Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Kütüb-i Sitte (Hadis-i Şerifler)


 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İbrahim (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Musa (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Yunus (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Davud (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Süleyman (as
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Eyyub (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İsa (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Hızır (as)
 • Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Tahyirin Nehyi
 • Resulullah (sav)'ın Fazilet Ve Menkıbeleri
 • Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
 • Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ebu Bek
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ömer (r
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Osman (
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ali (ra
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Talha İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zübeyr İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sa'd İbnu E
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Said İbnu Z
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdurrahman
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Ubeyde
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abbas İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cafer İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Hu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zeyd İbnu H
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ammar İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İb
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Zerr El
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Huzeyfe İbn
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sa'd İbnu M
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İb
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İb
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İb
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Bilal İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ubey İbnu K
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Talha E
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Musa El
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İb
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cerir İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cabir İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Enes İbnu M
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Bera İbnu M
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sabit İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Adiyy İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Hüreyre
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cüleybib (r
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Harise İbnu
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Halid İbnu'
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Amr İbnu'l-
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Sufyan
 • Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Muaviye (ra
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Hatice Bintu Huvey
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Fatıma (ra)
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Aişe (ra)
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Safiyye Bintu Huye
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Sevde Bintu Zeme'a
 • Kadın Sahabilerin Faziletleri - Ümmü Eymen (ra)
 • Ehl-i Beyt'in Fazileti
 • Ensarın Fazileti
 • Bedir; Akabe Ve Bey'atu'r-Rıdvan'a Katılanların Fa
 • İslam Ümmetinin Fazileti
 • Kureyş'in Fazileti
 • Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti
 • Arapların Fazileti
 • Acem Ve Rum'un Fazileti
 • Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Üveys
 • Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Necaşi
 • Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Zeyd İ
 • Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Ebu Ta
 • Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Malik
 • Bazı Zamanların Fazileti - Bayram
 • Bazı Zamanların Fazileti - Zilhicce'de 10 Gün
 • Bazı Zamanların Fazileti - Arefe Günü
 • Bazı Zamanların Fazileti - Nısf-u Şaban
 • Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü
 • Bazı Zamanların Fazileti - Muharrem
 • Mekkenin Fazileti
 • Medine'nin Fazileti
 • Yeryüzünde Faziletli Yerler
 • Hususi Salavatların Fazileti
 • Hastayı Ziyaretin Fazileti
 • Fazileti Belirtilen Amel Ve Sözler
 • Hastalık Ve Musibetlerin Faziletleri
 • Çocuk Ölümü
 • Ölüm Ve Allah'a Kavuşma Sevgisi
 • Tüm Hadis-i Şerifler

 • 
  Derneğimiz
  Mekke Canlı Yayın
  Medine Canlı Yayın
  Eserlerimiz
  İlahiler
  Sure ve Namaz
  Namaz Kılmayı Öğreniyorum
  Tecvid Dersleri
  SON EKLENENLER
  GÜNÜN AYETİ
  De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
  (Bkz. Şura, 23)
  ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
  NAMAZ VAKİTLERİ