup şimdi 29 yaşındadır.”dedi.

Bunun üzerine Mübrim dedi ki;

-Ey Ebu Talib,Mekke'ye döndüğünde o zata benden selam götür ve arz etki,Tanrının tek olduğuna ve senin,onun Peygamberi bulunduğuna Mübrim şehadet eder.Ey Ebu Talib,senden doğan sevgiliyede selamımı götürüp arz edesin ki,o da peygamber vasisidir.Onda velilik tamam olacaktır.”

Ebu Talib bu müjdeden memnun kalıp Mekek'ye döndü.Bir yıl kadar sonra ailesi esed kızı Fatımma'nın gebelik müddeti sona erdi. Esed kızı Fatıma'dan şöyle nakledilmiştir;

-”Ben Kabe'yi tavaf ediyordum,doğum ağrıları başladı.O sırada Hz.Muhammed beni gördü ve ne halde bulunduğumu anlayarak.Ey Fatıma,tavafı bitirdin mi?diye sordu.Hayır dedim.Buyurdu ki;Tavafı tamamla,eğer daha fazla sıkışırsan Kabe haremine gir.” Beşair-ül Mustafa adlı kitapta şöyle yazılıdır:

Esed kızı Fatıma Kabe'yi tavaf ederken,Abdülmuttalib oğlu Abbas ve onun ardından beni Haşim oğulları geldiler onlar da Kabe'yi tavafa başladılar.Cenabı Hak'ka dua ederken Fatıma'Nın doğum sancıalrı arttı,dışarı çıkmaya mecali olmayıp;

-”Yarabbi doğumu kolaylaştır”diye dua etti.Derhal Kabe'nin duvarı yarılıp Fatıma gözden kayboldu.Biz Kabe'ye girip hali neye vardığını öğrenmek istedikse de kabil olmadı.Üç gün ortada görünmeyip dördüncü günü kollarını arasında Ali Bin Ebu Talib bulunduğu halde Haremden çıktı.

İmam-ül Haremeyn şöyle anlatır:

-”Hz.Ali(KAV)'den önce Kabe haremi içinde doğmak saadeti kimseye müesser olmamıştır.Bundan sonra dahi müesser olmayacaktır.” Velhasıl Esed kızı Fatıma,haremden çıkıp odasına gelerek adet üzere Hz.Ali'yi beşiğine koydu.Ebu Talib çocuğun yüzünü görmek isteği ile elini örtüye sürünce,Hz.Ali Ebu Talib'in elini tutup,yüznü yaraladı.Annaesi de emzirmek için yanına sokulduğunda Hz.Ali onunda yüzünüü hafifçe yaraladı.Orada bulunanlar hayretler içinde kaldılar.Bu sırada doğum haberini alan Hz.Muhammed (SAV) sevinç ile Ebu Talib'in evin egeldi.

-”Bu çocuğun adını ne koydunuz.”diye sordu.Herkes münasip gördüğü ismi söyledi.Hz.Muhammed(SAV):

-”Benim fikrime göre adı Ali,himmeti ali (yüce)olsun.” dedi.

Fatıma:

-”Çok doğru,ben de gaybden bu adı duydum.” dedi.

Bir rivayet dahi şudur ki;İsim üzerinde ana ile baba arasında anlaşmazlık oldu.Fatıma Kabe Haremine doğru yöenlik yüzünü ulu dergaha doğru çevirip:

-”Ya Rabbi. Haremi Şerif'de keramet kıldığın bu şerefli çocuğa, senden ad koymanı rica ederim.” dedi.

Bu esnada Kabe'den:

-”İsmail Ali koyun ki, Kadri Aliyül A'la olsun” diye bir nida geldi.

Bunun üzerine Ali koydular.

Hz.Muhammed (SAV) beşiğin yanına gelerek yavruyu görmek isteyince,annesi Fatıma;

-”Ey Kardeşim! üzerine varma ki, bu aslan huylu çocuk size karşı edebe aykırı bir harekette bulunmasın” dedi.

Hz.Muhammed (SAV);

-”Ey Fatıma! Ali benim önümde edebe riayet eder” diyerek onu kucağına aldı ve dilinden bir damla tükürüğü onun ağzına verdi.

Rivayet ederler ki: Hz.Murataza'nın Ebu Talib'i yanına yaklaştırmamasından sebep,ilk olarak Hz.Peygamberlere sohbet etmek istemesindendi,süt emmeyi reddetmesindeki murat ise evvela peygamberin dilinin tükürüğünü emmek arzusundandı.

Bu hususta Hz.Muhammed (SAV)'in ashabtan bazılarının bir sorusu üzerine özetle şöyle söylediği rivayet edilmektedir.

-"Ey Ashabım!Ali doğduğı vakit annesi getirip kucağıma verdiğinde,o sağ elinin şahadet parmağını kulağına koyup risaletime ikrar etti ve "Ya Resulluah,sana kıraar edeyimmi"dedi.Ben de et dedim.Allah'ın birliğine and olsun ki,Hz.Adem'e nazil olup,Şit peygambere verdiği Suhuf'u,Hz.Musa'ya nazil olan Tevrat'ı,daha sonra Zebur ve İncil'i ve sonrada bugünkü günde ezberimde olan Kur'an-ı okuyup,enbiyaya yakışır bir şekilde konuştu.O hal üzere annesine teslim ettim.Muhakkak bilesiniz ki,ben bütün peygamberlerin en faziletlisiyim,Ali dahi bütün vasi ve velilerin en faziletlisidir."buyurmuştur.

Aliyyül Murteza (KAV),5 yaşına geldiğinde Hicaz kıtası,yağmur azlığından kıtlığa uğradı.Ebu Talib,evladı ayali çok olan bir adamdı.Hz.Peygamber bir gün Abbas'a:

-"Ya Abbas!sen zenginsin,Ebu Talib ise fakir ve kalabalık bir ailenin reisidir.Münasip odur ki,her birimiz kıtlık sona erinceye kadarEbu Talib'in bir çocuğunun terbiyesini kendi üzerimize alalım ve ona geçim hususunda yardımda bulunalım"dedi.Durmu Ebu Talib'e açtıklaında oda buna razı olunca Abbas,Cafer Tayyar'ı,Hz.Peygamber deAli'yi kendi yanlarına aldılar.Bu vesile ile Hz.Ali (KAV),Hz.Muhammed(SAV)'e daha peygamberlik müjdesi erişmeden,onun yanında onun emsalsiz ahlak ve fazilet ışığının terbiyesinde yetişti.Böylece Hak ile batılı ayırt edebilecek bir olgunluğa erişmiş oldu.Hz.Muhammed (SAV)'e peygamberlik görevi tebliğ edildikten sonra Hz.Ali'yi İslam'a davet edince hiç tereddüt etmeden Kelim-i Şehadet getirerek islamı kabul etti.Ancak Hz.Muhammed (SAV),Hz. Ali'yi geçici olarak yanında bulundurduğundan,Hz.Ali'ye bu konuda babasınında rizasını almasını söyleyerek onu Ebu Taib'e gönderdi.

Hz.Ali (KAV) tefekkür ederek yarı yoldan geri döndü ve Hz.Peygamber'e;

-"Ya Resulallah!düşündüm ki Cenabı Allah beni halk ederken babama sormadı,bende seni yaradana iman etmek için babama sormayı gereksiz buluyoru"diyerek imanının sağlamlığını ve kemalatının mükemmelliğini göstermiş oldu.

Hz.Fatımatüz Zehra'nın doğumu:

Hz.Peygamberin,Hz.Hatice-i Kübra'dan altı evladı dünya'ya gelmiştir.Bunllardan iki erkek,diğerleri kız idi.Erkekler,Kasım ve Abdullah,kızlar ise Zeynep,Rukiye,Ümmügülsüm ve en küçükleri Hz.Fatıma'dır.Fatıma-tüz Zehra,Hz.Muhammed(SAV)'e peygamberlik geldiği sıralarda,yani evlendikten 15 yıl sonra dünyaya geldi.

Hz.Hatice, Hz.Fatıma'ya hamile kaldığında, Peygamber Efendimiz:

-"Ey Hatice!Cebrail bana müjdeledi ki;karnının sedefinde bulunan,Şahlara layık inci bir kızdır ki adı Fatıma'dır.Onun nesli zamanlar uzadıkça uzayacak,kıyamete kadar devam edecek ve o,dünya gelinin gerdanına takılmış bir cevahir silsilesi olacaktır."buyurmuştur.(Ravza-tül Vaizin)

Rivayete göre;Hz.Fatıma'nın doğumu esnasında on kadar huri,ellerinde ibriklerle hazır bulundular,doğumdan sonra o ibrikten kevser suyu dökerekHz.Fatıma'yı yıkadılar.İpekli bezlere sarıp Hz.Hatice'ye teslim ettikten sonra gözden kayboldular.Doğumdan sonra Hz.Peygamber yanına gelerek ona Fatıma adını verdi.Künyesi Ümmü Muhammed,Lakabları;Raziye,Merziye,Meymune,Zekiye ve Zehra'dır.

Harise oğlu Zeyd'in müslüman olması:

Hz.Ali (KAV)'den sonra,peygamberimizin evlatlığı Zeyd bin Harise müslümanlığı kabul etti.Kudaa kabilesinden olan Zeyd,küçük yaşta esir edilerek köle olarak satılmıştı.Onu Hz.Hatice validemiz aldı,sonra da Hz.Muhammed (SAV) 'e hediye etti.Hz.Peygamber onu azad ederek ailesinin yanına dönmesine izin verdiysede,Zeyd Hz.Muhammed (SAV)'in yanında kalmayı tercih etti.Fahri Kainat Efendimiz de onu evlat edindi.Zeyd'in İslam'a girmesiyle inananların sayısı üçe ulaştı.Bunlar Hanei Saadetten idiler.

Hz.Ebubekir'in müslüman olması:

İslamiyetten önce de Hz.Muhammed (SAV)'in samimi bir dostu olan Hz.Ebubekir Sıddık, Mekkeliler arasında şeref ve mevkii yüksek,itibarlı bir kişi idi.Ticaretle uğraşır,Hz.Peygamberi sever ve sayardı.Bu sebeple Peygamberimiz ailesi dışında ilk olarak Hz.Ebubekir'i İlamiyete davet etti.O da tereddütssüz olarak İslamiyete girdi.Hz.Ebubekir o zamanlar 42 yaşlarında idi. Mekke'de geniş bir çevresi ve nüfusu olan Hz.Ebubekir'in vesilesi ve gayretile Mekke'nin ileri gelenlerinden Afvan oğlu Osman Avf oğlu Abdurrahman,Ebu Vakkas Oğlu Sad.Avvam oğlu Zübeyt ve Ubeydullah oğlu Talha müslüman oldular.

Bu ilk sekiz kişiden sonra sırasıyla müslüman olanlar şunlardır:Ebu Zer,Ebu Zübeyde bin Cerrah,Ebu Seleme bin Abdül Esed Muhzumi,Errkam bin Erkam,Osman bin Maz'un,Ubeyde bin Haris,Said bin Zeyd ve eşi Fatıma binti Ebu Vakkas,Abdullah bin Mes'ud,Mes'ud bin Rebia,Sulayt bin Amr,Abbas bin Ebu Rebia ve zevcesi Esma binti Seleme,Huneys bin Huzafe,Amr bin Rabia,Abdullah bin Cahş ve kardeşi Ebu Ahmed,Cafer bin Ebu Talib,eşi Esma binti Umeys,Bilal-i Habeşi,Süheyb bin Sinan Rumi,Ammar bin Yasir ile annesi Sümeyye.

Bu doğrultuda,güvenilir kişileri gizlice islama davet ve gizli ibadet dönemi üç yıl kadar devam etti.

İslamiyette ilk emrolunan ibadet namazdır. Namaz, vakit şekil ve farzları ile Miraç'da bahşedilmiştir. İslamiyette Miraç'dan önce de namaz kılındığı bilinmektedir.Bu konuda pek çok rivayet bulunmakla beraber,Kur'an-ın ışığında Müzemmil suresinin ilk ayetleri Kaf suresinin 39 ve 40.ayetlerinde bildirildiği gibi,güneşin doğuşundan ve batışından önce,birde geceleyin namaz kılındığı beyan edilmektedir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ