Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Haziran 2024
15 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


BİR BEN, BİR DE SEN


Alemde Hakk'ın varlığından başka varlık olmadığına iman eden bir salik, bütün varlıkların Hakk’ın varlığı olduğunu ve bütün varlıkların Cenab-ı Hakk’ın mazharı olduğunu bilmelidir. Hatta zamanı geldiğinde, bizatihi kendisidir de diyebiliriz, Hallacı Mansur Hazretleri gibi.

Tasavvufta “SEN ve BEN” düşüncesi ikiliğe sebep olabilir. Kişi vahdet deryasında, kesrette ve vahdette yol aldığı sürece sen-ben yok olur, sadece görünen Hak olur. İkilik; Allah (cc.)’ın varlığına karşılık¸ insanın varlık davasına kalkışmasıdır. Varlık birdir, o da Hakk'ın varlığıdır. Vahdette ikilik düşüncesi söz konusu olamaz.

Değerli dostlar; aslında ENE yani BEN sözcüğü, Allah (cc.) tarafından bize verilmiş bir lütuf olarak da değerlendirilebilir. Çünkü ENANİYET ile bir insan Firavunlaşacağı gibi, gönlünün sesini dinleyen bir aşık da Hakk'ı görecek ve O'nunla hemhal olacaktır. O zaman anlayacaktır ki BENİM dediklerimin bir tamamı onunmuş meğer. Allah (cc.) dervişin gönlünde zuhur ve tecelli ettiği zaman, her şey birer ayna olarak telakki eder. Mutasavvıflara göre cemadatlar, nebatadlar, hayvanatlar ve insanlar; Hakk'ın isim ve sıfatlarını aksettiren birer aynadırlar. Bu cümleyi tefekkürlerinize sunarım!..

Genelde insandaki benlik iddiasına dünyevi makam, mevkii, mal-mülk ve diğer imkanlar sebep olur. Ne var ki şeytan, kişiyi maneviyat yolunda Rabbinin arzu ettiği doğrultuda istikamet üzere iken başka bir yoldan dolanarak istikametinden saptırır. Bu tecelliyatları mutlak surette her ihvan yaşar. Bundan anlamamız gereken şu olmalıdır: bir kul, nefsinin heva, heves ve ihtiraslarını bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettirdiği zaman Hakkʼa ram olur, ilahi ahlak ile ahlaklanır. Cenab-ı Hakkʼın dostu olur, nice nehirlerin ummanda kaybolduğu gibi.

Bu hale ulaşan müʼminlerin görüşleri, duyuşları, düşünüşleri ve ifadeleri hep ilahi nurun cereyanı haline gelir. Onlar adeta berrak bir ayna misali, Hakkʼın cemali sıfatlarının tecelligahı durumundadırlar. Yine onlar, sadece Cenab-ı Hakkʼın muradına muvafık hal ve davranışlar sergilemeye başlarlar. Onlar artık her şeye Rahmani bir nazarla bakarlar.

Sonuç olarak; “Fenafillah”a ererek Hakkʼın dostluğuna nail olan bu müʼminlere dair, hadis-i kudside şöyle buyrulur: “Her kim Ben’im veli bir kuluma düşmanlık ederse Ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum, Bana en çok kendisine emrettiğim farzları ifa ederek yaklaşır. Farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder; nihayet Ben onu severim. Kulumu sevince de Ben, adeta onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Ben’den ne isterse mutlaka veririm, Bana sığınırsa onu korurum.” diye buyurmaktadır.

Rabbim bizleri benliğinin esaretinde bırakmayıp hakikati asliyesine vuslat edenlerden eylesin.

Rabbim cümle ihvan kardeşlerimden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Altınoluk, 20 Kasım 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.
(KAF - 16 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ