06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ANCAK MÜ’MİN KULUMUN GÖNLÜNE SIĞARIM


Cenab-ı Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de “Ancak mümin kulumun gönlüne sığarım.” diye buyuruyor. Değerli dostlar, Kur’an’da fuad, ef’ide, sadr ve lüb olarak kişinin o anki halet-i ruhiyesine göre farklı isimler alsa da günümüz Türkçesinde tüm bu kelimelerin karşılığı “gönül”dür.

Tasavvuf meclislerinde (dergahlarda) bu konuyla ilgili taliplerden özellikle istenilen tek şey vardır. Buyurulur ki: “Herkes Allah der fakat Allah’ı ayrı kendilerini ayrı görürler.” Ehli tasavvuf bu ayrı görme anlayışını tevhit dışı (şirk) olarak yorumlar. Çünkü Allah’ın varlığı kulda olmasaydı o kişinin hayatta olması imkansızdı.

Kalbin bir fiziki bir de manevi manası vardır. Fiziki manası, vücudun yaşamsal işlevlerini yerine getiren organ olmasıdır. Adeta vücudun motoru gibidir. Kalbin içinde kişinin maneviyatına hükmeden, derinliklerinde, elle tutulmayan, gözle görülmeyen ancak kişinin o anki haliyle vücut dili olarak açığa çıktığı bir yer vardır ki oraya gönül denir. Hatta gönlün içinde olan Süveyda-i derunidir. İşte bu da duygu ve düşünce manasıdır.

Allah (cc) Kur’an’da; Evvel, Ahir, Zahir, Batın (bkz. Hadid, 3) ayeti ile kendisini anlatırken ‘aslında senin evvelinde de, ahirinde de, zahirinde de, batınında da biz varız’ diye buyurur. Zahir görünen, batın ise gizli demektir. Senin vücudun zahir, enfüsün (iç alemin) batındır. Senin kalbin zahir, gönlün batındır. Senin fi’illerin (işlerin) zahir, duygu ve düşüncelerin batındır. ‘Böyle olmakla birlikte, tüm bunları halk eden, meydana çıkaran, sende var olan biziz’ diye buyuruyor Cenab-ı Allah. (bkz. Saffat, 96)

O halde ey derviş, Hak senin gönlünde mevcut olduğuna göre, senden gören, duyan, söyleyen de O’dur. Senin yaptığın her iş, O’nun ol demesiyle olur. Bunun arifi ol! Hz. Musa (as.) Rabbi ile konuşmaya Tur-i Sina’ya gidermiş. Tur dağı, senin zahir olan vücudundur. Sina ise senin batının olan sinendir, gönlündür. Bundan dolayıdır ki mürşit: “Gönlünden Allah’tan gayrıyı çıkar ki orada Hak Zahir olsun.” diye buyurur.

Ey derviş İnsan-ı Kâmil’e ikrar ver! Hak, gönül Tur-i Sina’sından tecelli eder. Toprağa bir tohum ekildi mi o tohum yeşerir, aslını açığa çıkarır. Tohum da sensin, açığa çıkan da sensin, dünya da sensin, evren de sensin. Tüm bunlar senin gönlündür. Unutma kâinat, insan gönlü kadar geniş değildir. (Hz. Ali)

Senin gönlün Beyt-i Mamur (Kâbe) olmalıdır. Sen emin belde, güvenilir dost olursan gönlün de ilahi tecellilerin mazharı olur. Gönül tecelligah-i İlahidir. Allah’ın Celal ve Cemal tecellileri kalbe gelir ve sen bunları açığa çıkarırsın. Eğer kemal ehli isen eyvallah der ayırım yapmazsın. Fark ehli değil isen, hayır şer, iyi kötü, güzel çirkin diye zan içinde ikilikte kalır ayrı görmeye devam edersin.

Değerli dostlar, unutmayalım ki “Allah (cc), ancak mümin kulumun gönlüne sığarım, başkasına değil!” diye buyuruyor. O halde “Mü’min nedir, nasıl olmalıdır?” diye kendimize mutlaka sormalıyız. Bu konuda Kuran-ı Kerim’deki Mü’minun Suresini okuyalım. İlk on ayetini iyi anlayıp hayatımıza uygulayalım.

Rabbim cümlemizin yar ve yareni olsun. Selâm ve dua ile kalın.Enver EFE
İstanbul, 24 Mart 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ