06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI OLAYLARI


Reci Olayı:

Lihan kabilesinin komşularından olan Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Resulullah’a başvurarak kabilelerine müslümanlığı ve Kur’an-ı Kerim’i öğretecek mürşidler istediler. Resulullah (SAV) onlarla birlikte, Sabi oğlu Asım başkanlığında, bir rivayete göre altı, diğer bir rivayete göre de on kişilik bir heyet gönderdi. Bunlar Raci denilen yere vardıklarında yanlarındaki müslümanları müşrik olan Lihanlılara teslim ettiler. Müşrikler de Zeyd ve Hubeyb hariç diğer müslümanları şehid ettiler. Onları ise Mekke’ye götürüp müşriklere sattılar. Müşrikler de onları Bedir’de ölenlere bedel tutarak sehit ettiler.

Bi’r-i Maune (Maune kuyusu) olayı: Kilab kabilesinden Ebu Bera, Medine’ye gelerek Peygamberimizden kabilesinin müslüman olması için kendilerine din öğreticisi gönderilmesini istedi. Cenab-ı Resulullah Neciblilere (Kitap) güvenmediğini söyleyince Ebu Bera onları Necid’de himayesine alacağını belirterek teminat verdi. Bunun üzerine Resulu Ekrem, Ashab-ı Suffe’den bir rivayete göre kırk, bir rivayete göre yetmiş kişiyi Ebu Bera ile Necid’e gönderdi.Onlar Maune kuyusu denilen yere geldiklerinde içlerinden birini, Peygamberin mektubunu sunmak üzere Ebu Beran'ın kardeşinin oğlu Tufeyl oğlu Amir'egönderdiler.Amir mektubu okumadan onu öldürttü.Etrafındaki kabilelerden adam toplayarak Ebu Bera'nın sözüne rağmen Maune'de bulunan mürşitleri şehid ettiler:içlerinden yalnız birisi sağ olarak kurtuldu.

Beni Nadr gazası:Kuba yakınlarında yaşayan Nadr oğulları yahudileri,Uhud'dan sonra müslümanlarla yaptıkları andlaşmalara uymaz oldular ve her vesile ile müslümanları rahatsız etmeye başladılar,hatta Peygamberimize bir suikast bile hazırladılar.Bunun üzerine Hz.Peygamber ,Muhammed Bin Mesleme'yi onlara göndererek on gün içinde orayı terk edip başka yerlere gitmelerini emretti.Yahudiler antlaşmalara uymadıkları için suçlu olduklarından buna razı oldular.Ancak daha sonra münafıkların yardım teklifleri üzerine yine sözlerinden döndüler.Memleketlerinden çıkmamaya karar verdiler.Bunun üzerine müslümanlar onların kalelerini muhasara ettiler.Daha önce yardım teklif eden münafıkların hiçbirisi yrdım etmeyince bu defa yahudiler teslim olmak zorunda kaldılar.Silahlarından hariç mallarını alarak gitmelerine müsaade edildi.Nadr oğullarından kalan araziyi Hz.Peygamber muhacirlere taksim etti.Ensardan da fakir olan iki kişiye pay verildi.Diğerleri muhtaç olmadıkları için pay almadılar.(Haşr,2-16)

Hz.Hüseyin'in doğumu: Hz.Ali Murteza oğlu Hz.Hüseyin On iki imamdan üçüncü imam olup,hicretin 4.yılı Şaban ayının 5.salı günü Medine'de doğmuştur.Künyesi Ebu Abdullah ve mübarek lakabları Zeki;Şehid,Mazlum ve Sıbt'dır.Hz.Hüzeyin'in doğum müjdesi gelince Hz.Resul Hz.Fatıma'nın evine geldi.Ebe Amişe kızı Esma çocuğu Hazretin huzuruna getirdiğinde Resulullah Ali Bin Ebu Talib'e:

-Ya Ali bu mesud çocuğa ne isim verirsin,dedi.

Murteza:

-Ya Resulullah,haşa ki ben bu işte senden önce hareket edeyim.Sen ne dilersen o olsun ama düşünürüm ki sizinle görüşüp adını harb veya Cafer koyayım.

Hz.Resul:

-Ben de bu işte Hz.Vacib-ül Vücud'dan önce hareket edemem,buyurdu.

Bu sırada Cebrail As.inip selam verdi ve dedi ki:

 Ya resulullah bu çocuğa Harun Peygamber oğlunun adına uygun olarak Şibbir (Hüseyin) adını veresin.

Bu emir üzerine mübarek adını Hüseyin koydular.

Şevahid-ün Nübevve'de yazılıdır ki,şehit Hüseyin'in göğsünden ayağının ayasına kadar ve Hasan'ın başından göğsüne kadar olan kısmı Hz.Peygamberi andırdı.

Sünen-i Tirmizi'de şunlar yazılıdır:

Hazreti Resul:

-Ben Hüseyin'denim ve Hüseyin bendendir.Hak Teala,Hüseyin'i seveni sevsin, buyurmuştur.

Ebu Talib'in eşi ve Hz.Ali kav'nin validesi Esed kızı Fatıma bu yılda vefat etmiştir.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ