Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

16 Temmuz 2024
10 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


LA İLAHE İLLALLAH’IN SIRRI


Değerli dostlar, müsaade ederseniz yazımıza bir hadisi kutsi ile başlamak istiyorum. Allah (cc.) hadis-i kutsilerin birinde şöyle buyuruyor ‘’LA İLAHE İLLALLAH, benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi, benim azabımdan emin olur.’’

Yukarıda arz ettiğimiz hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere öncelikle, kaleden içeri girebilmek için ‘’La İlahe İllallah’ın sırrına ermek” gerekmektedir değerli dostlar. Bahse konu bu sırra, iki hal mertebede erebilmemiz mümkündür. Bu iki hal mertebenin birincisi fena-fillah, ikicisi ise beka-billah mertebeleridir.

Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, Efendim Hazretlerinin bizlerin istifadesine sunduğu “Dört Kapı’’ adlı eserimize bir kulak verelim! Bakın ne buyuruyor: “Tasavvufun ilk irfan basamağı ‘’La ilahe İllallah’’tır, son makamı ise ahadiyet makamı olan ‘’La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah’’tır.

Değerli dostlar; kullukta, insanın kendini ve Rabbini tanıması esası vardır. Çünkü Peygamber (sav.) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Kendini bilen Rabb’ini bilir’’ diye buyurmaktadır. Aslında üç fena meratibi yani failin kim olduğunu, mevsufun kim olduğunu, mevcudun kim olduğunu (burada mevcut vücut anlamındadır) bilen ve yaşayan bir kimse kendini ve Rabbini bildiği için ‘’La İlahe İllallah’’ sırrına vakıf olmuş demektir. Zaten tevhid-i ef’ali bilmek demek, kendini ve Rabbini bilmek demektir.

Kelime-i tevhid nedir dendiğinde; alemlerin ve alemler ötesi hüviyet gaybı mertebelerini içeren ilahi bir kelamdır diye tarif edebiliriz. Bunun yoluda “nefs ve tevhid’’ mertebelerinin bilinip yaşanmasıyla mümkündür. (hüviyyet: Bir şeyin hakikati, mahiyeti, bütün varlıklara sirayet eden mutlak varlık)

Kelime-i tevhid yani ‘’La İlahe İllallah’’ı, uluhiyet tevhidi olarak “fenafillah” mertebelerinde diğer bir ifade ile kişinin, ef’al, esma, sıfat ve zat yönleriyle Hak’ta fani olmasıdır. Denizde buzun eriyip deniz olması gibi.

“La ilahe illallah” kelime-i tehvidini avam-ı lisanda mealen; ‘’Allah birdir Allah’tan başka ilah yoktur’’ şeklinde algılayabiliriz. Evet, Allah zaten birdir. Bunda zaten ne şerk ne de şüphe var. Burada bize anlatılmak istenen başka bir şey var dostlar. Hakikat ehli olan bir kimsenin kelime-i tehvidi ilmi tevhid başlığında ele alıp, evvela hakikat daha sonra da marifet mertebesinde yaşaması gerektiği bize anlatılmaktadır. İşte bu anlayış ve yaşamakla “La İlahe İllallah’’ın sırrına vakıf olmuş olarak, ‘’Muhammeden Resulullah’’ der ve hatta kelime-i şahadete de şahitlik etmiş oluruz. Aksi taktirde, neyi inkâr ettiğimizi, neyi ikrar ettiğimizi anlamamız mümkün olamaz.

devamı için tıklayınızMustafa AYALTI
Akçay, 20 Ağustos 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
De ki: "Ben, yaptıklarıma karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
(Bkz. Şura, 23)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ