Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

19 Mayıs 2024
11 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HER CUMA YENİ BİR BAŞLANGIÇ


Cem kökünden türetilmiş toplamak, bir araya getirmek anlamındaki cum'a; aynı zamanda Kur’an-ı Kerim'in 62. suresinin de adıdır. İslam dininde cuma; haftalık ibadet günü olarak seçilmiş ve bugünün bir bayram olduğu hadislerde belirtilmiştir.

Yaratılış, Hz.Âdem ile cuma günü başlamıştır. Hz. Âdem’in tövbesi cuma günü kabul edilmiş, Hz. Âdem yine cuma günü cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmiştir. Bütün oluşumların insanda başlayıp insanda son bulması, Allah'tan başka bir varlığın olmadığının ispatıdır.

Yaratılan ruhanîilk unsura akl-ı evvel, nur-u Muhammedî denilmiştir. İnsan olan bu madde, cevher olarak tanımlanmış ve bir yolculuğa çıkarılmıştır. Yaratılışın amacı; Allah'ın kendisini, mahlûkatı ile tanıtmasıdır. Varlık, Allah'ın tanınmasını sağlarken mahlûkat içinde akıllı ve şuurlu olarak yaratılan insanın da görevi Allah’ı tanımaktır. “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Bkz. Duhan, 38)

Yaratılış gayesi içerisinde var olan insan saadet-i ebediyeye, iman ve amel bütünlüğü içerisinde ulaşacaktır. 'O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır.' (Bkz. Mülk, 2)

İman ile amel, birbirinden ayrılmaz iki parçadır. İman manevi enerji olup amel onun ortaya koyduğu iştir. ' İman edip salih amel üzere bir hayat yaşayanları cennetle müjdele.' diye buyrulmaktadır.(Bkz. Bakara, 25)

İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran ve onu çepeçevre sararak koruyan salih amellerdir. Allah-u Teâla,cuma gününü insanların bir araya gelerek salih amelde bulunmalarına vesile kılmıştır. Cuma, ümmet-i Muhammed’in toplanıp yeniden oluşum içerisine girdiği günlerin efendisidir.

Resul-i Ekrem şöyle buyurmuşlardır:'Bir gün Cibril bana geldi. Elinde beyaz bir ayna vardı. Aynanın ortasında da siyah bir nokta.'

_ Ey Cibril bu nedir? diye sordum.

Cibril:

'Bu Cuma'dır. Sana ve senden sonraki ümmetine bir bayram olsun diye Rabbin gönderdi. O gün sizler için birçok hayır vardır. Bir kimse o gün Rabbine dua etse ve bir şey istese, eğer onun kısmetinde varsa verilir. Kısmetinde yoksada istediğinden daha hayırlısı ve büyüğü kendisine verilmek üzere kıyamete saklanır. Yahut o kimse kendisine yazılmış bir şerden korunmak için dua ederse Allah onu daha büyüklerinden de korur.' dedi.

Ben:

'Peki, bu siyah nokta neyin nesidir?' diye sordum.

Cibril:

'Kıyamet Cuma günü kopacaktır, bu onun işaretidir. Cuma bizim katımızda günlerin efendisidir. Biz onu ahirette “yevmü’lmezit” diye çağırırız.' dedi. Cuma Günü’nün en kutsal unsuru, “Cuma Namazı”dır. İlk Cuma Namazı, hicret esnasında Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır. Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekât Cuma Namazı kılmak farz-ı ayndır. Cumanın kulluk cihetiyle en mühim sırrı da müminlerin kalplerini birleştirmesi ve dillerini bir kelimede cem etmesidir.

Cem; bilinç seviyesinde, varlıkta Hakk’tan gayri bir şey olmadığı müşahede etmektir. 'Sizi bir tek candan yaratan, sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi anlayan bir toplum için apaçık beyan ettik. ' (Bkz. Enam, 98 )

Cuma fakirlerin haccı, müminlerin bayramıdır. Hac ve bayramda bütün gönüllerin bir olduğu ve öğle vakti cismin gölgesinin cisimde yok olduğu gibi Cuma vakti de halk esması, Hak kavramında kaybolur. Âlem,bu günde hayat sırrına mazhar olarak insanın yaratılmasıyla tekâmül ederek son mertebe-i cemiyetine, tamamlanma safhasına ermiştir.

Cuma günü, hayatın zuhur-î devridir. Cuma vakti ise İslam-ı arş-ı Rahman altında fazl ve rahmet-i İlahiyye’den saadete ermek için bir lütuf ve tezahür günüdür. Zaman, dairevî hareket ettiğinden bizler de her daim tavaf halindeyiz.

Mümin insanlarla buluşma günü, af ve ihsan günü, hilkatte bütünleşme vakti olan Cuma, bizi El Câm-i olan Rabbimiz ve Câmi olan Efendimizin arkasında camide toplamaktır. İcabet saatinin bulunduğu, duaların kabul edildiği bu mübarek günde tüm dost ve kardeşlerimizin dualarının kabul edilmesini Rabbimizden dileriz.

Mevlâm cümlemizi sevgisinde sadık, ikrarında kararlı vesalih amel işleyen kullarından eylesin.

CUMASI AŞK OLANIN, AŞKI BAKİ OLSUN!..SAFİYE TURAN
İstanbul, 01.02.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
(BAKARA- 153)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ