06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ZUHURATA TABİ OLMAK


Kulluk sadece ibadet değildir. Kul olmak, mutlak yaratıcıya dost olmaktır. İNSAN Allah (cc.)’ın nurundan ibarettir. Bütün varlıkların mayası, Allah (cc.) ve Muhammed sevgisidir. İnsan bu sevgiye ulaşamadığı sürece nereye ulaşırsa ulaşsın hiçbir şekilde mütmain olamaz. İnsan ancak kendi asliyetine ulaşırsa mutmain ve tekmil varlık olur. Allah (cc.) hüve’z zahirdir, aşikardır. Kendi benliğini ve varlığını, Hak’tan ayrıgören ve bilen bir kimse, Hakk’ı görmesi asla mümkün olmayacaktır. (Bknz, Araf-143).

Bizim Hakikatimiz şu an yaşadığımızdır. Öncesi ve sonrası hayaldir. Bundan anladığımız şudur dostlar: Dervişlik öncesiz ve sonrasız, dünsüz ve yarınsız “AN’ı” yaşamaktır. Bizim için hakikat şu “an”ımızdır.

Rabbimizin arzu ettiği doğrultuda istikamet bulmadan, bizden Muhammed-i hal zuhur etmeden, gönül Allah (cc.)’a mabet olarak hazırlanmadan, bizden ilahi zuhuratlar tecelli etmez. Gönülde Allah ve Resulü mihman olmazsa, o zaman gönül nefse ve masivaya mihmandar olur. Rabbiyle meşgul olan, Rabbiyle irşat olur ve o insanın neticesi de Rabbi olur. Gönül; feyz-i ilahi ile, zikrullah ile yoğunlaşmaya başlar. Bu yoğunlaşmanın neticesinde gönül, Nur-u Muhammed ve aşk-ı yezdan olarak gelişir.

Hakk’ı gören olmalısın ki arif olasın. Gayretlerimiz bu yönde olmalıdır.

Efendim Hazretleri eserlerimizin birinde nasıl irşat olacağımızı şöyle ifade buyuruyor: “Yol ehli bir ehli ihvan üç ana esas üzere irşat olur. Birincisi, muhabbet ve ilahi aşk ile, ikincisi nazar-ı ilahi ile, üçüncüsü ise himmet ile.” Bunlarda bir Sultanın bendesi olmadan olmaz. Bu paragrafı tefekkürlerinize sunuyorum.

Sonuç olarak; bizim kurtuluşumuzun tek bir çaresi vardır dostlar, o da Hak’ta ebed olmaktır. İnsan Hakk’a ulaşmadan ve Hakk’ta fanileşmeden ebed varlık olamaz. Ebed olmadan da fani varlık olamaz. Özetleyecek olursak; bizler, irademizi, fiilimizi, sıfatımızı ve mevcudiyetimizi Hakk’a teslim etmeden Cenab-ı Hakk’ta ebed olamayız.

Rabbim cümlemizi münferit varlığından firar edip, Hakk’ın varlığında ifna olanlardan eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 25 Aralık 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ