Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

25 Haziran 2024
18 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HÜSN-Ü MUKABELE


Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Cenâb-ı Hakk buyuruyor :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

“Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır.” (Râ’d, 22)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular:

“Hiçbiriniz; “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım.” diyen kimselerden olmasın! Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin.” (Tirmizî, Birr, 63)

Atalarımız ne güzel söylemiş: İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı…

Hak dostlarından İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin Rûhu’l Beyân tefsirinde geçen bir menkîbe şöyledir:

İbrâhim bin Edhem hazretleri bir grup arkadaşıyla birlikte idi. Gündüzleri çalışıp onlara harcardı. Akşamleyin oruçlu olarak bir yerde toplanırlardı ve İbrâhîm bin Edhem her seferinde işten geç dönerdi. Arkadaşları bir akşam birbirlerine: “Gelin bu akşam da iftarı onsuz yapalım, geldiğinde kendisine yiyecek bir şey kalmadığını görür ve bundan sonra zamanında gelmeye çalışır.” dediler. İbrâhim bin Edhem hz. dönünce arkadaşlarını uyur vaziyette buldu. Kendi kendine: “Zavallılar, herhalde yiyecek bir şey bulamadılar” dedi ve oradaki undan bir miktar alıp yoğurdu. Fırının ateşini yaktı ve yoğurduğu çöreği fırına attı. Hazret dirseklerini toprağa koymuş ateşi üflerken arkadaşları uyandılar ve ne yaptığını sordular. O mübarek kişi arkadaşlarına: “Kendi kendime, ‘bunlar herhalde akşam yemeği bulamayıp uyudular’ dedim. Çörek hazırlanana kadar da uyandırmak istemedim” dedi. Arkadaşları mahcub bir vaziyette birbirlerine; “Bir bizim yaptığımıza bakın, bir de onun yaptığına” dediler…

Müslüman; İslâm olmuş, iman etmiş ve teslîm olmuş kimsedir. Bu teslîmiyet Hakk’adır. Hakk’a râm olmak da kuru laf işi değildir. İsbâta lüzum vardır. Bu isbat hâl ve hareketlerimizle olacaktır. Tecelliyat karşısında takındığımız tavır, söz ve fiiliyat bizim imtihandan aldığımız not olacaktır.

Derviş kimse; ilkesi ve duruşu olan kimsedir. Zamana, mekâna, dünyanın ve insanların meyillerine göre eğilip bükülmez. Bulunduğu ortama göre şekillenmez bilâkis bulunduğu ortamı şekillendirir. Dolayısıyla karşısındaki şahıslara ve hâdisâta göre tavrı değişmez.

“Kötü ismi nispettendir.” idrâki ile şuurlanan sâlik, şahısları ve hâdisâtı iyi-kötü diye ayıramaz. Misal; evimizdeki elektrik, fırının ısınmasını sağlar iken buzdolabında tam aksi vazife görür.
Her tecellînin menbaı aynı yer olduğuna göre; sâlik, iyiliğe iyilik kötülüğe kötülük gibi bir tarz-ı hayâtı düstûr edinemez.
Her geceyi kadr, her geleni Hızır bilen kişi Rabbi ile rabt olmuştur. Menfî düşünmez, sûizan beslemez. O hep, İbrahim bin Edhem hazretleri gibi hüsnüzan ile hamuru yoğurup pişirmeye koyulur. İyilik veya kötülük diye isimlendirmeden, hiçbir beklenti olmadan, böyle desinler diye değil; fıtratı îcabı yapacağı ancak budur.

Efendimizin (sav) mezkur hadîs-i şeriflerinde; iyiliğe iyilik ile mukabele etmek, kötü davrananlara karşı en azından zulmetmemek için nefsimizi terbiye etmemizi buyuruyorlar.

Tabii muhabbet burada “ân” a gelir. Çünkü karşılaştığımız tavra vereceğimiz cevap o “an” olup bitecektir. Tekrarı olmayacaktır. Sevindik mi, üzüldük mü, kızdık mı, ne yaptık? Bu bakımdan hâiz-i kıymettir. Terbiye olmamız îcab eden yer burasıdır. Dil beytinde Rabbimiz, lisanda zikrimiz ile murâkabe halinde olan dervişân için terbiye-i nefs ancak bu işlerin hikmetine vâkıf olmak ve o “an” ki fırsatı tepmemek içindir. Firaset ve basîret ile mütalaa ettiğimizde; eşyanın hakîkatinde iyi yahut kötü diye isimlendirdiğimiz hâdisâtın; yalnızca Rabbimizin ef’âli olduğudur. O ne irade buyurur ise ancak o olur ve en güzeli olur…

Vemâ tevfîki illâ billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb

Vesselâm…Mehmet YÜZEN
İstanbul, 03 Ocak 2024
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler.
(NÛR - 22)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ