23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Kütüb-i Sitte (Hadis-i Şerifler)


 • İMAN VE İSLAM HAKKINDA
 • İHYA'UL MEVAT BÖLÜMÜ
 • İLA BÖLÜMÜ
 • İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ
 • KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM
 • EMEL VE ECEL BÖLÜMÜ
 • BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ
 • BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ
 • TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA
 • TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
 • KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ
 • KUR'AN'IN TERTİBİ BÖLÜMÜ
 • TEVBE İLE İLGİLİ BÖLÜM
 • RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ
 • İFLAS BÖLÜMÜ
 • ÖLÜMÜ TEMENNİ BÖLÜMÜ
 • TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ
 • CİHAD BÖLÜMÜ
 • CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ
 • HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
 • HUDUD BÖLÜMÜ
 • HİDANE BÖLÜMÜ
 • HASEDLE İLGİLİ BÖLÜM
 • HIRS BÖLÜMÜ
 • HAYA BÖLÜMÜ
 • HULK (HUY) BÖLÜMÜ
 • KORKU BÖLÜMÜ
 • ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
 • HİLAFET VE İMAMETLE İLGİLİ BÖLÜM
 • HUL' BÖLÜMÜ
 • DUA BÖLÜMÜ
 • DİYET BÖLÜMÜ
 • BORÇ VE ÖDEME ADABI BÖLÜMÜ
 • KİTABU'Z ZİKR
 • ZEBAİH (KESİMLER) BÖLÜMÜ
 • DÜNYANIN VE BAZI YERLERİNİN ZEMMEDİLMESİ BÖLÜMÜ
 • RAHMET BÖLÜMÜ
 • RIFK BÖLÜMÜ
 • REHİN BÖLÜMÜ
 • RİYA BÖLÜMÜ
 • ZEKAT BÖLÜMÜ
 • ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ
 • ZİNET BÖLÜMÜ
 • SEHAVET VE KEREM BÖLÜMÜ
 • SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ
 • MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ
 • SUAL BÖLÜMÜ
 • SİHİR VE KEHANETLE İLGİLİ BÖLÜM
 • İÇECEKLER BÖLÜMÜ
 • ŞİRKET BÖLÜMÜ
 • ŞİİR BÖLÜMÜ
 • NAMAZ BÖLÜMÜ
 • ORUÇ BÖLÜMÜ
 • SABIR BÖLÜMÜ
 • SIDK (DOĞRULUK) BÖLÜMÜ
 • SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ
 • SILA-İ RAHM BÖLÜMÜ
 • SOHBET BÖLÜMÜ
 • MEHİR BÖLÜMÜ
 • AV BÖLÜMÜ
 • ALLAH'IN SIFATLARI BÖLÜMÜ
 • MİSAFİRLİK (ZİYAFET) BÖLÜMÜ
 • TAHARET BÖLÜMÜ
 • YİYECEKLER BÖLÜMÜ
 • TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ
 • UĞURSUZLUK VE FAL BÖLÜMÜ
 • ZIHAR BÖLÜMÜ
 • İLİM BÖLÜMÜ
 • AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ
 • AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE
 • İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ
 • ARİYET BÖLÜMÜ
 • UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ
 • GAZVELER BÖLÜMÜ
 • KISKANÇLIK BÖLÜMÜ
 • GADAB (ÖFKE) BÖLÜMÜ
 • GASB BÖLÜMÜ
 • GIYBET VE NEMİME BÖLÜMÜ
 • MUSİKİ VE EĞLENCE BÖLÜMÜ
 • GADR (VEFASIZLIK) BÖLÜMÜ
 • FEZAİL BÖLÜMÜ
 • FERAİZ BÖLÜMÜ
 • FİTNELER HEVALAR VE İHTİLAFLAR BÖLÜMÜ
 • KADER BÖLÜMÜ
 • KANAAT BÖLÜMÜ
 • KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ
 • KATL BÖLÜMÜ
 • KISAS BÖLÜMÜ
 • KASAME BÖLÜMÜ
 • MUDAREBE BÖLÜMÜ
 • KISSALAR BÖLÜMÜ
 • KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ
 • KESB (KAZANÇ) BÖLÜMÜ
 • YALAN BÖLÜMÜ
 • KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ
 • KEBAİR BÖLÜMÜ
 • LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ
 • LUKATA (BULUNTULAR) BÖLÜMÜ
 • LİAN BÖLÜMÜ
 • LAKİT BÖLÜMÜ
 • OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ
 • LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ
 • MEV'İZELER BÖLÜMÜ
 • MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ
 • MEDH BÖLÜMÜ
 • MİZAH VE ŞAKALAŞMA BÖLÜMÜ
 • ÖLÜM BÖLÜMÜ
 • MESCİDLER BÖLÜMÜ
 • PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ
 • NİKAH BÖLÜMÜ
 • NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ
 • NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ
 • NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ
 • UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ
 • NİFAK BÖLÜMÜ
 • YILDIZLAR BÖLÜMÜ
 • HİCRETLER BÖLÜMÜ
 • HEDYE BÖLÜMÜ
 • HİBE BÖLÜMÜ
 • VASİYET BÖLÜMÜ
 • VAAD BÖLÜMÜ
 • VEKALET BÖLÜMÜ
 • VAKIF BÖLÜMÜ
 • YEMİN BÖLÜMÜ
 • İLAVELER BÖLÜMÜ
 • NEFSİN AFETLERİNE TEMAS EDEN HADİSLER
 • MUHTELİF NEV'E GİREN HADİSLER
 • Tüm Hadis-i Şerifler

 • 
  Derneğimiz
  Mekke Canlı Yayın
  Medine Canlı Yayın
  Eserlerimiz
  İlahiler
  Sure ve Namaz
  Namaz Kılmayı Öğreniyorum
  Tecvid Dersleri
  SON EKLENENLER
  GÜNÜN AYETİ
  İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
  (ASR,3)
  ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
  NAMAZ VAKİTLERİ