21 Şubat 2024
11 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İMAN-I MUTLAK


Değerli dostlar, malumunuz olduğu üzere insan-i asliyemizi ve Rabbimizi tanıyabilmemiz için tevhi-i metodlarla kendi gerçeğimize vasıl olabilmemiz amacı ile tehvid-i esasları talim etmek için tehvid yolculuğuna çıkmamız gerekmektedir.

Çünkü yaratılmış olmanın birinci önceliği; Kur’ani fade ile, Hakk’ı tanımak ve Hakk’a kul olmaktır. (Bkz. Rad-11). Zira Cenab-ı Hakk’ın kulunun üzerindeki muradı ve ilahi iradesi bu mihvaldedir. İnsanlar, tercihleriyle ya en yüce gaye olan kulluk üzere yaşarlar ve Rabb’inin kulu olurlar ya da nefislerinin kulu olurlar. Böyle bir yaşantıyı arzu edenlerin sonu ise esfelisafilindir dostlar.

Rahman’ın rızası dışında hiçbir duygu ve düşünce ile meşgul olmadan sadece Rabb’inin rızasına mashar olabilmek gayretinde ve çabasında olmak gerekmektedir. Zira kul, iradesini Rabb’ine teslim eden olmalıdır ki “MUTLAK İMAN” sahibi olsun. İmanın ne kadar elzem bir yaşam biçimi olduğunu hepimizin çok iyi bildiği şu Hadis-i Şerif’ten çok daha iyi anlayacağız: "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!"

Değerli dostlar, kulluk zahir ve batın bütünlüğünde yaşanmalıdır ki iman-ı salihe, iman-ı mutlaka ulaşabilsin. Arayışı ve yaşantısı bu yönde olan bir insan, kainat kitabını çok iyi okumalıdır. İnsan-ı asliyemize ulaşabilmek için Sultanımızın, Efendimizin izini sürenlerden olalım dostlar.

Acaba hiç düşündük mü Rahman bizi niçin yarattı diye? Dostlar Rahman bizleri halk etti ki ahseni gaye olan kullun, diğer bir ifade ile insan-ı asliyesinin hakikatine ulaşmış dervişin gönlünde, Beytullah’ında mihman olabilsin. Bu gönül, bütün masivalardan arınmış İman-ı mutlak olan kimselerin gönülleridir dostlar.

Hak insandan, insan da Hakk’tan ayrı olmadığına göre şu hadis-i şerifi dikkatlice tefekkür ettiğimizde; “Kendini bilen Rabbini bilir” hadis-i şerifinin muhatabı olduğumuzu, kendimizi tanımadan, “HİÇ”liğe ulaşmadan Rabbimizi tanımamızın mümkün olmadığı gibi Rabbimizi ikna etmemiz de mümkün değildir. Yol ve erkanımızda şu husus çok önemlidir: Tehvid’den ve hakikatten maksat, kişinin kendini ve Rabb’ini tanıması ile birlikte gerçek manada ahsen olan kulluk mertebesi başlar.

Mütmain olmakla nihayete ulaşmak ve tamam olmak gibi bir makam olmadığını Efendim Hazretleri her daim bizlere buyurmaktadır. Zira kullukta mertebeler nihayetsiz ve sonsuzdur. Kullukta kemalat, sıfır noktasından sınırsızlık noktasına kadardır. Bunlara ilaveten kıldığımız namazda ihlas, samimiyet ve tefekkür olacak. Eğer namaz yoksa diğerlerini yapmış olmakla bizler imanımızı inşa etmiş olamayız.

İşte tam bu maksatla; sağlığımızı ganimet, zamanımızı da fırsat bilelim. Eğer Hakk’ı seviyoruz diyorsak sevgimizi dünde yada yarında değil anda yaşamalıyız ki vuslata erenlerden olalım ve iman-ı mutlaka erelim. Malumunuz olduğu üzere; hakikat “AN” ile tarif edilir. Bu nedenle de “Şu an Rabbim için ne yapabilirim” tefekkürü yaşantımızda ön planda olmalıdır.

Sonuç olarak; hakikat yolcusu bir ehli ihvan geçen senemizin sloganı olan “EMRİ BİL MARUF, NEHL ANİL MÜNKER” ölçülerine azami dikkat etmelidir. Hüküm Cenab-ı Hakk’ın oluncaya kadar nefsimizle mücadele etmeliyiz.

Rabbim cümle ehli ihvanın nefsini mutmain edip, Rabbinin arzu ettiği istikamet üzere olanlardan eylesin.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 20 Ekim 2019
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
(SECDE - 9)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ