Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


LA İLAHE İLLALLAH’IN SIRRI


Hal böyle olunca; bizler kendimizi üç fena meratibimizde fani edilmesi gereken hallerimizden arındırıp, Cenab-ı Hakk’tan gayri failin, mevsufun ve mevcudun olmadığının şuuruna varır ve yaşarsak geriye ne kalır? Yunus Emre Hazretleri’nin buyurduğu gibi: “Sen çık aradan, kalsın yaradan.” Gayrisinin olmadığının şuuruna varıp, irfanına ulaştığımız zaman geriye Rabb’imizden başka bir şey kalmaz değerli dostlar.

Özetleyecek olursak; La İlahe İllallah’ın sırrına üç fena meratibi ile ulaşabileceğimiz, La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah sırrına ise beka meratibi ile vasıl olabileceğimiz bizlere anlatılmaktadır. Mutasavvufların görüş ve ifadeleri de bu yöndedir dostlar.

Şu hususu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Beka meratibini Hakkel yakin mertebesinde yaşayan, diğer bir ifade ile rıza makamına ulaşmış bir derviş, varlığını Hakk’ın varlığında ifna yani yok etmiş ve Cenab-ı Hak’ta ebed olmuş olarak, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" (mealen; "Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve Resulüdür.") ikrarı ile hakkel yakin mertebesinde şahitlik edebilir.

Aksine varlığında münferid olanların şahitliği boşuna yorgunluk olabileceği gibi, bu kişi şirk işlemiş olur. Bunların bir tamamına ulaşabilmenin tek çaresi vardır. O da fiilini faile, sıfatını mevsufa, mevcudunu Hakk’a isnat etmektir ki kişi hakikatte fani olsun. La İlahe İllallah’a kelime-i tevhid, ilmi tevhid ve nur-u tevhid açısından baktığımızda; Cenab-ı Hakk’ın esmalarının, ef’alinin, sıfatlarının ve zatının, kâinatta her şeyi ihata ettiğinin şuuruna ulaştığımızda sadece” La ilahe illallah” deriz. Ama varlığın birliğine erdiğimizde bize her şey Hak görünür.

Sonuç olarak; Bizler ‘’İLLALLAH’’ gerçeğini Tevhid-i Ef’al’in tarif ettiği şekilde anlamalıyız ve yaşamalıyız ki neticemiz Allah (cc.)’ta ebed olsun. İnsan zaten ef’aliyle, sıfatıyla, zatıyla, batınıyla La İlahe İllallah’ın zuhurudur. İnsandan arzu edilen, istenen uluhiyet ve hüviyet tevhidine ulaşmasıdır. “La ilahe illallah”ın hakikati; uluhiyet tevhididir. Muhammeden Resulullah”ın hakikati ise; hüviyet tevhididir. Cem-ül Cem (Ahadiyetül Cem) makamında bu iki izafi tevhidi idrak ettiğimizde, MUTLAK TEVHİD’e ulaşılmış oluruz.

Rabbim bizleri mutlak tevhide ulaşıp, La İlahe İllallah’ın sırrına erenlerden eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 20 Ağustos 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ