Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Temmuz 2024
8 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Kütüb-i Sitte (Hadis-i Şerifler)


 • Fatiha Suresi
 • Bakara Suresi
 • Al-i İmran Suresi
 • Nisa Suresi
 • Maide Suresi
 • En'am Suresi
 • A'raf Suresi
 • Enfal Suresi
 • Beraet (Tevbe) Suresi
 • Yunus Suresi
 • Hud (as) Suresi
 • Yusuf Suresi
 • Ra'd Suresi
 • İbrahim Suresi
 • Hicr Suresi
 • Nahl Suresi
 • Benu İsrail Suresi
 • Kehf Suresi
 • Meryem (a.s.) Suresi
 • Hacc Suresi
 • Mu'minun Suresi
 • Nur Suresi
 • Furkan Suresi
 • Şuara Suresi
 • Neml Suresi
 • Kasas Suresi
 • Ankebut Suresi
 • Rum Suresi
 • Lokman Suresi
 • Secde Suresi
 • Ahzab Suresi
 • Sebe Suresi
 • Fatır Suresi
 • Ya-sin Suresi
 • Saffat Suresi
 • Sad Suresi
 • Zümer Suresi
 • Mü'min Suresi
 • Fussilet Suresi
 • Şura (Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf) Suresi
 • Zuhruf Suresi
 • Duhan Suresi
 • Ahkaf Suresi
 • Fetih Suresi
 • Hucurat Suresi
 • Kaf Suresi
 • Zariyat Suresi
 • Tur Suresi
 • Necm Suresi
 • Kamer Suresi
 • Rahman Suresi
 • Vakıa Suresi
 • Hadid Suresi
 • Mücadele Suresi
 • Haşr Suresi
 • Mumtahine Suresi
 • Saff Suresi
 • Cum'a Suresi
 • Münafikun Suresi
 • Tegabün Suresi
 • Talak Suresi
 • Tahrim Suresi
 • Mülk Suresi
 • Nun (Kalem) Suresi
 • Nuh Suresi
 • Cin Suresi
 • Müzemmil Suresi
 • Müddessir Suresi
 • Kıyamet Suresi
 • Mürselat Suresi
 • Amme Suresi
 • Abese Suresi
 • Tekvir Suresi
 • Mutaffifin Suresi
 • İnşikak Suresi
 • Büruc Suresi
 • A'la Suresi
 • Fecr Suresi
 • Şems Suresi
 • Duha Suresi
 • İkra' (Alak) Suresi
 • Kadr Suresi
 • Zilzal Suresi
 • Tekasür Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Nasr Suresi
 • İhlas Suresi
 • Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri
 • Tüm Hadis-i Şerifler

 • 
  Derneğimiz
  Mekke Canlı Yayın
  Medine Canlı Yayın
  Eserlerimiz
  İlahiler
  Sure ve Namaz
  Namaz Kılmayı Öğreniyorum
  Tecvid Dersleri
  SON EKLENENLER
  GÜNÜN AYETİ
  Ve derler ki: "Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!"
  (MÜLK-10)
  ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
  NAMAZ VAKİTLERİ