Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Mayıs 2024
14 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HOŞGÖRÜ VE SEVGİ


Tasavvuf anlayışında; din, dil, ırk, mezhep ve renk ayırımı yapılmaz. Sevgi ve hoşgörü, bütün dünya insanlarını birleştirici evrensel bir kardeşlik yaratma düşüncesi ve inancıdır. Sevgi ve hoşgörüye teslim olmuş bir insan, kendini Rabb’ine teslim etmiş bir insan gibidir. Hoşgörü, insan kişiliğini yansıtan ve onu tanımlamaya yarayan bir gönül belgesidir. Sözün kısası; hakikat mertebesinde ehli ihvanlığı yaşamayan bir kimsenin sevgi ve hoşgörü sahibi olması da mümkün değildir.

Dergahlarda gördüğümüz “Hoş gör ya hu” sözcüğü, toplumun ve fertlerin huzuru için anahtar bir kavram olan ‘’HOŞGÖRÜ’’ sadece bir duvar süsü olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda bizler için bir hayat düsturu olmalıdır. Bir adıda müsamaha veya tolerans olan hoşgörü İfade gücü bakımından müsamaha ve tolerans kelimelerinden daha ileridir. Çünkü müsamaha ve toleransta görmezlikten gelmek, katlanmak ve tahammül etmek gibi manalar vardır. Hoşgörüde ise bunları aşarak düpedüz hoş görmek, hoşnut olmak vardır. “Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü” diyebilmek engin bir gönül ister. Bu gönle sahip kimseler insani asliyesine ulaşmış hoşgörülü kimselerdir değerli dostlar.

Kişinin hoşgörü sahibi olabilmesi için hem kendinde olanın değerini hem de herkesteki tecellinin kıymetini bilmesi lazımdır. Herkeste demek bile eksik kalır; yaratılan her zerrede Cenab-ı Hakk’ı müşahede etmek gerekmektedir.

İnsan, yaratanla yaratılan arasında bir noktada oturmaktadır. Hz. Mevlâna Divan-ı Kebir’de: “İnsandır desem, aşktan utanırım; Tanrıdır desem, Tanrı’dan korkarım.” diyor. Böyle bir insan nasıl olur da hoşgörülü olamaz.

Tevhid, Allah (cc.) her yerde görme yetisi olup, insanı korku ve pasiflikten kurtaran bir güçtür. Hoşgörü tevhidin neticesinde oluşmaktadır. Emin olan kişi, hoşgörü sahibidir. Hoşgörünün sonucu hiçliktir. Hiçlik her şey olmak demektir.

Yazımıza bir kıssa ile devam edelim inşallah. Bir gün bir derviş bir devlet dairesinde oturuyormuş. İçeriye zamanın kaymakamı girmiş. Derviş kaymakamı tanımadığı için halinde ve duruşunda hiçbir değişiklik olmamış. Kaymakam bu ilgisizliğe sinirlenerek: “Sen beni tanımıyor musun?” demiş. Derviş; “Tanıyamadım efendim” deyince: “Ben kaymakamım!” demiş. “Peki sonra?” demiş derviş. “Belki vali, belki başbakan hatta cumhurbaşkanı bile olabilirim.” demiş. “Peki daha sonra?” demiş derviş. “Eh daha ne olsun, hiç!” demiş kaymakam. “İşte efendim, ben sizin dediğiniz o hiçim.” demiş derviş.

Sonuç olarak; Pir Sultan Abdal'ın buyurduğu gibi, İnsan kıblegahtır. İnsan secde edilecek makamdır, mihraptır. Hz. Ali, konuşan Kur’an'ım dememiş midir? Böyle insanlara nasıl olur da hoşgörülü olamazsınız veya böyle bir insan nasıl olur da hoşgörülü olamaz.

Bu sevgi ve hoşgörü öyle bir haldir ki; sevgi ve hoşgörünün yolu "gönül kabesi"nden geçmektedir. Yunus EMRE Hazretlerinin buyurduğu gibi: “Allah (cc.)’ın yeri, yer ve gök değil, insanın kalbidir.” İnsanın kalbi, "gönül kabesi"dir diye buyuruyor sultanlarımız. İnsanın özü insan, doğumu beşer, tekâmülü hoşgörü, sonu aczini idraktir dostlar.

Bir hadis-i şerifle yazımızı sonlandıralım inşallah. "Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle" diye buyurmaktadır Peygamber (sav.) Efendimiz.

Rabb’im cümlemizi hoşgörü ve sevgisinde samimi olanlardan eylesin.

Rabb’im cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 25 Eylül 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!
(TÂHÂ - 12 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ