Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI OLAYLARI


Hz.Hasan'ın dünyaya gelişi :

Hz.İmam Hasan R.A.hicertin üçüncü yılı Ramazanı Şerif'in ortalarında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi.Hz.peygamber bunu işitince Hz.Fatıma'nın evine gelerek,İmam'ı Hasan'ın kulağına ezan okudu ve Hz.Ali'de sordu.

-”Bu çocuğa ne ad koydun?”

Murteza şu cevabı verdi.

-”Ya Resulullah,evladıma isim vermekte senden önce davranamam ama hatırıma gelir ki müsaade olursa,Harb veyahut Hamza adını vereyim.”

Hazret buyurdu ki:

-”Allah'ın hükmü her hükümden evveldir.”

Bunun üzerine Cebrail As.inip:

-”Ya Resulullah,Hz.Hak sana selam eder.Buyurur ki Ali sana,Musa'ya nisbetle Harun derecesindedir.Onun oğluna Harun oğlunun adını ver.”

Hz.Peygamber buyurdu ki:

-”Onun adı nedir?”

Cebrail:

-”Şeper'dir.Şeper süryani dilinde Hasan demektir.”

Bu hüküm gereğince onun adını Hasan koydular.Künyesi Ebu Muhammed,Lakapları Tayyib,Tahir,Naki,Seyyid,Veli ve Tevfik'dir.Faziletleri sayısızdır.Cennet gençlerinin seyyitliği imam Hasan ve Hüseyin'e verilmiştir.

Hz.Muhammed (SAV) buyurmuştur ki:

-”Suretim ve rif'atim İmam'ı Hasan'a,sehavet ve şecaatim İmam'ı Hüseyin'e nasib oldu.”

Hz.Hasan 12 İmamdan biridir ve Hz.Ali KAV'den sonra ikinci imamdır.

Ömrünün sonlarına doğru kendisine defalarca zehir verdilerse de tesir etmedi.Nihayet Yezid'in kışkırtmalarıyla Cade ismindeki vefasız eşi ona zehir verdi.Bu zehrin tesiriyle Sefer ayının 29.gecesi hicretin 50.yılında beka alemine intikal eyledi.

Yine Hicretin üçüncü yılında Peygamberimiz,Bedir harbinde dul kalmış olan Hz.Ömer'in kızı Hafza validemizi nikahına aldı.

Kendi kızı Ümmügülsüm'ü de Hz.Osman'a nikahladı.

Yine aynı yıl dul kalmış olan Abdullah İbni Cahş'ın zevcesi Zeyne binti Huzeymeyi zevceliğe almış,fakat iki ay sonra vefat etmiştir.

Mirasa ait hükümler bu yılda nazil olmuştur.(Nisa,7-12-19-176-33 Enfal,72-75,Bakara,180-182-233-240 Maide,106-108)

Yine bu yılda müslümanların müşrik kadınlarla evlenmeleri yasaklanmıştır.(Bakara,21)İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ