Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Temmuz 2024
19 Muharrem 1446
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


TEHECCÜD


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Cenâb-ı Hakk, İsra sûresi 79. ayette meâlen şöyle buyuruyor:

وَمِنَ الَّيْلِ فَـتَهَجَّدْ بِه۪ نَافِلَةً لَكَۗ عَسٰٓى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً

“Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın”

Rasûlullah (sav) efendimiz de bir hâdîs-i şeriflerinde; “Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak, Allah’a yakınlıktır. (Bu ibadet) günahlardan alıkoyar, hatalara keffâret olur ve bedenden dertleri giderir.” diye buyurmuşlardır.

Cenâb-ı Rasûlullah teheccüd namazına azami surette ehemmiyet göstermesinden ötürü çeşitli rivayetler nakletmek mümkündür.

Bir rivâyette Rasûlullah (sav):

“–Cennette birtakım köşkler vardır. (Şeffaflık ve güzellikleri sebebiyle) dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür” buyurmuştu.

Bunu işiten bir bedevi ayağa kalkıp:

“–Bu köşkler kimler içindir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu.

Fahr-i Kâinât Efendimiz:

“–Sözünü güzel ve hoş söyleyen tatlı dilli, yemek yediren, oruca devam eden ve gece herkes uyurken Allah için namaz kılan kimseler içindir!” buyurdu.

Bütün bu âyet, hadis ve rivâyetlerden anlaşılacağı üzere teheccüd namazı son derece mühimdir ve elzemdir. Hiçbir Hakk dostu yoktur ki alnı teheccüd nûru ile parlamasın. Sevgiliyle kimseler yok iken buluşmak isteyen, hususî ve müstesna bir muhabbete susayan sâlik, dünya ve içindekilerden daha kıymetli olan bu vakti kaçırmayacaktır. Biliyoruz ki iddia isbat ister. Bu iddia aşk iddiasıdır. Aşık olan da seherlerde uyanık olur. Uyur mu ki? Derler ki eski devirlerde dervişanın en büyük alâmet-i fârikası az uykudan mütevellit kan çanağına dönen gözleri imiş.

Dile kolay gelen bu cümleler, tatbikat sahasında pek de öyle değildir. Teheccüd demek uykudan uyanmak demektir. Gecenin en tatlı, yatağın en sıcak anında yalnız Rabbin için kalkıp abdest almak ve huzurda kıyam durmak… İstidrad kâbîlinden belirtelim; zâhiren de tefekkür etsek, bugün ilmen biliyoruz ki gecenin o saatinde havanın muhtevası değişiyor ve bedenimiz açısından faidesi yüksek bir havayı teneffüs ediyoruz. Yine o saatlerde vücudun uykudan uyanıp abdest almak suretiyle soğuk su ile şoklanmasının, âni kalp sektesinin önüne geçtiği hekimlerce tesbit edilmiştir.

Teheccüd namazının ayetle sabit oluşu ehemmiyeti bakımından hepimize bir fikir veriyor zaten.

Bir nehir hayal edelim. Nehrin yatağının genişlediği kısımlarda su daha dingin daha aheste akarken, yatağın daraldığı kısımlarda ise akış hızı artar, su âdeta hırçınlaşır ve bütün kuvvet küçük bir alanda kesifleşir. Karşısında durmak güçleşir.

Muhabbetlerimiz de böyle değil midir? Umuma yapılan sohbetler daha naif daha şümullü olur. Lâkin hususi muhabbetlerde, çekirdek aile misali sohbet halkası daraldıkça, edilen kelamlar başkalaşır, perdeler çâk olur, kıvam artar, kesifleşir, yutulması zor hâle gelir. Bu nev’îden haller ile kıvam tutan ve fazla suyunu yani masivayı atan gönül; eğer teheccüd namazlarına devam edilirse mevhîbe-i ilâhiyyeye mazhar olacaktır. Ancak burada sabit kadem üzere olmak şartı vardır. Temâdi etmeyen hiçbir iş netice vermez.

Rabbim cümle ihvânı ehl-i teheccüd tâifesine dahil eylesin, Haydar-ı Kerrar Hazretleri gibi günleri sâim geceleri kâim olanlardan eylesin, ehl-i teheccüdün şefaatlerine nail eylesin… Amin!

Vemâ tevfîki illâ billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb

Vesselâm…Mehmet YÜZEN
İstanbul, 21 Şubat 2024
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
(Bkz. Nahl, 43)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ