27 Eylül 2023
12 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HZ. MUHAMMED (S.A.V)


“ Hakkında denildi sadr-ı levlâk
Levlâke vemâ halaktü'l-eflâk
Vasfın beyan edem ruh-ı zîbânın
Maksûd u murâd-ı künfekânsın. “(Hatayî)

Hz. Muhammed iki âlemin (dünya ve ahiret) şahıdır. Birçok güzelliklerin kaynağı olan Peygamberimiz, Allah tarafından kullara vasıtasız olarak öğretilen ilmin ve Allah'a ait sırlar anlamına gelen ilm-i ledünün de madenidir. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Kur'ân'da bu hakîkat "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” şeklinde ifade edilmektedir. (bkz. enbiya 107) Bu anlamda on sekiz bin âlemden yaratıldığı rivayet edilen kâinata da ferman eden sultan O’dur.

Hz. Muhammed aynı zamanda bütün evliyaların sultanıdır.

Hz. Muhammed, Cenâb-ı Hakk'ın zatına, sıfatlarına ve fiillerine mazhardır. O, Allah'ın bir tezahürüdür. Peygamberin yüzündeki nurun kaynağının Allah'tan gelen yansıma oluşu, peygamberin bir ayna gibi bunu yansıttığı görülür.

Allah-u Teâlâ Ehadiyet mertebesinde bir gizli hazine iken; rahmetinin cemâlini, kudretinin kemâlini, azamet ve celâlini, sanatının inceliğini ve hikmetinin sırlarını duyurmayı irade buyurdu. Bu iradesini yerleştirmek için de ruhlar ve cisimler âlemini, dilediği şekil ve nizam üzere halk etti.

“Nur üstüne nurdur.” (Nûr, 35)

Yani Allah-u Teâlâ kendi nurundan Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin nurunu yarattı. Peygamber Aleyhimüsselâm Hazerâtının hepsini de Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin nurundan yaratmıştır. Onlardaki nur, Resulullah Aleyhisselâm’ın nuru idi.

Peygamberlik kapısı kapandıktan sonra da o nur, “Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” Hadis-i Şerif’i mucibince vârislerine sirayet etmeye başladı. Kıyamete kadar gelecek olan onun vârisleri de o nuru taşıyorlar. (Buhârî) Kur’an-ı Kerim’deki “Biliniz ki Resulullah aranızdadır.” her asra hitap etmektedir. (Hucurat: 7) Allah u Teâlâ kendi ruhundan ona ruh verdi ve o ruhtan bütün ruhları yarattı. O ruhtan bütün âlemlere hayat veriyor. O, ebul-ervah’tır, bütün ruhların babasıdır.

“Ey insan!” hitabının muhatabı, Muhammed Aleyhisselâm’dır. (Yâsin, 1) İnsan-ı Kâmil, hülâsa-i insan O'dur. Allah u Teâlâ O'na kendi lütf u kereminin bir nişanesi olarak “Yâsin! Ey insan!” diye buyurdu.

“Biz, insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Âyet-i Kerimesi’nde en güzel bir biçimde yaratıldığı buyrulmaktadır. (Tin, 4)“Asluhu nûr cismuhu âdem, Velekad kerremnâ benî âdem.” Aslı nurdur, görünüşü beşerdir. Öyle bir benî âdem ki “Biz Âdemoğlunu mükerrem kıldık.” (İsrâ, 70). O bütün mevcudatın çekirdeği ve mayasıdır. Hakikatın özüdür, her şey O'ndan yaratılmıştır. Bu sebeple Sebeb-i mevcudat olmuş oluyor.

Tasavvuf geleneğinde, özellikle de vahdet-i vücûd anlayışında, insanın daha çok birinci sırada zikredilen özellikleri öne çıkarılarak bir insan-ı kâmil anlayışı geliştirilmiştir. Allah, kendi isim ve sıfatlarının hepsini kuşatan bir suret vücuda getirmiştir. İnsan-ı kâmil, Allah’ın bütün isimlerini bilen tek varlıktır. İnsan-ı kâmil, maddi ve manevi bütün kemal mertebelerini kapsamaktadır.

Ruhani, cismânî, aklî, duyulur (hissi) ve hayali tüm âlemler insan-ı kâmilde dürülmüştür. İnsan-ı Kamil bu âlemlerin unsurlarını kendisinde barındırmaktadır. Zira insan suret yönünde küçük âlem olmakla beraber, mana yönünde büyük âlemdir. Nitekim Hz. Ali, bu hususta şöyle demiştir: “Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, hâlbuki âlem-i ekber sensin ve o sende gizlidir.”

İnsan-ı kâmil, mutlak anlamda “birdir” ve o da Hz. Muhammed’dir (s.a.v). Henüz Âdem balçık halinde iken peygamber olan Muhammed’dir. Yani Hakikat-i Muhammediyye’dir. O'nun yolundan giden veliler ise Hz. Muhammed’in vekilleri olmaları hasebiyle insan-ı kâmil olarak adlandırılırlar.SAFİYE TURAN
İstanbul, 11.12.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ