Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

24 Nisan 2024
15 Sevval 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İBRAHİM ALEYHİSSELAM


Nuh As.’ın vefatından 19-20 asır sonra, yani milattan 15-16 asır evvel, Allah’ın varlığını unutup putlara tapan insanlar yeniden çoğalmaya başladılar. Devrin hükümdarları kendilerini Tanrı olarak gösteriyorlardı. Bağdat’ın kuzeyinde yeni kurulan Babil şehrinde nemrudlar soyu hüküm sürüyordu. İbrahim As.’ın doğumundan önce tahta çıkan nemrud, katı yürekli tacı ve tahtı çok seven, zevkine düşkün bir hükümdardı.

Nemrud birgün rüyasında Güneşten büyük bir yıldızın parladığını gördü. Rüyasını yorumlayan kahinler nemruda; bir erkek çocuk dünyaya geleceğini ve onu tahtından düşüreceğini bildirdiler. Bunun üzerine nemrud bütün hamile kadınları ve doğan erkek çocukları öldürttü. Şehrin bütün erkeklerini de şehir dışına çıkarttı. Fakat Hikmet-i İlahi gereği nemrudun baş putcusu Azer, gizlice ailesi Enmitla ile buluştu ve ailesi İbrahim As.’a hamile kaldı. Enmitla, çocuğunu gizlice doğurdu ve yine gizlice bir mağaraya götürerek orada yaşayan Dedan adında yaşlı bir keşişe emanet etti. İbrahim As.’ı büyüten ve himaye eden keşiş, O’na sahip olduğu ilimleri de tahsil ettirdi. İbrahim As. Büyüyüp mağaradan çıktığı zaman, önce yıldız sonra ay ve daha sonra da güneşi görerek bunları Rabbi olarak düşündü. Fakat bunların hepsi batınca, ben batan şeyleri sevmem diyerek gönlünü yerleri ve gökleri yaratan ilahiyeye çevirdi. (En’am,75-79)

Daha sonra Hz. İbrahim annesi ve babasıyla Ur şehrine yerleşti. 30 yaşına geldiğinde peygamberlikle görevlendirildi. Amcasının oğlu Lut As.’da başlayarak babası, annesi ve bütün kavmini vahdaniyete davet etmeye başladı. Ancak kendisine inanlar oldukça azınlıktaydı. İbrahim As. Kavmine, taptıkları ğutların onlara hiçbir fayda vermeyeceğini ispatlamak için fırsat gözlemeye başladı. (Bakara,124 En’am,74 Zuhruf,26-27 A’la,16-19 Şuara,71-104 En’am,80-83 Ankebut,25-26)

Nihayet panayır günü herkes panayıra gidince, gizlice mabede girip bütün putları bir balta ile parçaladı. Yalnız en büyüğünü bıraktı ve baltayı da büyük putun boynuna astı. Halk oraya gelip olanları görünce İbrahim As.’ı sorguya çektiler. İbrahim As. onlara bu işi yapanın en büyük put olduğunu söyledi. Oradakiler onun böyle birşey yapmaya iktidarı olmadığını söyleyince İbrahim As. Onlara; -Bu kadarcık bir işi dahi yapamadığını bildiğiniz bir puttan ne medet bekliyorsunuz. Halbuki sizi ve sizin yaptıklarınızı (yani fiillerinizi) halk eden Allah’u Teala’dır. buyurdu. (Saffat,85-96 Enbiya,58-68)

İbrahim As.’a ve gösterdiği çeşitli delillere inanmayan halk O’nu nemrudun huzuruna getirdiler. İbrahim As. nemrudu da bir olan Allah’a iman etmeye davet etti. İbrahim As. nemruda benim Rab’bim hem diriltir, hem öldürür dediği vakit nemrud O’na ben de diriltir ve öldürürüm dedi. Hemen iki köle getirtip birini öldürttü birini de serbest bırakıp azad ederek dirilttiğini iddia etti. İbrahim As. da Allah güneşi doğudan çıkartıyor sen de onu batıdan çıkart deyince nemrud şaşırdı ve dili tutuldu. (Bakara,258) İbrahim As. ile başedemeyeceğini anlayan nemrud O’nu zindana attırdı ve ateşte yakılmasını emretti. Yüksek bir bina inşa ederek içini odun doldurup ateşe verdiler. İbrahim As.’ı da bir mancınığa koydular. Bu sırada meleklerin bir kısmı yağmurla ateşi söndürelim, bir kısmı da rüzgarla ateşi dağıtalım diye geldilerse de Hz. İbrahim hiçbirine iltifat etmedi. (Saffat,97-99) Sonra Cebrail As. Gelip; -Ya İbrahim ne istersen iste deyince İbrahim As. –Senden birşey istemem. Dedi. Cebrail As. –Allah’tan iste deyince İbrahim As. –Allah beni görüyor, ben daha ne isteyeyim dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala ateşe; -Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol buyurdu. (Enbiya,69 Envar’ül Aşıkın,Sayfa 70-71) böylece İbrahim As. ateşten kurtularak selamate erdi.

Bu mucize ile halkın önünde küçük düşen nemrud İbrahim As.’ın Allah’ından kurtulmak için Babil kulesini yaptırdı. Kuleye çıkarak Allah’ı vurmak için ok attı. Allah-u Teala nemrudun kulesini yerle bir etti. Halk korkudan birbirini anlamaz oldu. Bütün lisanlar o anda değişti. Her biri ayrı lisan konuşuyordu. Sonra Cenab-ı Hakk bunlara sinekleri musallat etti. (Al-i İmran,70)

Cenab-ı Hakk’ın emriyle İbrahim As. Ve Lut As. Kendilerine inananlarla birlikte orayı terk ederek, kendilerine vaad olunan yere doğru göç etmeye başladılar. (Ankebut,26) İbrahim As. o sıralar Sara validemizle evliydi.Uzun seneler çocukları olmadı.Bu arada yolları Mısır diyarına vardı.Sara'nın güzelliğini duyan Mısır Firavunu,onu kendisiyle eş olmayı teklif etmek için sarayına davet etti.Sara teklifini kabul etmeyince Firavun bu iffetli kadına Hacer isminde bir cariye hediye ederek onu geri gönderdi.İbrahim As.ve kavmi buradanda göçerek Şam'a doğru yollarına devam ettiler.Bu arada İbrahim As.'a bir çocuk veremediği için çok üzülen Sara cariyesi Hacer'i İbrahim As.'a nikahladı.Bir müddet sonra melekler İbrahim As.'a bir oğul müjdelediler.(Hicr,52-56)

İbrahim As. kavmi ile birlikte Şam yöresine yerleşti. Burada Hacer validemizden İsmail As. dünyaya geldi. Bir müddet sonra da çeşitli vesilelerle Hacer ile Sara'nın arası açıldı, artık bir arada geçinemez oldular. İbrahim As. Hacer ile İsmail As.'ı Hacer'in erkek kardeşi Halas'ın yanına yerleştirdi. Sonra da İsmail As.ile birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Cebrail As. da Hacer-ül Esved taşını getirdi ve Hac farizası için bütün iman edenleri tavafa davet etti. Onlar da Lebbeyk Allahümme (Ey Rabbimiz hulus ve iman ile davetini kabul ediyoruz.) diyerek bu davete uydular.

İbrahim As.'ın dininin temel unsurları şunlardır:

1-Mimber yapmak
2-Misvak kullanmak
3-Yıkanmak
4-Bedende muvcut kılları kesmek
5-Sünnet olmak
6-Tırnak kesmek
7-Mimberde hutbe okumak
8-Temiz giyinmek

Lut As.'ın kavmi helak olunacağı zaman İbrahim As.'a iki melek gelip, kendilerinin Lut As.kavmi için vazifeli olduklarını söyledikten sonra Sara'nın bir oğlu olacağını ve adının İshak olduğunu müjdelediler. Sara bu haberi duyunca güldü. Ben bunca yaşlanmışken nasıl bir oğlum olur deyince Cebrail As. Allah için bu zor bir iş değildir dedi. (Hud,69-73)

İbrahim As.'ın bundan sonraki yaşamı, İsmail As. ve İshak As. bahsinde zikredilecektir.

Birçok İslam alimleri İbrahim As.'a 10 suhufluk bir şeriat gönderildiği hakkında görüş birliğine varmışlardır.İnsan Bir Hazinedir
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
(Önce) en yakın akrabanı uyar.
(ŞUARÂ - 214)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ