23 Eylül 2023
8 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


AMAÇ; RABBİMİZE DOST OLMAK


Değerli gönül dostu kardeşlerim! Bu aleme geliş amacının arifi olan bir kimsenin, diğer bir gayesi de Rabbine kul olmak, Rabbine dost olmaktır. Rabbine dost olmayan -olamayan- bir kimse, henüz kendini tanımamış olarak fehmedilmelidir. Bütün gayemiz; alt paragrafta arz ettiğimiz ayet-i kerimeye uygun bir hal üzere olmaktır. Bakın ayeti kerime ne buyuruyor?

Allah (cc.) Yunus Suresi Ayet-62 ve 64’te “Bilesiniz ki, Allahʼın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.” diye buyuruyor.

Bu fena aleminde Hakkʼa vuslat edebilmenin tek reçetesi ve çaresi “ölmeden evvel ölmek” sırrına arif olmaktır. Bu nedenle de nefsani arzulardan kurtulup Cenab-ı Hakkʼa tam bir teslimiyetle ram olmak gerekir. Rabbimin yap dediklerini yapmak ve yapma dediklerinden de uzak durarak yani ilahi emirlere canı gönülden boyun eğerek tam bir teslimiyetle, aşkla, şevkle kulluğun gerekliliklerini yerine getirmek icap eder. Bu gereklilik hali yerine getirildiğinde Halilullah mertebesine ulaşamamak gibi bir kaygı yoktur.

Kendimize nisbet ettiğimiz ef’ali, sıfatları ve varlığı faile isnat edelim ki Rabbimize dost olma yolunda bir adım atmış olalım. “Biz bu dünyada Hakk’ı göremiyorsak bu alemde de amayız, ahir alemde de amayız.” diye buyuruyor Allah (cc.) ( Bkz. İsra-72). “Hakk’ı bilmeyenin, Hakk’ı tanımayanın kulluğu her daim zannidir.” diye buyuruyor Efendim Hazretleri.

Değerli dostlar; Cenab-ı Hakk’a dost olmak; sevgiyledir, muhabbetledir, ünsiyetledir, adanmışlıkladır, samimiyetledir, tevhid iledir. İnsan; Allah (cc.)’a , Resulullah’a ve ehlibeyte canını feda edecek kadar gönül vermeli ve kendini adamalı ki Rabbine dost olabilsin.

Cenab-ı Hak; biz kullarını, yüce Zatʼına kulluk etmemiz için halk etti ve gönüllerimizi, nazargah-ı ilahisi kıldı. Gönüllerimizi iman nuru ile yıkayıp yüce bir mekan eyledi. Bu bağlamda; Allah (cc.) bizi, fani muhabbetlerin harman yeri olsun diye yaratmadı. Hele de nefsani ihtirasların ve arzuların bir mezbereliği olsun diye hiç yaratmadı. Bilakis gönül tahtını, yalnızca Zat-ı İlahiʼsine tahsis etmemiz için yarattı. Gönüllerimizi, cemali ilahisinin tecelli edeceği; mücella, pak ve berrak bir ayna olması için halk etti ve bu nedenle de kullarıyla “dost” olmayı murad etti. Allah (cc.) Kutsi Hadislerinde “Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliği diledim, arzuladım, sevdim ve bunun üzerine yaratılmışları yarattım.” diye buyurmaktadır.

 

Devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
Altınoluk, 25 Aralık 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ