Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

30 Mayıs 2024
22 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


BİR NEFESÇİK SÖYLEYEYİM


Değerli dostlar: Nefes, soluk almak değildir. Nefes, Allah’ın insana bahşettiği özel bir an, özel bir duygu, özel bir zevk halidir. Soluk almak, insan vücudunun hayatını idame ettirebilmesi için ciğerlerimize teneffüs ettirdiğimiz havadır. Nefes ise ruhumuzun derinliklerinden gelen özel bir an, özel bir duygu, özel bir neşve halidir. Kimileri bu hale ilham dese de, aslında Allah’ın kuluna bahşettiği bir zevk ve tefekkürden doğan bir haldir nefes.

Tasavvufta, gaibden gelen lâtif haller ile kâlpleri ferahlandırmaya “nefes” denir. Allah kalpleri yarattı ve bunları marifet cevherlerinin menbaı kıldı. Kalplerin ötesinde sırları yarattı ve buraları da “tevhit” mahalli kıldı. Marifete delâlet ve tevhide işaret etmeden (Hak’tan gafil olunan anlar) alınıp verilen her soluk ızdırar yaygısı üzerine serilmiş bir ölüdür. (Yani bu gibi nefesler sadece fiziki ve fizyolojik bir ihtiyacı karşılayan “soluk” gibidir. Manevi bir değeri olmaz.

Allah, Kuran-ı Kerimde Hz. Âdem’i as. kastederek meleklere: “Biz ona Kendi Ruhumuzdan nefhettik; (üfledik, nefes verdik) siz de ona (itaat) secde edin.” (Hicr 29) buyurmaktadır. Bu nefes her ne kadar Âdem’e as. söyleniyor olsa da aslında Allah’ın şe’enlerini seyrederken tefekkür ile düşünceye dalan, Allah’ın namütenahi güzelliklerini basiret gözü ile seyredip zevk alan, hayreti artan, Allah aşkı ile cezbelenip, bir an kendinden geçip, Hakk varlığını kendi enfüsünde hisseden kişilere de Allah o anda, bu hali o kişinin gönlüne ilham eder. O anda kişinin ağzından çıkan her kelâm, Hakk kelamı olup, gönüllerde iz bırakan kelâmlardır. Pir Sultan Abdal bir şiirinde :

Bir nefesçik söyleyeyim / Dinlemezsen neyleyeyim
Aşk deryasın boylayayım / Ummana dalmaya geldim. Diyor.

Hakikaten böyle anlarda söylenen sözler, Hakk’ın Aşk deryasından gelen inci mercan gibi değerli Hakk sözlerdir. Bundan dolayıdır ki Hakk dostlarının sözleri gönüllere tesir eder, gönüllerde iz bırakır; ilgilenenler için kalplerin uyanmasına vesile olur.

Bir hadis-i kutside Allah cc. “Ben bir gizli hazineyim, bilinmekliğimi murad ettim; insanı halk ettim” buyuruyor. Buradan da anlıyoruz ki insan, Allah’ı önce araştırıp bilmek, sonrada görüp tanımak ve Hakk’ı her yerde, her zerrede, arayıp bulmak, tıpkı bir sanatçının eserlerini seyreder gibi seyredip, onlardan zevk almak gibi anlaşılsa da, arifler için ise, sanattan önce sanatkârdır aslolan. Sanatlar fani olabilir ama baki olan Sanatkârdır.

Tevhit ehli ise, aradığını etrafında değil de önce kendi bedeninde Hakk varlığının mevcudiyetine birde bir şahit olabilendir, bu şahitlikle Ona gerçek manada kulluk yapabilirmiş insan. Yaratılan her insanda kul olabilme özellikleri olsada her insan Hakk’a gerçek manada kul olamaz; kulluk apayrı bir şeydir. K Kulluk mertebesi ile şereflenenler Kendini bilen, Rabbini bilir hadisinin sırrına erenlerdir. Bu sırra eremeyenler ise, ancak Allah’ın yarattıklarındandır.

Ahsen-el takvim üzere halk edilen insanı Allah, Kendi subuti sıfatları ile müzeyyen kılmıştır. Onu “fert” sıfatı ile özel kılıp, Hayat sıfatı ile diri, ilim sıfatı ile Hakk’ı ve hakikatleri idrak edebilmesini, Semi sıfatı ile duyup, Basir sıfatı ile basiretinin açılmasını, Kelâm sıfatı ile Hakk’ı ve hakikatleri anlatabilmesi içindir. İlim ile bilen, basar ile kâlp gözleri açılan, kelâm ile Hakk’ı ve hakikatı söyleyen insan, kendi nefsinden ve kendiliğinden hiç bir kelâm söyleyemez; artık onun görüşü keskinleşmiştir, her söylediği söz gönülden gelen Hakk sözüdür. İşte bu sözlere Haktan gelip gönüle doğan, gönülden de lisana gelen sözlere Hakk aşıklarınca “nefes” denir. Katkısız, riyasız, menbağından çıkan saf ve tertemiz su gibidir böyle kelâmlar.

O anda böyle kelâmları dinleyebilenler çok şanslı kimselerdir. Gönülden gönüllere akıp giden, dinleyeni bir hoş eden, arifleri ve aşıkları mest eden sözlerdir bunlar; her zaman olmaz. Ama bir kere de duyulup, etrafa yayıldığı zaman, halkın dilinde, Hakk aşıklarının söylediği şiir, deyiş ve ilahiler gibi, söyleyeni ve dinleyenleri bir hoş eden sözlerdir bunlar.

Bu hale halk dilinde “ilham”, tasavvufta ise “doğuş veya in’am” denir. Tasavvufta dervişte bu hallerin zuhura çıkabilmesi için, dervişin Mürşidi ile rabıta halinde olması, zikrini, fikrini, düşüncesini yalnızca Rabbine odaklanıp, arada dünyaya ait hiç bir duygu ve düşüncenin olmadığı, gönlünde Rabbinden başka bir şey bulunmadığı anlarda olur.

Tasavvufta bu rabıta hali için güzel bir “nefes” vardır; Şemseddin Sivas-i Hz buyurmuşlar ki; Sür çıkar ağyarı dilden (gönülden) ta tecelli ede Hakk / Padişah konmaz saraya hâne ma’mur olmadan. Bu “deyiş” için Ehlullah: “Allah’tan gayrı ne varsa gönlünden çıkar ki Hakk sende tecelli etsin. Çünkü Padişah, mamur hale gelmeyen gönül sarayını şereflendirmez” demişlerdir.

Değerli dostlar: Bizler, Mürşit, mürid ilişkisini daha iyi anlayabilmek adına şöyle de değerlendirebiliriz: Tıp dilinde “sun-i teneffüs” diye bir deyim vardır. Bilhassa boğulmak üzere olan birini karaya çıkardıktan sonra, o kişiye ağız yolu ile yapılan “hava veya nefes” diye tabir ettiğimiz bir işlem uygularlar. Bu işlemden sonra ölmekte olan kişiye yeni bir can, yeni bir hayat lütfedilir. Mürşit, mürit ilişkisi de buna benzer. Dervişin ölü gibi olan maneviyatına suni teneffüs gibi “nefes” verir. Dervişin maneviyatının dirilmesine, güzelleşmesine vesile olur.

Rabbim bizleri manevi anlamda “nefes”siz bırakmasın. Selâm ve dua ile kalınız.Enver EFE
İstanbul, 14 Mart 2024
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan
(O’na saygı gösterenler) içindir.
(BEYYİNE-8)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ